NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
VÍZTUDOMÁNYI KAR

A Kari Tanács 2018. évi határozatai

1/2018. (01.23.)
A Kari Tanács egyhangúlag (10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) támogatta a Tanulmányi és vizsgaszabályzat módosítását. 
2/2018. (03.06.)
A Kari Tanács egyhangúlag (10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) elfogadja az Egyetemi Esélyegyenlőségi Szabályzat módosításait.
3/2018. (03.26.)
A Kari Tanács egyhangúlag (9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) támogatja Dr. Cimer Zsolt Egyetemi Minőségügyi Bizottsági tagságának Szenátus általi megbízását. 
4/2018. (03.26.) 
A Kari Tanács egyhangúlag (9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) támogatja Kutassy Emese és Orgoványi Péter Egyetemi Fegyelmi Testületi tagként való Szenátusi megbízását

A Kari Tanács egyhangúlag (9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) támogatja Dalkó Ilona és Schüszler Péter Egyetemi Kártérítési Testületi tagként való Szenátusi megbízását.
5/2018. (03.26.) 
A Kari Tanács egyhangúlag (9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) támogatja Papp Tamás tanársegédi kinevezését.

A Kari Tanács egyhangúlag (9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) támogatja Salamon Endre tanársegédi kinevezését.
6/2018. (03.26.) 
A Kari Tanács egyhangúlag (9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) támogatja Koch Dániel tanársegédi kinevezését. 
7/2018. (04.16.)
A Kari Tanács egyhangúlag (10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) támogatta a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vízügyi közigazgatási szakokleveles tanácsadó szakirányú továbbképzési szak képzési programját.
8/2018. (05.08.)
A Kari Tanács egyhangúlag (7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) támogatta Letenovicsné Polyák Andrea dékáni hivatalvezetői kinevezését.
9/2018. (06.12.)
A Kari Tanács egyhangúlag (8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) támogatta Dr. Knisz Judit tudományos főmunkatársi pályázatát, valamint Szenátus általi megbízását a Vízellátási és Környezetmérnöki Intézetbe.
10/2018. (06.12.)
A Kari Tanács egyhangúlag (8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) támogatta Dr. Hoffmann Imre számára a címzetes egyetemi tanári cím adományozását.

A Kari Tanács egyhangúlag (8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) támogatta Láng István Ágoston számára a címzetes egyetemi docensi cím adományozását.
11/2018. (06.28.)
A Kari Tanács egyhangúlag (7 igen, 0 nem, 1 tartózkodás) támogatta az Építőmérnöki alapképzési szak képzési programja aktualizálásának Szenátus elé terjesztését.
12/2018. (06.28.)
A Kari Tanács egyhangúlag (7 igen, 0 nem, 1 tartózkodás) támogatta a Környezetmérnöki alapképzési szak képzési programja aktualizálásának Szenátus elé terjesztését.
13/2018. (06.28.)
A Kari Tanács egyhangúlag (8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) támogatta a Vízügyi közgazdász szakmérnöki szakirányú továbbképzési szak képzési programjának Szenátus elé terjesztését.
14/2018. (06.28.)
A Kari Tanács egyhangúlag (8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) támogatta az International Water Governance and Diplomacy mesterképzési szak alapítását.
15/2018. (07.10.)
A Kari Tanács egyhangúlag ( 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) támogatta Schüszler Péter mérnöktanári munkakörből mesteroktatói munkakörbe történő kinevezés módosítását.
16/2018. (07.10.)
A Kari Tanács egyhangúlag (9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) támogatta Mrekva László mérnöktanári munkakörből mesteroktatói munkakörbe történő kinevezés módosítását.
17/2018. (07.10.)
A Kari Tanács egyhangúlag (9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) támogatta Dr. Balatonyi László adjunktusi munkakörre, határozatlan idejű jogviszonyba történő kinevezését a Vízépítési és Vízgazdálkodási Intézetbe.
18/2018. (07.10.)
A Kari Tanács egyhangúlag (9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) támogatta Dr. Tóth László adjunktusi munkakörre, határozatlan idejű jogviszonyba történő kinevezését a Vízellátási és Környezetmérnöki Intézetbe.
19/2018. (07.10.)
A Kari Tanács egyhangúlag (9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) támogatta a Vízügyi üzemeltetési mérnöki alapképzési szak képzési programját.
20/2018. (07.10.)
A Kari Tanács egyhangúlag (9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) támogatta A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatokkal kapcsolatos feladatokról szóló szabályzat módosítását.
21/2018. (07.10.)
A Kari Tanács egyhangúlag (9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) támogatta a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat módosítását.
22/2018. (07.10.)
A Kari Tanács (3 igen, 3 nem, 3 tartózkodás) nem támogatta a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat módosítását.
23/2018. (07.10.)
A Kari Tanács egyhangúlag (9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) támogatta A hallgatói jogok gyakorlásának és a kötelességek teljesítésének, a hallgatói jogviszonnyal kapcsolatos kérelmek elbírálásának, valamint a hallgatói jogorvoslat rendjéről szóló szabályzat módosítását.
24/2018. (07.10.)
A Kari Tanács egyhangúlag (9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) támogatta a Foglalkoztatási Szabályzat módosítását.
25/2018. (07.10.)
A Kari Tanács egyhangúlag (9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) támogatta a Habilitációs Szabályzat módosítását.
26/2018. (07.10.)
A Kari Tanács egyhangúlag (9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) támogatta Az egyetem által adományozható címek, kitüntetések, és adományozásuk rendjéről szóló szabályzat módosítását.
27/2018. (07.10.)
A Kari Tanács egyhangúlag (9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) támogatta az Alumni Szabályzatot.
28/2018. (07.10.)
A Kari Tanács egyhangúlag (9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) támogatta a Neptun Egységes Tanulmányi Rendszer módosítását.
29/2018. (07.10.)
A Kari Tanács egyhangúlag (9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) támogatta a Kari Minőségügyi Bizottság tagjainak megbízását.
30/2018. (11.20.)
A Kari Tanács egyhangúlag (9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) támogatta a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatát az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően, az alábbi módosításokkal:
- Az I. Kötet 7. sz. melléklet 1. § (2):
„A Kar kutatásokat folytat vagy szervez különösen a vízellátás és vízgazdálkodás továbbá a környezetvédelem és az építéstudomány területén, a levegő-, a vízminőség- és a talajvédelem, a hulladékgazdálkodás, a környezeti analitika és monitoring vonatkozásaiban.”
- Az I. Kötet 7. sz. melléklet 3. § (2), 5. § (2), 7. § (3) bekezdések kerüljenek törlésre, és a kari SZMR-ben feltüntetésre.
- Az I. Kötet 3. § 5. pontban a Kar címe Bajcsy-Zsilinszky u. 12-14.-re módosuljon.
31/2018. (11.26.)
A Kari Tanács egyhangúlag (9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) támogatta a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatát az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően.
32/2018. (12.19.)
A Kari Tanács egyhangúlag (6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) támogatta a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Felvételi Szabályzatának módosítását.