NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
VÍZTUDOMÁNYI KAR

A Kari Tanács 2019. évi határozatai

1/2019. (01. 29.)
A Kari Tanács egyhangúlag ( 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) támogatta Dr. Vadkerti Edit egyetemi docensi pályázatát.
2/2019. (01. 29.)
A Kari Tanács egyhangúlag ( 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) támogatta az EUA IEP team javaslataiból fakadó kari intézkedési javaslatokat.
3/2019. (01. 29.)
A Kari Tanács egyhangúlag ( 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) támogatta az egyetem által adományozható címek, kitüntetések és adományozásuk rendjéről szóló szabályzat tervezet elfogadását.
4/2019. (01. 29.)
A Kari Tanács egyhangúlag ( 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) támogatta a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Szenátusa Választási Szabályzatának elfogadását.
5/2019. (01. 29.)
A Kari Tanács egyhangúlag ( 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) támogatta a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Szenátusa Ügyrendjének elfogadását.
6/2019. (02. 28.)
A Kari Tanács egyhangúlag (7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) támogatta Fejér László számára a címzetes egyetemi docensi cím adományozását.
7/2019. (02. 28.)
A Kari Tanács egyhangúlag (7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) támogatta az Egyetemi Fegyelmi Testület tagjaként Dr. Karches Tamás és Dr. Keve Gábor delegálását.
8/2019. (02. 28.)
A Kari Tanács egyhangúlag (7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) támogatta az Egyetemi Kártérítési Testület tagjaként Dr. Knisz Judit és Dr. Zsiga Zoltán delegálását.
9/2019. (02. 28.)
A Kari Tanács egyhangúlag (7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) támogatta a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Informatikai Biztonsági Szabályzat módosítását.
10/2019. (02. 28.)
A Kari Tanács egyhangúlag (7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) támogatta a Nemzeti Közszolgálati Egyetem A személyes és közérdekű adatok védelméről, biztonságáról szóló szabályzat módosítását.
11/2019. (05.08.) 
A Kari Tanács egyhangúlag (7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) támogatta Prof. Dr. Szöllősi-Nagy András számára az egyetemi magántanári cím adományozását.
12/2019. (05. 21.)

a ) A Kari Tanács egyhangúlag (8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) támogatta a környezetmérnöki alapképzési szak képzési programjának aktualizálását.

b )  A Kari Tanács egyhangúlag (8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) támogatta, hogy a környezetmérnöki alapképzési szak szakfelelősi feladatait Dr. Vadkerti Edit egyetemi docens lássa el.

13/2019. (05. 21.)
A Kari Tanács egyhangúlag (8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) támogatta a Vízellátás-csatornázás szakirányú továbbképzési szak képzési programjának elfogadását.
14/2019. (06. 20.) 
A Kari Tanács egyhangúlag (6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) támogatta a Vízrajzi szakmérnöki szakirányú továbbképzési szak képzési programjának elfogadását.
15/2019. (06. 20.) 
A Kari Tanács egyhangúlag (6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) támogatta az Építőmérnöki alapképzési szak képzési programjának aktualizálását.
16/2019. (06. 20.) 
A Kari Tanács egyhangúlag (6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) támogatta a Vízügyi üzemeltetési mérnök alapképzési szak képzési programjának aktualizálását.
17/2019. (06. 20.) 

a )   A Kari Tanács egyhangúlag (7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) támogatta Dr. Ács Éva egyetemi docens delegálását az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanácsba.

b )   A Kari Tanács egyhangúlag (7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) támogatta Dr. Karches Tamás főiskolai docens delegálását (habilitációs eljárás lezárultával) az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanácsba.
18/2019. (06. 24.)
A Kari Tanács egyhangúlag (5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) támogatja – az előterjesztés szerinti tartalommal – az Egyetemi Doktori és Habilitációs Szabályzat Szenátus általi elfogadását.
19/2019. (06. 24.)
A Kari Tanács egyhangúlag (5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) támogatja – az előterjesztés szerinti tartalommal – a Szervezeti és Működési Rend módosításának Szenátus általi elfogadását.
20/2019. (06. 24.)
A Kari Tanács egyhangúlag (5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) támogatja – az előterjesztés szerinti tartalommal – a Hallgatói Baleset-megelőzési Szabályzat Szenátus általi elfogadását.
21/2019. (06. 24.)
A Kari Tanács egyhangúlag (5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) támogatja – az előterjesztés szerinti tartalommal – a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatói munka hallgatói véleményezési rendszeréről szóló szabályzatának Szenátus általi elfogadását.
22/2019. (06. 24.)
A Kari Tanács egyhangúlag (5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) támogatja – az előterjesztés szerinti tartalommal – a Neptun Egységes Tanulmányi Rendszer Szabályzat Szenátus általi elfogadását.
23/2019. (06. 24.)
A Kari Tanács egyhangúlag (5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) támogatja – az előterjesztés szerinti tartalommal – az Esélyegyenlőségi Szabályzat Szenátus általi elfogadását.
24/2019. (06. 24.)
A Kari Tanács egyhangúlag (5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) támogatja – az előterjesztés szerinti tartalommal – a Diplomás Pályakövető Rendszerről szóló szabályzat Szenátus általi elfogadását.
25/2019. (07.09)

a.)   A Kari Tanács egyhangúlag (7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) támogatta - az előterjesztés szerinti tartalommal – a Nemzetközi Vízpolitika és Vízdiplomácia mesterképzési szak indítási dokumentációjának Szenátus általi elfogadását.

b.)   A Kari Tanács egyhangúlag (7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) támogatta, hogy a Szenátus a Nemzetközi Vízpolitika és Vízdiplomácia mesterképzési szak szakfelelőseként Dr. Zlinszky János egyetemi docenst bízza meg. 
26/2019. (07.09)

a.)   A Kari Tanács egyhangúlag (7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) támogatta - az előterjesztés szerinti tartalommal – a Mezőgazdasági Vízgazdálkodási Mérnöki mesterképzési szak indítási dokumentációjának Szenátus általi elfogadását.

b.) A Kari Tanács egyhangúlag (7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) támogatta, hogy a Szenátus a Mezőgazdasági Vízgazdálkodási Mérnöki mesterképzési szak szakfelelőseként Dr. Bíró Tibor egyetemi docenst bízza meg.
27/2019. (07.09)
A Kari Tanács egyhangúlag (7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) támogatta - az előterjesztés szerinti tartalommal – az Építőmérnöki alapképzési szak képzési programjának aktualizálását.
28/2019. (07.09)
A Kari Tanács egyhangúlag (7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) elfogadta a Víztudományi Kar ügyrendjét.
29/2019. (07.09)
A Kari Tanács egyhangúlag (7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) támogatta - az előterjesztés szerinti tartalommal – a Szervezeti és Működési Rend módosításának Szenátus általi elfogadását.
30/2019. (07.09)
A Kari Tanács egyhangúlag (7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) támogatta - az előterjesztés szerinti tartalommal – a Gazdálkodási Szabályzat Szenátus általi elfogadását.
31/2019. (07.09)
A Kari Tanács egyhangúlag (7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) támogatta - az előterjesztés szerinti tartalommal – a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat Szenátus általi elfogadását.
32/2019. (07.09)
A Kari Tanács egyhangúlag (7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) támogatta - az előterjesztés szerinti tartalommal – a Minőségügyi Szabályzat Szenátus általi elfogadását.
33/2019. (07.09)
A Kari Tanács egyhangúlag (7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) támogatta - az előterjesztés szerinti tartalommal – az Etikai Kódex Szenátus általi elfogadását.
34/2019. (07.09)
A Kari Tanács egyhangúlag (7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) határozott arról, hogy a Víztudományi Kar szerepeljen a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Arculati Kézikönyvében.
35/2019. (12.02.)
A Kari Tanács egyhangúlag (8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) támogatta a Víztudományi Kar Kari Tanács ügyrendjének módosítását.
36/2019. (12.10.)
A Kari Tanács egyhangúlag (11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) támogatta Dr. Mátrai Ildikó egyetemi docensi kinevezését a Vízellátási és Csatornázási Tanszékre.
37/2019. (12.10.)
A Kari Tanács egyhangúlag (11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) támogatta Dr. Tamás Enikő Anna egyetemi docensi kinevezését a Területi Vízgazdálodási Tanszékre.
38/2019. (12.10.)
A Kari Tanács egyhangúlag (11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) támogatta Dr. habil Karches Tamás egyetemi docensi kinevezését a Vízépítési Tanszékre.
39/2019. (12.10.)
A Kari Tanács egyhangúlag (11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) támogatta Eleki Barbara Víztudományi Kar Dékáni Hivatal Igazgatási Osztály osztályvezetői kinevezését.
40/2019. (12.10.)
A Kari Tanács egyhangúlag (9 igen, 0 nem, 2 tartózkodás) támogatta Háber Hajnalka Mária Víztudományi Kar Dékáni Hivatal Tanulmányi Osztály osztályvezetői kinevezését.