NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
VÍZTUDOMÁNYI KAR

Dékáni köszöntő

 

Tisztelt Látogató!

Köszöntöm Önt a Víztudományi Kar honlapján!

A Víztudományi Kar a Nemzeti Közszolgálati Egyetem „legifjabb” egysége, 2017. február 1-jén kezdte meg működését Baján. A kar az Eötvös József Főiskola Vízellátási és Környezetmérnöki Intézetének, valamint Vízépítési és Vízgazdálkodási Intézetének a Nemzeti Közszolgálati Egyetembe történő beolvadásával jött létre.

A kar jogelődjeinek köszönhetően több mint 50 éves múltra tekint vissza. A bajai vízügyi képzés országos hírű és jelentőségű, az ágazat egyik legfontosabb utánpótlási bázisa. Nem csak frázis: a jövő vízgazdálkodása alapvetően fogja meghatározni a világ, benne hazánk fejlődését, gazdasági teljesítőképességét, élelmiszerbiztonságát, környezeti állapotát és a lakosság életminőségét. A megfelelő mennyiségű és minőségű víz rendelkezésre állása, a vizek kártételei elleni védekezés stratégiai ágazattá emeli a vízgazdálkodást. Általánosságban igaz az a vélemény miszerint ma még nem tudjuk, hogy 20 év múlva milyen szakmákra lesz szüksége a társadalomnak és a gazdaságnak. Ez alól talán a vízgazdálkodás jelent kivételt. A vízügyi szakma mindaddig nélkülözhetetlen lesz, amíg a víz a földi lét alapját jelenti. Kulcsfontosságú terület, hiszen nincs olyan gazdasági ágazat, amihez ne lenne kötődése, ami ne függne elementárisan a vízgazdálkodástól. A világban zajló globális változások jelentős része már ma is a víz miatt történik, illetve a vízen keresztül fejtik ki hatásukat. A mérnöki és vízdiplomáciai tudás a 21. század legfontosabb értékei közé tartoznak.

Ezért is kezeli a kormány kiemelten a vízügyet és a hozzá kapcsolódó képzéseket. A jelenleg három alapképzést és számos szakirányú továbbképzést gondozó kar folytatja annak a mérnöki szemléletű vízgazdálkodásnak a hagyományát, amely közel két évszázados múltra tekint vissza hazánkban, hatalmas szakmai tapasztalatot és tudásmennyiséget hordozva magában. Nem véltetlen, hogy a vízügyi szakemberek képzése Magyarországon az egyik legkiforrottabb, mérnökeinket a világ minden pontján keresik. A mérnöki lét meghatározza az ember egész életét. Olyan szakmai tudást takar, amelyet minden korban a találékonysággal, a megbízhatósággal és a stabilitással kötnek össze az emberek.

Hosszú távú célunk azonban túlmutat a mérnökképzésen: nemzetközi viszonylatban is meghatározó kutatási-oktatási központtá kívánunk válni a vízgazdálkodás terén. Képzéseink Baján folynak, de bekapcsolódnak az egyetem más egységei is.

2020 őszi félévben indult a nemzetközi vízpolitikai és vízdiplomácia mesterképzési szakunk, amely a nemzetközi vízügyi együttműködési kihívások kezelésére készít fel vízügyi szakembereket, diplomatákat, gyakorló és jövőbeni kormányzati tisztviselőket. Az angol nyelvű képzés lefedi a globális és vízgyűjtő szintű nemzetközi együttműködés valamennyi lényeges politikai, intézményi, jogi és diplomáciai aspektusát.

Aki a vízhez ért, az a jövő szakembere. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem szerepvállalásával olyan tudásbázis jön létre a karon, amellyel kiváló vízügyi szakembereket biztosíthatunk a magyar állam és a vízgazdálkodásban érintett vállalkozások számára. 

Szeretettel várjuk leendő hallgatóinkat Bajára, a vízügyi képzés bölcsőjébe!

Dr. Cimer Zsolt
dékán

English version