NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
VÍZTUDOMÁNYI KAR

Folyógazdálkodási tanulmányút

 

A Víztudományi Kar 4. évfolyamos, területi vízgazdálkodási specializáción tanuló (építőmérnök, környezetmérnök és vízügyi üzemeltetési mérnök) hallgatói a Folyógazdálkodás tantárgyhoz kapcsolódó tanulmányúton vettek részt november 3-án.

A tanulmányúton résztvevő 21 hallgató a Víztudományi és Vízbiztonsági Nemzeti Labor (RRF-2.3.1-21-2022-00008) projekthez is kapcsolódva először a Hernád folyóra (a projekt mintaterületére) látogatott el, ahol a folyón található keresztirányú, vízhasznosítási jellegű létesítmények közül az 1860-as években, elsősorban mezőgazdasági vízellátás biztosítása céljából létesített Hernádszurdoki fixgátat, majd a 20. század elején uradalmi villamosenergia-ellátásra megépített, de napjainkra már a villamosenergia-hálózatra csatlakoztatott Gibárti vízerőművet tekintették meg a kiegészítő létesítményeikkel együtt. Megtekintették a Hernád Gibárt és Encs közötti úton lévő hídját, melynek érdekessége, hogy a II. világháború végén, 1944-ben lebombázott bajai Duna-híd acélanyagának felhasználásával épült. Innen a Bőcs-Kesznyéten települések között húzódó Hernád üzemvízcsatornához utaztak, és a Kesznyéteni vízerőművet látogatták meg, mely az 1940-es években kezdte meg működését.
A Hernád folyót elhagyva az idén 50 éves Kiskörei vízlépcsőhöz utaztak, ahol Magyarország legnagyobb vízerőtelepének létesítményeit, a duzzasztóművet, a hajózsilipet és a Tisza folyó EU irányelvek által is megkívánt hosszirányú átjárhatóságának javítására létrehozott hallépcsőt is alkalmuk volt tanulmányozni. Ezenkívül a Tisza hajózhatóságával, az árvizek és aszályos időszakok kezelésével, Szolnok város vízellátásával, a Tisza-tóval és az érdekeltek igényeinek összehangolásával kapcsolatban is információkhoz juthattak.
A szakmai út értékes terepi ismeretekkel gazdagította hallgatóinkat, amiket nem csak a tanulmányaik teljesítése és szakdolgozataik elkészítése során, hanem a diploma megszerzése után a gyakorlati életben is hasznosíthatnak majd.

Hálás köszönettel tartozunk az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság (Miskolc), a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (Szolnok) Kiskörei Szakaszmérnöksége, valamint az Alteo Kft. és a Hernádvíz Kft. képviselőinek, hogy fogadták csoportunkat, valamint az alapos, részletes szakmai vezetésért.

Kép és szöveg: Dr. Tamás Enikő Anna


Címkék: vtk tanulmányút