NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
VÍZTUDOMÁNYI KAR

A Kari Tanács 2020. évi határozatai

1/2020. (01.28.)
A Kari Tanács egyhangúlag (10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) támogatta Dr. Ács Éva kutatóprofesszori kinevezését a Víz- és Környezetpolitikai Tanszékre.
2/2020. (01.28.)
A Kari Tanács (6 igen, 1 nem, 2 tartózkodás) támogatta Dr. Keve Gábor egyetemi docensi kinevezését a Területi Vízgazdálkodási Tanszékre.
3/2020. (01.28.)
A Kari Tanács (8 igen, 1 nem, 1 tartózkodás) támogatta Dr. Fülöp Sándor egyetemi docensi kinevezését a Víz- és Környezetpolitikai Tanszékre.
4/2020. (01.28.)
A Kari Tanács egyhangúlag (9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) támogatta Dr. Hetesi Zsolt egyetemi docensi kinevezését a Víz- és Környezetbiztonsági Tanszékre.
5/2020. (01.28.)
A Kari Tanács (9 igen, 0 nem, 1 tartózkodás) támogatta Dr. Németh Zsolt egyetemi docensi kinevezését a Víz- és Környezetbiztonsági Tanszékre.
6/2020. (01.28.)
A Kari Tanács (8 igen, 1 nem, 0 tartózkodás) támogatta Dr. Keve Gábor Árvíz- és belvízvédelmi szakirányú továbbképzési szak szakfelelősi megbízását.
7/2020. (01.28.)
A Kari Tanács egyhangúlag  (10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) támogatta a Szervezeti és Működési Rend, valamint egyes egyetemi szabályzatok módosítását, az alábbi változtatásokkal: A Foglalkoztatási Szabályzat 57. § (3): „Az oktatói, kutatói, tanári és mesteroktatói munkakörök esetén az adott tanévre vonatkozó teljesítménykövetelményeket legkésőbb az adott tanév megkezdését követő hatvan harminc napon belül kell meghatározni és az érintett részére átadni. A meghatározott követelményeket legfeljebb az adott tanév megkezdésétől zárása előtti számított százhuszadik napig lehet módosítani, illetve a zárást követően legkésőbb a hetvenötödik napig kell értékelni, a vonatkozó rektori utasításban rögzítettek szerint.” A Kollégiumi Szabályzat 25. § (3) ne kerüljön törlésre.
8/2020. (03.11.)
A Kari Tanács támogatja Dr. Vadkerti Edit és Letenovicsné Polyák Andrea Szenátus általi megbízását a Víztudományi Kar Hallgatói Tanulmányi, Vizsga- és Szociális Ügyek Bizottságába.
9/2020. (03.11.)
A Kari Tanács támogatja Dr. Vadkerti Edit, Dr. Tamás Enikő Anna és Letenovicsné Polyák Andrea Szenátus általi megbízását a Víztudományi Kar Kreditátviteli és Validációs Bizottságába.
10/2020. (03.11.)
A Kari Tanács támogatja Dr. Keve Gábor és Dr. Karches Tamás Szenátus általi megbízását az Egyetemi Fegyelmi Testületbe.
11/2020. (03.11.)
A Kari Tanács támogatja Dr. Knisz Judit és Dr. Karches Tamás Szenátus általi megbízását az Egyetemi Kártérítési Testületbe.
12/2020. (03.24.)
A Kari Tanács döntött a 2020. évi kari tanácsi választások eredménye alapján az új Kari Tanács megalakulásáról.
13/2020. (03.24.)
A Kari Tanács – az előterjesztés szerinti tartalommal – támogatta a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata I. kötet Szervezeti és Működési Rend, a Szenátus Ügyrendje, a Foglalkoztatási Szabályzat, a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat, a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat, a Felvételi Szabályzat, az Egyetemi Doktori és Habilitációs Szabályzat, valamint a Kollégiumi Szabályzat módosítását.
14/2020. (03.24.)
A Kari Tanács – az előterjesztés szerinti tartalommal – támogatta a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen adományozható címek, kitüntetések és más elismerések, valamint adományozásuk rendjéről szóló szabályzat módosítását.
15/2020. (04.20.)
A Kari Tanács támogatta a Víztudományi Kar alábbi szakjai tantervének Szenátus általi elfogadását:
a) A Kari Tanács - az előterjesztés szerinti tartalommal - támogatta az építőmérnöki alapképzési szak ajánlott tantervének Szenátus általi elfogadását.
b) A Kari Tanács - az előterjesztés szerinti tartalommal - támogatta a környezetmérnöki alapképzési szak ajánlott tantervének Szenátus általi elfogadását.
c) A Kari Tanács - az előterjesztés szerinti tartalommal - támogatta a vízügyi üzemeltetési mérnöki alapképzési szak ajánlott tantervének Szenátus általi elfogadását.
d) A Kari Tanács - az előterjesztés szerinti tartalommal - támogatta a nemzetközi vízpolitika és vízdiplomácia mesterképzési szak ajánlott tantervének Szenátus általi elfogadását.
A Kari Tanács - az előterjesztés szerinti tartalommal - támogatta a természetvédelmi vízgazdálkodási szakmérnöki szakirányú továbbképzési szak ajánlott tantervének Szenátus általi elfogadását.
16/2020. (04.20.)
A Kari Tanács - az előterjesztés szerinti tartalommal - támogatta az International postgraduate course on flood management szakirányú továbbképzési szak létesítését.
17/2020. (04.20.)
A Kari Tanács - az előterjesztés szerinti tartalommal - támogatta a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggésben a Szervezeti és Működési Rend, valamint egyes egyetemi szabályzatok módosításának és hatályon kívül helyezésének Szenátus általi elfogadását.
18/2020. (04.20.)
A Kari Tanács - az előterjesztés szerinti tartalommal - támogatta a dékán 2019. évi beszámolójának Szenátus általi elfogadását.
19/2020. (04.20.)
A Kari Tanács - az előterjesztés szerinti tartalommal - támogatta a 2/2020. számú dékáni utasítás kiadását.
20/2020. (05.19.)
A Kari Tanács támogatta a Víztudományi Kar alábbi szakjai tantervének Szenátus általi elfogadását:
a) A Kari Tanács – az előterjesztés szerinti tartalommal – támogatta az építőmérnöki alapképzési szak ajánlott tantervének Szenátus általi elfogadását.
b) A Kari Tanács – az előterjesztés szerinti tartalommal – támogatta a környezetmérnöki alapképzési szak ajánlott tantervének Szenátus általi elfogadását.
c) A Kari Tanács – az előterjesztés szerinti tartalommal – támogatta a vízügyi üzemeltetési mérnöki alapképzési szak ajánlott tantervének Szenátus általi elfogadását.
d) A Kari Tanács – az előterjesztés szerinti tartalommal – támogatta a nemzetközi vízpolitika és vízdiplomácia mesterképzési szak ajánlott tantervének Szenátus általi elfogadását.
e) A Kari Tanács – az előterjesztés szerinti tartalommal – támogatta a természetvédelmi vízgazdálkodási szakmérnöki szakirányú továbbképzési szak ajánlott tantervének Szenátus általi elfogadását.
21/2020. (06.15.)
A Kari Tanács – az előterjesztés szerinti tartalommal – támogatta a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata (a továbbiakban: SZMSZ) I. kötet Szervezeti és Működési Rend, az SZMSZ III. kötet Hallgatói Követelményrendszer részét képező Tanulmányi és Vizsgaszabályzat, Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat, Kollégiumi Szabályzat, továbbá a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő egyes, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemet és hallgatóit érintő intézkedésekről, valamint a távolléti oktatás rendjéről szóló szabályzat módosításának Szenátus általi elfogadását.
22/2020. (06.15.)
A Kari Tanács tudomásul vette az Intézményfejlesztési Terv (2015-2020) és a kapcsolódó stratégiák értékelését.
23/2020. (06.15.)
A Kari Tanács támogatta a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Intézményfejlesztési Tervének (2020-2025) Szenátus általi elfogadását.
24/2020. (06.15.)
A Kari Tanács – az előterjesztés szerinti tartalommal – támogatta az Elismerési Szabályzat Szenátus általi elfogadását.
25/2020. (06.26.)
A Víztudományi Kar Kari Tanácsa támogatta Dr. Vadkerti Edit tanszékvezetői kinevezését a Vízellátási és Csatornázási Tanszékre.
26/2020. (06.26.)
A Víztudományi Kar Kari Tanácsa támogatta Dr. Cimer Zsolt tanszékvezetői kinevezését a Víz- és Környezetbiztonsági Tanszékre.
27/2020. (06.26.)
A Víztudományi Kar Kari Tanácsa támogatta Dr. Keve Gábor tanszékvezetői kinevezését a Területi Vízgazdálkodási Tanszékre.
28/2020. (06.26.)
A Víztudományi Kar Kari Tanácsa támogatta Dr. Karches Tamás tanszékvezetői kinevezését a Vízépítési Tanszékre.
29/2020. (07.14.)
A Víztudományi Kar Kari Tanácsa támogatta Dr. Korponai János egyetemi docensi kinevezését a Vízellátási és Csatornázási Tanszékre.
30/2020. (07.14.)
A Víztudományi Kar Kari Tanácsa támogatta Dr. Maróti Gergely tudományos főmunkatársi kinevezését a Vízellátási és Csatornázási Tanszékre.
31/2020. (07.14.)
A Víztudományi Kar Kari Tanácsa támogatta az Egyetemi Doktori és Habilitációs Szabályzat módosításának Szenátus általi elfogadását.
32/2020. (07.14.)
A Víztudományi Kar Kari Tanácsa támogatta a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat módosításának Szenátus általi elfogadását.
33/2020. (09.22.)
A Kari Tanács – az előterjesztés szerinti tartalommal – támogatta a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Szervezeti és Működési Rendjének módosítását.
34/2020. (09.22.)
A Kari Tanács – az előterjesztés szerinti tartalommal – támogatta a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Informatikai Biztonsági Szabályzatának módosítását.
35/2020. (10.20.)
A Víztudományi Kar Kari Tanácsa támogatta az Egyetem által adományozható címek és kitüntetések adományozására vonatkozó javaslattételt.
36/2020. (10.20.)
A Víztudományi Kar Kari Tanácsa támogatta az Alumni Szabályzat elfogadását.
37/2020. (10.20.)
A Víztudományi Kar Kari Tanácsa támogatta a Felvételi Szabályzat módosítását.
38/2020. (10.20.)
A Víztudományi Kar Kari Tanácsa támogatta a Szervezeti és Működési Rend módosítását.
39/2020. (11.17.)
A Kari Tanács – az előterjesztés szerinti tartalommal – támogatta a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Biztonsági Szabályzatának Szenátus általi elfogadását.
40/2020. (11.17.)
A Kari Tanács – az előterjesztés szerinti tartalommal – támogatta a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat módosításának Szenátus általi elfogadását.
41/2020. (11.17.)
A Kari Tanács – az előterjesztés szerinti tartalommal – támogatta a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat és az Egyetemi Doktori és Habilitációs Szabályzat módosításának Szenátus általi elfogadását.
42/2020. (12.14.)
A Kari Tanács – az előterjesztés szerinti tartalommal – támogatta a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata I. kötet Szervezeti és Működési Rend módosításának Szenátus általi elfogadását.
43/2020. (12.14.)
A Kari Tanács – az előterjesztés szerinti tartalommal – támogatta a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat, valamint az Egyetemi Doktori és Habilitációs Szabályzat módosításának Szenátus általi elfogadását.
44/2020. (12.14.)
A Kari Tanács – az előterjesztés szerinti tartalommal – támogatta a Foglalkoztatási Szabályzat módosításának Szenátus általi elfogadását.