NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
VÍZTUDOMÁNYI KAR

A Kari Tanács 2017. évi határozatai

1/2017. (02.13.)
Az Ideiglenes Kari Tanács egyhangúlag (8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) támogatta az alábbi személyek delegálását a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Szenátusába:

Dr. Mátrai Ildikó intézetvezető, főiskolai tanár
Dr. Tamás Enikő Anna intézetvezető, főiskolai tanár

A megbízás határozott időre, a 2015. május 29-én választott Szenátus mandátumának lejártáig szól.
2/2017. (03.01.)

Az Ideiglenes Kari Tanács a Víztudományi Kar emblémájának többségi szavazat mellett az alábbit javasolja: 

        


A Víztudományi Kar jelmondatának többségi szavazat mellett az alábbit javasolja:
Cum Scientia Pro Aquis Hungarie!/Tudománnyal a magyar vizekért!

3/2017. (03.01.)

1. Az Ideiglenes Kari Tanács egyhangúlag (8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) támogatta az alábbi személyek delegálását a Hallgatói Tanulmányi, Vizsga- és Szociális Ügyek Bizottságába (HTVSZÜB):

Dr. Vadkerti Edit, főiskolai docens
Letenovicsné Polyák Andrea, tanulmányi referens

2. Az Ideiglenes Kari Tanács egyhangúlag (8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) támogatta az alábbi személyek delegálását az Egyetemi Kreditátviteli és Validációs Bizottságba (EKÁVB):

Letenovicsné Polyák Andrea, tanulmányi referens
Dr. Lepsényi Ákos, főiskolai docens
Dr. Fekete Árpád, főiskolai docens

4/2017. (03.01.)

Az Ideiglenes Kari Tanács egyhangúan (8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) támogatta az alábbi személyek kijelölését szakirány felelősnek, képzésfelelősnek és szakfelelősnek: 

 

5/2017. (03.10.)

Az Ideiglenes Kari Tanács az NKE hallgatóinak fegyelmi és kártérítési szabályzata alapján felkéri az alábbi személyeket a szabályzat 9. §-a szerinti testület és bizottság megalakítására. A szabályzat alapján a testület és a bizottság tagjai feladataikat 2018. március 10.-ig kötelesek ellátni.

Kari Állandó Fegyelmi Testület:
más szakember (elnök): Varga György
más szakember: Kevéné Herczeg Mónika
más szakember: Papp Tamás
más szakember: Salamon Endre
VTK HÖK képviselő: Varga Róbert
VTK HÖK képviselő: Kamarás György

Kari Fegyelmi Bizottság:
más szakember (elnök): Varga György
más szakember: Papp Tamás
VTK HÖK képviselő: Varga Róbert

6/2017. (03.10.)

Az Ideiglenes Kari Tanács az NKE hallgatóinak fegyelmi és kártérítési szabályzata alapján felkéri az alábbi személyeket a szabályzat 33. §-a szerinti testület és bizottság megalakítására. A szabályzat alapján a testület és a bizottság tagjai feladataikat 2018. március 10.-ig kötelesek ellátni.

Kari Állandó Kártérítési Testület:
más szakember (elnök): Varga György
más szakember: Kevéné Herczeg Mónika
más szakember: Papp Tamás
más szakember: Salamon Endre
VTK HÖK képviselő: Varga Róbert
VTK HÖK képviselő: Kamarás György

Kari Kártérítési Bizottság:
más szakember (elnök): Varga György
más szakember: Papp Tamás
VTK HÖK képviselő: Varga Róbert

7/2017. (03.10.)

Az Ideiglenes Kari Tanács megerősíti az alábbi személyek delegálását az Egyetemi Minőségügyi Bizottság 5. § (3) bekezdése alapján az Egyetemi Minőségügyi Bizottságba (EMÜBI) tagnak és a NKE Minőségbiztosítási szabályzat alapján a Kari Minőségügyi Bizottság (KMB) megalakítására felkért alábbi személyeket:

Egyetemi Minőségügyi Bizottságba tag (EMÜBI):
intézetvezető: Dr. Mátrai Ildikó

Kari Minőségügyi Bizottság:
kari minőségügyi vezető (intézetvezető): Dr. Mátrai Ildikó
kari minőségügyi megbízott (dékáni hivatalvezető): Dr. Demény Ildikó Lenke
kari minőségügyért felelős munkatárs (igazgatási referens): Medveczky Bertalan

8/2017. (03.21.) Az Ideiglenes Kari Tanács egyhangúlag (6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) támogatja Dr. Bíró Tibor dékáni pályázatát.
9/2017. (03.29.) A Víztudományi Kar Ideiglenes Kari Tanácsa - az előterjesztés szerinti tartalommal - elfogadásra javasolja a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 2016. évi költségvetési beszámolóját azzal, hogy a beszámoló a Víztudományi Kart nem érinti tekintettel arra, hogy a beszámolással érintett idszakban a Víztudományi Kar még nem állt fel.
10/2017. (03.29.) A Víztudományi Kar Ideiglenes Kari Tanácsa - az előterjesztés szerinti tartalommal - elfogadásra javasolja a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat módosítását. 
11/2017. (05.02.) Az Ideiglenes Kari Tanács egyhangúlag (7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) támogatta az "Útmutató a mérnöki szakdolgozatok készítéséhez a Víztudományi Karon" dokumentum elfogadását.
12/2017. (05.02.) Az Ideiglenes Kari Tanács egyhangúlag (7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) támogatta a "Tájékoztató a szakmai gyakorlat rendjéről" dokumentum elfogadását. 
13/2017. (05.10.) Az Ideiglenes Kari Tanács egyhangúlag (8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) elfogadta a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi Kar Kari Tanácsának ügyrendjét.
14/2017. (05.18.)

Az Ideiglenes Kari Tanács egyhangúlag (8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) támogatta a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi Karán a szakfelelősök és specializációfelelősök szenátusi megbízását:

a) Az Ideiglenes Kari Tanács az építőmérnöki alapképzési szak szakfelelőseként Dr. Tamás Enikő Anna főiskolai tanár szenátusi megbízását támogatja. 
aa) Az Ideiglenes Kari Tanács az építőmérnöki alapképzési szak vízellátás-csatornázás specializáció specializációfelelőseként Dr. Karches Tamás főiskolai docens szenátusi megbízását támogatja. 
ab) Az Ideiglenes Kari Tanács az építőmérnöki alapképzési szak területi vízgazdálkodás specializáció specializációfelelőseként Dr. Tamás Enikő Anna főiskolai tanár szenátusi megbízását támogatja. 
ac) Az Ideiglenes Kari Tanács az építőmérnöki alapképzési szak vízkárelhárítás specializáció specializációfelelőseként Dr. Bíró Tibor egyetemi docens szenátusi megbízását támogatja.

b) Az Ideiglenes Kari Tanács a környezetmérnöki alapképzési szak szakfelelőseként Dr. Mátrai Ildikó főiskolai tanár szenátusi megbízását támogatja.
ba) Az Ideiglenes Kari Tanács a környezetmérnöki alapképzési szak víztisztítás szennyvíztisztítás specializáció specializációfelelőseként Dr. Karches Tamás főiskolai docens szenátusi megbízását támogatja. 
bb) Az Ideiglenes Kari Tanács a környezetmérnöki alapképzési szak vízgazdálkodás specializáció specializációfelelőseként Dr. Tamás Enikő Anna főiskolai tanár szenátusi megbízását támogatja.

c) Az Ideiglenes Kari Tanács a vízellátás-csatornázás szakirányú továbbképzési szak szakfelelőseként Dr. Karches Tamás főiskolai docens szenátusi megbízását támogatja. 

d) Az Ideiglenes Kari Tanács az árvíz- és belvízvédelmi szakirányú továbbképzési szak szakfelelőseként Dr. Bíró Tibor egyetemi docens szenátusi megbízását támogatja.

e) Az Ideiglenes Kari Tanács a természetvédelmi vízgazdálkodási szakmérnöki szakirányú továbbképzési szak szakfelelőseként Dr. Tamás Enikő Anna főiskolai tanár szenátusi megbízását támogatja.

f) Az Ideiglenes Kari Tanács a vízrajzi szakmérnöki szakirányú továbbképzési szak szakfelelőseként Dr. Tamás Enikő Anna főiskolai tanár szenátusi megbízását támogatja.

g) Az Ideiglenes Kari Tanács a vízügyi közgazdász szakmérnöki szakirányú továbbképzési szak szakfelelőseként Dr. Lepsényi Ákos főiskolai docens szenátusi megbízását támogatja.

15/2017. (05.18.)
Az Ideiglenes Kari Tanács egyhangúlag (8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) támogatta az Intézményfejlesztési Terv módosítását.
16/2017. (05.18.)
Az Ideiglenes Kari Tanács egyhangúlag (8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) támogatta az Eötvös József Főiskola intézményi nyelvi vizsga rendszerének elfogadását a 2013. évnél régebben az EJF-en végzett mérnök hallgatóknál, 2017. június 30-ig letett vizsga esetén.
17/2017. (06.19.)
a) Az Ideiglenes Kari Tanács egyhangúlag (7 igen, 0 nem, 1 tartózkodás) támogatta a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi Karán az építőmérnöki alapszak ajánlott tantervi módosításának szenátusi előterjesztését.

b) Az Ideiglenes Kari Tanács egyhangúlag (8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) támogatta a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi Karán a környezetmérnöki alapszak ajánlott tantervi módoításának szenátusi előterjesztését. 
18/2017. (06.19.)
Az Ideiglenes Kari Tanács egyhangúlag (8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) támogatta a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról szóló 2017. június 21., 7. napirendi pontú szenátusi előterjesztést.
19/2017. (07.06.)
A Kari Tanács egyhangúlag (9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) javasolja Dr. Cimer Zsolt oktatási dékánhelyettesi kinevezését, egyetemi docensi munkakörben. 
20/2017. (07.11.)
A Kari Tanács egyhangúlag (7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) támogatta az Egységes egészségügyi, életmentési ismeretek oktatására vonatkozó kurzus beépítése az Egyetem alapképzéseinek ajánlott tanterveibe szenátusi előterjesztést. 
21/2017. (07.11.)
A Kari Tanács egyhangúlag (7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) támogatta az Egyetemi Informatikai Stratégia szenátusi előterjesztést. 
22/2017. (07.11.)
A Kari Tanács egyhangúlag (7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) támogatta a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról szóló szenátusi előterjesztést. 
23/2017. (08.29.)
A Kari Tanács egyhangúlag (7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) támogatta a vízügyi üzemeltetési mérnöki alapképzési szak indításáról, valamint a szakfelelős személyének (Dr. Bíró Tibor, egyetemi docens) megbízásáról szóló szenátusi előterjesztést. 
24/2017. (08.29.)
A Kari Tanács egyhangúlag (7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) támogatta az egyetemi esélyegyenlőségi Bizottság tagjainak megbízásáról szóló szenátusi előterjesztést. 
25/2017. (08.29.)
A Kari Tanács egyhangúlag (7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) támogatta a hallgatói követelményrendszert érintő szabályzatok módosításáról szóló szenátusi előterjesztést. 
26/2017. (09.11.)
A Kari Tanács egyhangúlag (8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) támogatta a Műszaki felsőoktatási szakképzési szak indítását, valamint a szak szakfelelősének (Dr. Mátrai Ildikó, főiskolai tanár) megbízását. 
27/2017. (09.11.)
A Kari Tanács egyhangúlag (8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) támogatta a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításával kapcsolatos szenátusi előterjesztést. 
28/2017. (09.11.)
A Kari Tanács egyhangúlag (8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) támogatta a Kollégiumi Szabályzat módosításával kapcsolatos szenátusi előterjesztést. 
29/2017. (10.16.)
A Kari Tanács egyhangúlag (9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) támogatta Dr. Váradi József Gyula részére címzetes egyetemi docensi cím adományozását. 
30/2017. (10.17.)
A Kari Tanács egyhangúlag (10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) támogatta a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Biztonsági Szabályzatának módosításait.
31/2017. (10.17.)
A Kari Tanács egyhangúlag (10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) támogatta a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Neptun Egységes Tanulmányi rendszer Szabályzatának módosításait. 
32/2017. (11.14.)
A Kari Tanács egyhangúlag (6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) támogatta a Nemzeti Közszolgálati Egyetem új Informatikai Biztonsági Szabályzatának szenátusi előterjesztését. 
33/2017. (12.07.)
A Kari Tanács egyhangúlag (10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) támogatta Dr. Mátrai Ildikó főiskolai tanár intézetvezetői kinevezését a Vízellátási és Környezetmérnöki Intézetbe.

A Kari Tanács egynagúlag  (10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) támogatta Dr. Tamás Enikő Anna főiskolai tanár intézetvezetői kinevezését a Vízépítési és Vízgazdálkodási Intézetbe. 
34/2017. (12.07.)
A Kari Tanács egyhangúlag (10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) támogatta a Víztudományi Kar Szervezeti és Működési Rendjét. 
35/2017. (12.11.) 
A Kari Tanács egyhangúlag (9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) támogatta a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyetemi szabályzatok módosítását.

A Kari Tanács egyhangúlag (9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) támogatta a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Információátadási Szabályzatát.