NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
VÍZTUDOMÁNYI KAR

III. Decentralizált Szennyvíztisztítás Konferencia a VTK-n

Harmadik alkalommal rendezték meg a Decentralizált Szennyvíztisztítás Konferenciát június 12-én Baján, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) Víztudományi Karán (VTK). A program az NKE VTK, a Víztudományi és Vízbiztonsági Nemzeti Laboratórium (VVNL), az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF), a Magyar Víziközmű Szövetség (MaVíz), a Magyar Víz- és Szennyvíztechnikai Szövetség (MaSzeSZ), és a Magyar Hidrológiai Társaság (MHT) szervezésében valósult meg.

A konferenciát Cimer Zsolt, a VTK dékánja nyitotta meg, aki beszédében kiemelte, hogy a karon megvalósult komplex fejlesztések eredményei már kézzel foghatóak. Számos olyan kutatás folyik, amely a jövő mérnöki tevékenységét befolyásolhatja – tette hozzá a dékán.

Bíró Tibor projektigazgató, a VTK egyetemi tanára köszöntőjében méltatta azon kollégák tevékenységét, akik aktív szerepet vállaltak a decentralizált szennyvíztisztítási technológia magyarországi bevezetésének elősegítésében, valamint abban, hogy a Víztudományi és Vízbiztonsági Nemzeti Laboratórium egyik pillérét képezheti az eljárás fejlesztése. A projektigazgató hangsúlyozta, hogy elérhető távolságba került a decentralizált szennyvíztisztítás megoldása az 1000-2000 fős települések vonatkozásában.

Kugler Gyula, a MaVíz elnökségi tagja a hosszú távon működtethető, gazdaságosan fenntartható művek létrehozásának fontosságára hívta fel a figyelmet, mely kapcsán külön kiemelte a tervezőmérnökök, engedélyező hatóságok, kivitelezők és üzemeltetők felelősségét.

A plenáris ülés a konferencia fővédnöke V. Németh Zsolt, az Energiaügyi Minisztérium víziközmű-ágazatért felelős államtitkárának Az egyedi szennyvíztisztító kisberendezések szerepe a hazai víziközmű ágazatban című előadásával vette kezdetét. Az államtitkár arról számolt be, hogy az elmúlt tíz évben jelentős fejlesztések valósultak meg a hazai víziközmű kiépítését illetően, duplájára nőtt a szennyvíztelepek száma, a jövőben a 2000 lakosegyenérték alatti településekre kell nagyobb figyelmet fordítani. Egy olyan mintaprojekt összeállításáról is tájékoztatott az államtitkár, amely a helyben történő szennyvíziszap-kezelés megoldására irányul.

Láng István, az (OVF) főigazgatója a decentralizált szennyvíztisztítás és a vízgyűjtőgazdálkodás kapcsolatáról tartott szakmai előadást. A Víz Keretirányelvvel összhangban kell megvalósítani a decentralizált szennyvíztisztítási programot – hangsúlyozta a főigazgató.

Nagy Márk, a Belügyminisztérium Vízgazdálkodási Főosztályának osztályvezetője előadásában a 2000 fő alatti településeket érintő települési szennyvízkezelésről szóló 91/271/EGK irányelv várható változásairól adott átfogó képet.

A szekció-előadások sorát Györki Gábor, a VTK mérnök munkatársa nyitotta, aki a szennyvíztisztító kisberendezések nemzetközi trendjeit és tapasztalatait ismertette a konferencia résztvevőivel.

Radács Attila, a MaVíz Műszaki Bizottságának elnöke előadásában víziközmű üzemeltetői szempontból értékelte a decentralizált szennyvíztisztítási módszereket.

Knisz Judit, a konferencia főszervezője, a VTK tudományos főmunkatársa előadásában az egyedi szennyvíztisztító kisberendezések tisztítási hatékonyságáról, kutatási eredményeiről és a felhasználói tapasztalatokról számolt be.

Kiss János, a VTK munkatársa a szennyvíztisztító kisberendezések tisztítási hatékonyságának vizsgálatához kapcsolódó alternatív módszerekről tartott előadást.

A továbbiakban olyan témákat jártak körül a konferencia előadói, mint a szennyvíz-újrafelhasználás és az iszapkezelés kérdése, az egyedi kisberendezések üzemeltetési, karbantartási tapasztalatai, valamint az egyedi szennyvíztisztítási megoldások telepítési fázisai és hazai tapasztalatai.

A szakmai fórummal egyidejűleg szennyvíztisztító kisberendezéseket gyártó és forgalmazó cégek mutatkoztak be a VTK Aulájában.

A konferencia zárásaként a szakértők kerekasztal-beszélgetést folytattak az új jogszabályi keretek között történő decentralizált szennyvíztisztításról. Mindannyiunk érdeke a szennyvíz összegyűjtése és megtisztítása, amelynek módja a szakemberek és a jogalkotók közös gondolkodásán múlik – összegezték a szakmai diskurzus végén.

Az előadások PDF formátum ITT érhetőek el.

A szakmai rendezvény a Víztudományi és Vízbiztonsági Nemzeti Labor (RRF-2.3.1-21-2022-00008) projekt keretében valósult meg.