NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
VÍZTUDOMÁNYI KAR

Átadták a 2024-es egyetemi címeket és elismeréseket

„Az elismerések a megbecsülés mellett a közösségről, az egymásba vetett bizalom erejéről tanúskodnak, emellett pedig újabb sikerekre, a haza és a köz további szolgálatára ösztönöznek” – fogalmazott nyitó beszédében Deli Gergely rektor a felsőoktatási intézményben adományozható címek és elismerések átadó ünnepségén a Ludovika Főépület Széchenyi Dísztermében május 30-án.

Deli Gergely hangsúlyozta: bár egyetemünk különféle alkotóelemekből állt össze, mégis egyedi, különleges képességekkel rendelkező egész. Munkatársai pedig tudásukkal és töretlen elszántságukkal járulnak hozzá ahhoz az egységes intézményhez, amit ma úgy ismernek, hogy Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE). Az NKE Magyarországon különleges helyet foglal el a felsőoktatásban, hiszen egyedülállóan szolgálja a közjót és a közösséget. Olyan regionális tudásközpont, amely mára nélkülözhetetlenné vált hidat épített a tudomány, a nemzetstratégia és a társadalom igényei közé. Ehhez a gondos, kitartó, a köz nemes és elhivatott szolgálatát szem előtt tartó munka vezetett – zárta beszédét a rektor.

Az ünnepségen az egyetem rektora által adományozott Rektori Dicséretet vehettek át: Kalina-Czene Katalin, az Oktatási és Tanulmányi Iroda (OTI) főreferense, Lippai Zsolt Sándor r. alezredes, a Rendészettudományi Kar (RTK) tanársegédje, Logó Beáta Lívia, a Víztudományi Kar (VTK) referense, Stetina Mónika, a Rektori Hivatal (RH) főelőadója és Döbröntei Patrícia, a Campus Igazgatóság (CI) Vagyonhasznosítási és Sportirodájának referense.

Rektori Elismerő Oklevelet kapott Pallagi Andrea református és Gombkötő Beáta evangélikus lelkész, Kovács Norbert, a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. vezérigazgatója, Földesné Vígh Gizella, a Campus XXI. Szolgáltató Kft. belső ellenőre és Szűcs Ádám, a Külgazdasági és Külügyminisztérium Diplomáciai Akadémia Főosztályának vezetője és Niemetzné Égető Dóra, a Magyar Posta Zrt termékmenedzsere.

A Rektori Kitüntető Oklevél bronz fokozatát Gergely Zsuzsánna, a Ludovika Egyetemi Kiadó olvasószerkesztője, Szőcs-Varga Lívia, az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar (ÁNTK) Dékáni Hivatal (DH) Igazgatási Osztályának munkatársa, Dikácz Csaba alezredes, a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar (HHK) Katonai Tanfolyamszervező Intézet Gyakorlat- és Részképzés-tervező Osztályának osztályvezetője és Mérész-Szopkó Anett, az Eötvös József Kutatóközpont (EJKK) Főigazgatói Irodájának irodavezetője vehették át. A kitüntetés ezüst fokozatát Angyal Szabolcs, a Közigazgatási Továbbképzési Intézet főreferense, Fülöp Sándor, a VTK Víz- és Környezetpolitikai Tanszékének egyetemi docense és Kiss Zsuzsanna, a Belső Ellenőrzési Iroda szakreferense kapta.

A Rektori Kitüntető Oklevél arany fokozatában Takács Ilona, a Fejlesztési Igazgatóság Pályázati és Projektmenedzsment Irodájának projektmenedzsere, Papp László, a Gazdasági Hivatal (GH) Vagyonnyilvántartási Osztályának üzemeltetője, Pap Margit Erzsébet, az Igazgatási Iroda főelőadója és Nagy Andrea, a Rendezvény és Program Iroda rendezvényszervezője részesült. Az oklevél ezüst fokozatában részesült Fási Csaba, az ÁNTK tudományos munkatársa, a Fejlesztési Osztály vezetője. Az oklevél platina fokozatát Tóthné Kocsis Hajnalka, az OTI munkatársa és Tamás Enikő Anna egyetemi docens, a VTK oktatója, míg gyémánt fokozatát Nagyné Szalóki Krisztina, a GH titkárnője vehette át.

Az ünnepségen óraadó oktatóként Címzetes Egyetemi Docensi címben részesült Mányi Balázs (ÁNTK), Bonnyai Tünde (ÁNTK), Fülöp Zsolt István (RTK), Tóth Tamás bv. altábornagy (RTK), Kiss Attila r. vezérőrnagy (RKT), Terdik Tamás r. vezérőrnagy (RTK), míg Tóth Tibor (ÁNTK), Villányi József (ÁNTK) és Hornyacsek Júlia ny. alezredes (HHK) Címzetes Egyetemi Tanári címet kapott.

Egyetemért Emlékérem kitüntetést adományoztak Nagy Zsolt, az egyetem Belső Ellenőrzési Irodájának volt vezetője, valamint Réthy Pál, a Belügyminisztérium közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes államtitkára részére. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Aranyérme kitüntetést vehetett át Padányi József ny. mk. vezérőrnagy, a HHK Katonai Műszaki Doktori Iskolájának vezetője, Papp Tekla Viktória, az ÁNTK Civilisztikai Tanszékének egyetemi tanára, Mészáros Bence Balázs, az RTK Krimináltaktikai Tanszékének tanszékvezetője, Richerné Kaubek Andrea, a GH Pénzügyi-számviteli Irodájának irodavezető-helyettese és Tálas Péter, az EJKK John Lukacs Intézetének tudományos főmunkatársa. Az ünnepségen Lukács László ny. alezredes (HHK) szintén átvehette a szenátus által neki adományozott Professor Emeritus címet.

Az egyetemi címek és elismerések átadó ünnepségének zárásaként Deli Gergely rektor elsőként gratulált az elismerésben részesülő egyetemi polgároknak. Arra kérte a kitüntetetteket, legyenek büszkék eredményeikre és hagyják, hogy az elért siker inspirálja őket az új kihívások felé vezető úton.

„Kell egy csapat” – idézte pohárköszöntőjében Minarik Ede legendás mondását a Régi idők focija című filmből Kovács László vezérőrnagy, tudományos rektorhelyettes az ünnepséget követő fogadáson. Kiemelte, hogy az egyetem közössége nagyszerű és segítőkész csapat, azaz senki sincs benne egyedül. E közösség pedig együtt cselekszik közös jövőnkért, hiszen az itt tanuló hallgatók útnak indítása nem mást, mint a hazai közszolgálat, így hazánk jövőjét jelenti.

Az eseményen közreműködött a Magyar Honvédség vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár Központi Zenekarának Klarinét kvintettje; Juhász Gergely, Kókai Balázs, Czakó Kata, Novák Péter és Héja László művészek.

 

Szöveg: Sarnyai Tibor

Fotó: Szilágyi Dénes