Színvonalas előadások az ITDK-n

Az Intézményi Tudományos Diákköri Konferenciát (ITDK) április 21-én rendezték meg, a Víztudományi Kar bajai campusának Nagyelőadójában. Cimer Zsolt oktatási dékánhelyettes, majd Huncsik Dániel, a kari Hallgatói Önkormányzat elnöke köszöntötte a konferencia résztvevőit.

Négyfős zsűri, kari hallgatók és oktatók előtt mutatták be pályamunkájukat az előadók. Többek között olyan témákat dolgoztak fel, mint az öntözésfejlesztés, hordalékmérési módszerek összehasonlítása, mértékadó árvízszámítási módszerek empirikus vizsgálata, gravitációs vízkivételi lehetőségek a Dunán kisvizes időszakban, a dunai hadihajózás története és a csapadékinfrastruktúra fejlesztése tározóval, vagy a klímaváltozás hatásainak vizsgálata a Homokhátságon. Utóbbi kettőt kiemelt érdeklődés övezte mind a kérdések, mind a hozzászólások tekintetében. Az interaktív konferencián az előadásokat követően lehetőség volt kérdéseket feltenni az előadóknak. A zsűri értékelte, hogy vannak olyan hallgatók, akik a kötelező tananyag elsajátításán túl többlet feladatokat is vállalnak és tudásszomjuktól vezérelve kutatást végeznek, színvonalas előadásokat mutattak be.  A zsűri észrevételeit felhasználva a hallgatók a megkezdett munkát tovább tudják folytatni. 

Eredmények:

Horváth Csongor 1. helyezett (Csapadékinfrastruktúra fejlesztése tározóval egy újszegedi lakóház esetében)

Berger Ádám 2. helyezett (A klímaváltozás hatásai, mérséklési lehetőségek, valamint eredményességük vizsgálata a Homokhátsági tájegységen)

Meretei Gábor 3. helyezett (Mértékadó árvízszámítás empirikus módszereinek elemzése és automatizálása

A zsűri különdíját Daniel Arwonga kapta, míg a HÖK különdíjában Jánosi Andrea részesült.

 

Horváth Csongort, az ITDK 1. helyezettjét díjazása kapcsán kérdeztük.

Mi indokolta a témaválasztást?

Az életemben mindig kihívásokat kerestem; olyanokat, melyekből a környezetem és én is fejlődni tudunk. A csapadékvízzel, annak felhasználásával kapcsolatos kérdések régóta érdekelnek. Továbbá a belterületi csapadékvíz-gazdálkodás egy olyan aktuális témakör, mely véleményem szerint nem kap elegendő figyelmet. A helyben történő gyűjtés és hasznosítás egy olyan vízgazdálkodási részterület, melynek fontosságára tanulmányaim során, illetve az egyetemen megszervezett települési vízgazdálkodási konferenciákon elhangzott előadások során figyeltem fel.

Milyen segítséget kaptál a pályamunka elkészítése során?

A pályamunkám készítése során a konzulenseim végig támogattak. Nem egyszer fordult az elő, hogy több órán keresztül ötleteltünk közösen a dolgozat és a hozzá kapcsolódó előadás egyes részein. Ezek a meetingek nagyban elősegítették azt, hogy ilyen szép eredményt tudtam elérni. A szakirodalmak felkutatásában nemcsak a konzulenseim, hanem a nagypapám is sokat segített. Támogatást kaptam a családomtól és a barátaimtól is. Az általam készített kérdőívre érkezett nagyszámú válasz pedig a világhálónak köszönhető.

Mit jelent számodra a konferencián elért siker?

Az elért helyezés visszajelzés volt számomra arról, hogy hogyan sikerült feldolgoznom a választott témát. A bizottság tagjai között olyan személyek voltak, akik szakmailag nagy elismerésnek örvendenek. A tőlük kapott pozitív visszajelzések építő jelleggel hatottak rám és terveim között szerepel a téma egyes részeinek még alaposabb kutatása az elkövetkezőkben. Az, hogy az OTDK-ra továbbjutottam, megtiszteltetés. Iparkodom a tőlem telhető legszínvonalasabb előadás megtartásával képviselni a Víztudományi Kart 2023-ban.

 

Szöveg: Bárdos Mónika

Fotók: Bárdos Mónika és Gombkötő Gergő


Címkék: tdk