NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
VÍZTUDOMÁNYI KAR

Szakmai együttműködés

Közös szakmai rendezvények megtartására, közös oktatási és ismeretterjesztési tevékenységek végzésére, valamint a kapcsolatépítés erősítésére ad lehetőséget és keretet a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi Kar (NKE VTK) és Bács-Kiskun Vármegyei Mérnöki Kamara együttműködési megállapodása, amelyet Bíró Tibor, a kar dékánja, és Abonyi Csaba, a BKVMK elnöke írt alá 2023. október 26-án.

A Bács-Kiskun Vármegyei Mérnöki Kamara, a Magyar Hidrológiai Társaság Mezőgazdasági Vízgazdálkodási Szakosztálya és a Víztudományi Kar közös szervezésű „Kisvízgyűjtők vizsgálati lehetőségei és eredményei” című Szakmai Napjának kiemelt napirendi pontja volt az együttműködési megállapodás aláírása.
Bíró Tibor dékán köszöntő beszédében kiemelte, hogy a „több évtizedre visszatekintő kapcsolat a mai napon vált igazán hivatalossá. A szakmai továbbképzés az Egyetem és Kamara együttműködésének jól látható példája, mely alkalmat adott a dokumentum ünnepélyes aláírásra.”
Abonyi Csaba elnök beszédében kiemelte, hogy „A Víztudományi Karról kikerülő mérnököket és a kutatási eredményeket a vízépítési és vízgazdálkodási ágazat alkalmazza a gyakorlatban és többek között ezért is fontos számunkra a szoros kapcsolat ápolása. Másrészről a mérnöki hivatás gyakorlói a közösen szervezett szakmai események során tudnak olyan közvetlen visszajelzéseket adni az oktatási intézménynek, amelyek a gyakorlatból jövő igények alapján a fejlesztési irányokat is meghatározhatják.”

A szakmai továbbképzés, melynek során a Mérnök Kamarai tagsággal rendelkező résztvevők teljesíthették a kötelező szakmai továbbképzési kötelezettségüket, kiemelt szakmai program volt az egyetem hallgatói és oktatói számára is.

Fotó: VTK
Egyéb megjelenés: Bajai Televízió