Kell a show, de kell a só is!

Ünnepélyes keretek között adták át a 2022. évi Innovatív Tanszék Díjakat a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) Oktatási Központjában november 9-én. A díjátadó után Kreatív oktatási és kutatási módszerek a digitális és hagyományos oktatásban címmel workshopot tartottak.

A települési- és területi vízgazdálkodás témakörét lefedő tudományágakkal foglalkozó Területi Vízgazdálkodási Tanszéken a jövő vízmérnökeit képzik a VTK bajai campusán. Keve Gábor tanszékvezető, egyetemi docens egy hasonlattal érzékeltette az oktatásban tapasztalt egyik legnagyobb nehézséget, amely szerint a hallgatók tudásszomját a frontális oktatási módszerekkel nehéz felkelteni. „El lehet vezetni egy lovat a vízhez, de nem lehet rávenni arra, hogy igyon”. Hozzátette, folytatva a hasonlatot, „De ha megsózzuk a lovak szénáját, akkor szomjasak lesznek”, azaz a legmodernebb oktatástechnikai módszerekkel, egyedi eszközökkel, például szakmai kérdésekkel működő szabadulószobával, nem lehetetlen feladat a hallgatók tudásszomjának felkeltése.

„A két és fél évvel ezelőtt kezdődött Kreatív Tanulás Program (KTP) egyik legszebb, legfontosabb ünnepi pillanata az, amikor a díj évente átadására kerül azok számára, akik elköteleződtek amellett, hogy azt a tudást, ’jó gyakorlat tömeget’, ami felhalmozódott az egységüknél, megosztják a fejlesztési program kapcsán a társkarok érdeklődő kollégáival” – mondta az ÁNTK oktatási dékánhelyettese. Méhes Tamás, a KTP vezetője beszélt a program kutatási eredményeiről és akcióterveinek alakulásáról. Hangsúlyozta, a KTP kereteiben nem képzésekről van szó, hanem fejlesztési támogató programokról, hiszen az NKE oktatóit nem képezni kell, hanem megfelelő eszközöket kell biztosítani számukra. Méhes Tamás kreatívan vitte tovább Keve Gábor metaforáját és úgy fogalmazott: a hallgatóknak szükségük van a KTP eszközeit és módszertanát alkalmazó ’show’-ra, de természetesen az a bizonyos motiváció, a tanszékvezető által említett ’só’ is szükséges ahhoz, hogy kialakuljon a diákok tudásszomja.

A Tématerületi Kiválósági Program (TKP) 2021. TKP2021-NKTA-51. sz. projektjében a Kreatív Tanulás Programhoz kapcsolódóan folynak különböző kutatások. A kutatások tervezése a Kreatív Kutatóműhely tervezett tevékenységeihez kapcsolódik, amely rövid és hosszú távon támogatja és segíti a Kreatív Tanulás Program célkitűzéseit, megvalósítását. A kutatóműhely céljai és feladatai közé tartoznak a kutatás alapú módszertani ajánlások megfogalmazása és tanácsadás nyújtása az NKE oktatói számára, különböző véleménymérések, értékelések és empirikus kutatások lebonyolítása.

Az előadásokat követően szakmai diskurzus alakult ki az elhangzott kutatási beszámolók alapján. A résztvevők egyetértettek abban, hogy paradigmaváltásra van szükség, melyhez kiváló támogatást nyújtanak a fenti kutatások. Emellett úgy gondolják, érdemes figyelembe venni és elismerni a kari sajátosságokat; helyzetorientált tipológiákat kialakítani, támogatni az oktatókat személyiségük megőrzésében és mindig szem előtt kell tartani (lehetőség szerint) azt, hogy mi várja a hallgatókat a képzések elvégzése után.

A TKP2021-NKTA-51 számú projekt az Innovációs és Technológiai Minisztérium Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alapból nyújtott támogatásával, a TKP2021-NKTA pályázati program finanszírozásában valósult meg.

Szöveg: Páhy Anna

Fotók: Szilágyi Dénes, VTK