NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
VÍZTUDOMÁNYI KAR

Bentonikus kovaalga vizsgálatok a Dunán a környezeti tényezők függvényében

Október 25-én Trábert Zsuzsa, a VTK Vízellátási és Csatornázási Tanszékének munkatársa maximális pontszámmal, „summa cum laude” védte meg PhD disszertációját az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Környezettudományi Doktori Iskolájában.
Dolgozatának címe: Bentonikus kovaalga vizsgálatok a Dunán a környezeti tényezők függvényében. Témavezetője Dr. Ács Éva, karunk kutatóprofesszora 

A kutatások, és ezzel az értekezés legfontosabb eredményei röviden így foglalhatók össze:
A Dunában végzett vizsgálatok alapján rámutattak arra, hogy a kovaalga ökológiai csoportok elsősorban a hidromorfológiai hatások igazolására alkalmasak, és nem adnak megbízható információt a tápanyag-tartalomról, véleményük szerint nagy folyók esetében nem helyettesíthetik a taxon alapú ökológiai állapotértékelést.
Megállapították, hogy a főváros a szennyvíztisztításnak köszönhetően a víz fizikai-kémiai állapotának meghatározására szolgáló környezeti változók tekintetében nem volt számottevő befolyással a Duna vízminőségére, az eltérések inkább a vízjárással mutattak összefüggést. Azonban a környezeti hatásokat hosszabb távon integráló bevonatlakó kovaalga közösség alapján jól kimutatható volt a tájhasználat hatása.
Felhívták a figyelmet egy, a Dunában nemrégiben megjelent kovaalga inváziós jellegére, megbecsülve az invázió mértékét is. A fajt elsőként mutatták ki a Dunából, valamint rávilágítottak arra, hogy elterjedése összefüggésbe hozható a globális felmelegedés következtében felszíni vizeink átlaghőmérsékletében tapasztalható növekedéssel. Elektronmikroszkópos vizsgálatokkal pontosították a faj meghatározásához szükséges morfológiai bélyegeket, ami egy domináns alga esetében azért fontos, mert az ökológiai állapotértékelés faj alapú, a kovaalgák ökológiai igénye eltérő lehet, így a minősítés eredményét nagymértékben befolyásolhatja a hibás meghatározás.

Ezúton is gratulálunk nekik.


Szöveg: Dr. Ács Éva
Fotó: Trábert Zsuzsanna


Forrás:
alga_TZS_3.jpg:  https://www.nikonsmallworld.com/galleries/2007-photomicrography-competition/marine-diatoms-attached-to-polysiphonia-red-algae
alga_TZS_2_jav. jpg: https://news.nwu.ac.za/nwu-trailblazer-diatomology-scoops-prestigious-award


Címkék: phd vcst