NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
VÍZTUDOMÁNYI KAR

Baján versenyeztek a vízügy szakmacsoport legjobbjai

A vízügy szakmacsoport Országos Szakmai Tanulmányi Verseny (OSZTV) döntőjére került sor április 24. és 26. között Baján, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) Víztudományi Karán (VTK).

A verseny a Belügyminisztérium Vízügyi Koordinációs Főosztálya, az Országos Vízügyi Főigazgatóság, a VIZITERV Environ Nonprofit Kft, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi Kar szervezésében valósult meg.

A megnyitón Cimer Zsolt, a VTK dékánja emlékeztetett, hogy 2023-tól állandósult a döntő helyszíne - a VTK bajai campusa - és elmondta, hogy szeretnék, ha a későbbiekben még nagyobb nyilvánosságot kapna ez a rendezvény, valamint említést tett a WorldSkills elnevezésű szakmák világbajnokságán való részvétel érdekében tett lépésekről.

Széll Péter Baja megyei jogú város alpolgármestere köszöntőjében kiemelte, hogy egykori középiskolai igazgatóként van rálátása arra, hogy milyen jelentőséggel bír egy ilyen szakmai verseny, melyen a sikeres szereplés komolyan befolyásolhatja a versenyző diákok életét.

Rácz György tűzoltóezredes, a versenybizottság tagja a Belügyminisztérium képviseletében megköszönte a városnak és az egyetemnek a helyszín biztosítását. A korábbi versenyek kapcsán a diákok részéről megtapasztalt szakmai felkészültséget méltatta, valamint felhívta a figyelmet arra, hogy az elért helyezés alapján a szakmai vizsga egésze alól mentesülhet a versenyző.

Mohácsi Csilla, a Szolnoki SZC Vásárhelyi Pál Két Tanítási Nyelvű Technikum igazgatója, a versenybizottság elnöke a pozitív hozzáállást ajánlotta a megmérettetés előtt álló diákok figyelmébe. Felidézte, hogy harminc évvel ezelőtt kísért először Bajára diákokat, akik közül ma már többen vezető pozíciót töltenek be a vízügyi ágazatban.

A mostani alkalommal is az ország különböző középiskoláiból 15 diák jutott a döntőbe, melyen először szóban adhattak számot a vízhasznosítás témakörében az aszály, a vízigények, az öntözés fogalmáról, jelentőségéről, valamint a hidrometeorológia témájában megszerzett ismereteikről a versenyzők.

A megmérettetés második napján a gyakorlati feladatok megoldásával bizonyíthatták felkészültségüket a szakember növendékek. A vízkárelhárítás témakörében belvízmentesítéshez kapcsolódó gépészeti feladatokban kellett helytállniuk, valamint a mérés tárgykörében vízminőségi kárelhárítást követő állapotfelmérést végeztek vízbázisok helyszíni elemzésével és laborban történő fotometriás vizsgálattal.

Április 26-án, az eredményhirdetést megelőzően szakmai előadások színesítették a programot. Goda Zoltán adjunktus azt a kérdést járta körül, hogy elfogyhat-e az ivóvíz Magyarországon?, míg Hetesi Zsolt egyetemi docens az éghajlatváltozás rövidtávú hatásaira hívta fel a figyelmet prezentációjában.

A szakmai verseny díjátadó ünnepségén Láng István, az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgatója köszöntőjében hangsúlyozta, hogy a vízügyi ágazat előtt álló innovációs feladatok megoldásához szükség van a fiatalabb generációra. Fontos, hogy már a középiskolások figyelmét a vízügyre irányítsák és megszerettessék velük a szakmát.

Mohácsi Csilla szintén az ifjúságban rejlő lehetőségekre hívta fel a figyelmet záró gondolataiban, kifejezve bizalmát, hogy a versenyzők olyan tapasztalatokat szereztek, melyek még jobban megerősítik a szakma iránti elkötelezettségüket.

Cimer Zsolt dékán köszönetét fejezte ki a Belügyminisztérium felé, hogy a Víztudományi Kar minden évben helyet adhat a vízügy szakmacsoport Országos Szakmai Tanulmányi Versenyének, hiszen az esemény tematikája jól illeszkedik a kar profiljához. Nem titkolt cél, hogy a döntőn részt vett diákok a következő tanévtől a kar hallgatói legyenek – emelte ki a dékán.

A versenybizottság értékelése alapján:

I. helyezett: Vajsz Emese Vanda (Nyíregyházi SZC Vásárhelyi Pál Technikum).

II. helyezett: Herceg Zsombor (Békéscsabai SZC Vásárhelyi Pál Technikum és Kollégium).

III. helyezett: Dudás Zsófia Adrienn (Than Károly Technikum).

A legjobb írásbeli eredményért a VIZITERV Environ Nonprofit Kft. különdíját szintén Vajsz Emese Vanda vehette át.

A legjobb szóbeli felelet különdíjasa Benedek Zsuzsanna (Szolnoki SZC Pálfy-Vízügyi Technikum), míg a legjobb vízkárelhárítás gyakorlati munka és a legjobb mérések és adatfeldolgozás gyakorlati munka különdíjasa Herceg Zsombor volt. A komplex típusú vizsgatevékenységet elsőként országos döntőben kiemelkedő módon végrehajtó versenyző pedig Dudás Zsófia Adrienn volt.

A versenyen elért eredménye alapján 8 diák vehetett át tanúsítványt a szakmai vizsga alóli mentességről.

Jövőre ismét várjuk Bajára az OSZTV legeredményesebb diákjait.


Címkék: verseny