NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
VÍZTUDOMÁNYI KAR

Öröm és meglepetés – Nemzetközi tanács vezetőségébe választották a VTK professzorát

A Műszaki és Technológiai Tudományos Akadémiák Nemzetközi Szövetsége (International Council of Academies of Engineering and Technological Sciences, CAETS) igazgatótanácsába választotta Szöllősi-Nagy Andrást, az NKE professzorát, a Magyar Mérnökakadémia alelnökét. A Víztudományi Kar egyetemi tanára 2 évig tölt be igazgatói tisztséget a tanács vezetőségében.

Hogyan fogadta az igazgatói megbízást?

Persze örömmel, ám nem kis meglepetéssel. A CAETS itthon kevésbé ismert, ám a műszaki tudományok igen fontos nemzetközi szervezete, ami jelentősen segítheti a magyar műszaki tudomány nemzetközi kapcsolatainak kiterjesztését és a magyar eredmények szélesebb körű elismerését. A CAETS egyik fontos feladata a fenntartható fejlődés célkitűzéseihez (az angol SDG betűszóval jelzett rendszerhez) való jelentős hozzájárulás. Ma már világosan látszik, hogy 2030-ra azok sajnos nem lesznek elérhetők. Az SDG hatodik céljával, nevezetesen a vízzel és szanitációval kapcsolatos célok sem lesznek elérhetők. A víz pedig az egész SDG rendszer központi eleme. Ugyanis, ha ott nem sikerül áttörést elérni, akkor az SDG-k szétesnek és végül összeomlanak. Ennek pedig katasztrofális hatása lenne a következő generációkra. Az egész SDG rendszerben a mérnöki tudományoknak kulcsszerepe van – ennek elismertetése és a politikai fősodorba terelése a CAETS egyik legfontosabb kihívása, mert azt eleddig a politikai közösség jószerével nem értette meg.

Milyen előzménye van a nemzetközi tanácsban kapott új tisztségnek?

Három éve a Magyar Mérnökakadémia alelnökeként szolgálok és – valószínűleg a közel harminc éves külföldi munkám, valamint az ENSZ-es kapcsolataim miatt - jelölt az Akadémia vezetése erre a megtisztelő posztra.

Mik a legfőbb tervei a következő 2 évre, mint igazgató?

Az SDG-k eléréséhez való hatékony hozzájárulás elősegítése nemzetközi szinten. Közel ötven év után idén márciusban lesz New Yorkban az ENSZ második vízzel foglalkozó kormányközi konferenciája, pontosan azzal a céllal, hogy miként lehet az SDG-k elérését felgyorsítani. Kőrösi Csaba nagykövet, aki ebben az évben az ENSZ Közgyűlés elnöke, jelölte meg a konferencia mandátumát: milyen új megközelítés (game changer, az ENSZ szlogenjében) gyorsíthatja fel az SDG elérését. Épp múlt héten volt Párizsban egy nagyon hasznos megbeszélésünk arról, hogy a víztudomány milyen új eljárásokkal tud ehhez hozzájárulni a digitális korban. Az UNESCO Kormányközi Hidrológiai Programja és a Future Earth Fenntartható Vízgazdálkodás Programja, aminek véletlenül elnöke vagyok, közös javaslatcsomagot terjeszt a márciusi konferencia elé.

Szerző és fotó: Bárdos Mónika