Újabb lépést tettek az árvízvédelmi felkészültség érdekében

 

 

40 év után újra Országos Védelmi Gyakorlatot tartott a vízügyi szolgálat Szolnok mellett Milléren. A Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság egykori főmérnökéről, Karcagi Gáborról elnevezett, európai viszonylatban is egyedülálló, új Árvízvédelmi Gyakorlóközpont átadása adott alkalmat az összevont országos gyakorlatra.

A helyszínen a vízügyi szolgálat több, mint 250 szakembere dolgozott együtt két napon át. A védelmi gyakorlatot a társzervezetek és a sajtó számára is látogathatóvá tették a szakemberek. A látogatókat jeles mérnökök kalauzolták az egyes vízkárelhárítási eseményeket szimuláló helyszínekre. Túl a klasszikus árvízvédelmi feladatokon a vízminőségi kárelhárítás, szádfalverés, haváriák feltérképezése, hidrometriai mérések és a legújabb gépi berendezések bemutatója gazdagították a szakmai kínálatot. Az árvízvédelmi műveket (elsősorban földműveket) támadó jelenségek és az ellenük való védekezés jelentette a legérdekesebb látnivalót. Utóbbiak a frissen, ezen feladatok begyakorlására elkészített gyakorlópályán zajlottak. Az 1:1-es méretarányban felépített hatszög alakú körtöltés közepén osztott medence található. Az így kialakított vízterek feltöltésével modellezhető az árvíz szintjének emelkedése. A gyakorlópálya valós körülmények közötti feladatmegoldásokat tesz lehetővé és rendkívül hasznos tapasztalatokkal segíti elő a felkészülést. Így például nyúlgát építésre, szivattyúzásra, mobil árvízvédelmi fal összeszerelésére, valamint bordás megtámasztásra, buzgárelfogásra, az elhabolt töltésrézsű bevédésére, vagy épp az ideiglenes vízmérce állítására is alkalmuk nyílik a résztvevőknek.

Az új gyakorlópálya lehetőséget ad arra, hogy a vízügy ezentúl rendszeresen tartson majd hasonló eseményeket az árvízvédelmi felkészültségének tökéletesítése érdekében. Legutóbb 8 éve volt jelentős árvíz hazánkban, így az ágazatba frissen bekerült szakembereknek kiváló lehetőséget biztosít ez a gyakorlóhely, hogy a majdani éles bevetés esetén már tapasztalattal felvértezve vegyék fel a harcot az árvízzel. Az vízügyi ágazat részére folyamatos utánpótlást biztosító oktatási intézmények számára, így Karunknak is, új és nagyszerű képzési lehetőséget biztosít a most átadott gyakorlópálya.

 

Szöveg: Keve Gábor