NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
VÍZTUDOMÁNYI KAR

A Kari Tanács 2021. évi határozatai

1/2021. (01.19.) 

A Kari Tanács – az előterjesztés szerinti tartalommal – támogatta a Víztudományi Karon oktatott egyes szakok technikai szintű tantervmódosításának Szenátus általi elfogadását.

2/2021. (01.19.)

A Kari Tanács – az előterjesztés szerinti tartalommal – támogatta a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat módosításának Szenátus általi elfogadását.

3/2021. (02.16.) 

A Víztudományi Kar Kari Tanácsa támogatta az Egyetem által adományozható címek és kitüntetések adományozására vonatkozó javaslatot.

4/2021. (02.16.) 

A Víztudományi Kar Kari Tanácsa támogatta a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat, valamint az Egyetemi Doktori és Habilitációs Szabályzat módosítását.

5/2021. (02.16.) 

A Víztudományi Kar Kari Tanácsa támogatta a Szervezeti és Működési Rend módosítását.

6/2021. (03.16.)

A Víztudományi Kar Kari Tanácsa egyhangúlag támogatta Dr. Bíró Tibor dékáni pályázatának Szenátus általi elfogadását.

7/2021. (03.16.)

A Víztudományi Kar Kari Tanácsa egyhangúlag támogatta a Szervezeti és Működési Rend, valamint egyes egyetemi szabályzatok módosításának Szenátus általi elfogadását.

8/2021. (04.13.) 

A Víztudományi Kar Kari Tanácsa egyhangúlag támogatta a Szervezeti és Működési Rend módosításának elfogadását.

 9/2021. (04.13.) 

A Víztudományi Kar Kari Tanácsa egyhangúlag támogatta a Foglalkoztatási Szabályzat módosításának elfogadását.

10/2021. (04.13.) 

A Víztudományi Kar Kari Tanácsa egyhangúlag támogatta a VTK dékánjának 2020. évi beszámolóját.

11/2021. (05.11.)

A Víztudományi Kar Kari Tanácsa egyhangúlag támogatta Dr. Szöllősi-Nagy András egyetemi tanári pályázatának Szenátus általi elfogadását.

12/2021. (05.11.) 

A Víztudományi Kar Kari Tanácsa egyhangúlag támogatta a Kollégiumi Szabályzat és a Felvételi Szabályzat módosítását. 

13/2021. (05.20.)

A Víztudományi Kar Kari Tanácsa – az előterjesztés szerinti tartalommal – egyhangúlag  támogatta a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat, valamint az Egyetemi Doktori és Habilitációs Szabályzat módosításának Szenátus általi elfogadását.

14/2021. (06.08.)

A Víztudományi Kar Kari Tanácsa támogatta a Víztudományi Kar Víz- és Környezetpolitikai Tanszék (Dr. Zlinszky János) egyetemi docensi pályázatát.

15/2021. (06.08.)

A Víztudományi Kar Kari Tanácsa támogatta az Egyetemi Fegyelmi Testület tagjaként Dr. Keve Gábort és Dr. Karches Tamást

16/2021. (06.08.)

A Kari Tanács támogatta az Egyetemi Kártérítési Testület tagjaként Dr. Knisz Juditot és Dr. Karches Tamást.

17/2021. (06.08.)

A Víztudományi Kar Kari Tanácsa Zsuffa István Emlékérmet adományozott Barkász Sándor részére.

18/2021. (06.08.)

A Víztudományi Kar Kari Tanácsa Dicsérő Oklevelet adományozott Homoki-Nagy Simon részére.

19/2021. (06.08.)

A Víztudományi Kar Kari Tanácsa Dicsérő Oklevelet adományozott Bába Barnabás részére.

20/2021. (06.08.)

A Víztudományi Kar Kari Tanácsa támogatta a Szervezeti és Működési Rend módosításának elfogadását.

21/2021. (06.08.)

A Víztudományi Kar Kari Tanácsa támogatta az Informatikai Biztonsági Szabályzat módosításának elfogadását.

22/2021. (06.08.)

A Víztudományi Kar Kari Tanácsa támogatta a Szervezeti és Működési Rend módosításának elfogadását.

23/2021. (07.06.)

A Víztudományi Kar Kari Tanácsa egyhangúlag támogatta Dr. Cimer Zsolt oktatási dékánhelyettesi pályázatának Szenátus általi elfogadását.

24/2021. (07.06.)

A Víztudományi Kar Kari Tanácsa egyhangúlag támogatta a Víztudományi Kar Vízépítési Tanszék (Dr. Bényi Beáta) egyetemi docensi pályázatát.

25/2021. (07.06.)

A Víztudományi Kar Kari Tanácsa egyhangúlag támogatta Víztudományi Karon működő HTVSZÜB tagjaként Horváthné Papp Mártát.

26/2021. (07.06.)

A Víztudományi Kar Kari Tanácsa egyhangúlag támogatta a Szervezeti és Működési Rend módosításának elfogadását

27/2021. (07.06.)

A Víztudományi Kar Kari Tanácsa egyhangúlag támogatta az Egyetemi Doktori és Habilitációs Szabályzat módosításának elfogadását.

28/2021. (07.06.)

A Víztudományi Kar Kari Tanácsa egyhangúlag támogatta a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Szellemitulajdon-kezelési Szabályzatának elfogadását.

29/2021. (09.28.)

A Víztudományi Kar Kari Tanácsa egyhangúlag támogatta Dr. Jerome Delli Priscoli részére tiszteletbeli doktori cím adományozását.

30/2021. (09.28.)

A Víztudományi Kar Kari Tanácsa egyhangúlag támogatta a Szervezeti és Működési Rend módosításának Szenátus általi elfogadását.

31/2021. (10.25.)

A Víztudományi Kar Kari Tanácsa egyhangúlag támogatta a Szervezeti és Működési Rend, valamint egyes egyetemi szabályzatok módosításának Szenátus általi elfogadását.

32/2021. (10.25.)

A Víztudományi Kar Kari Tanácsa egyhangúlag támogatta a Neptun Egységes Tanulmányi Rendszer Szabályzatának módosításának Szenátus általi elfogadását.

33/2021. (11.22.)

A Víztudományi Kar Kari Tanácsa egyhangúlag támogatta Mrekva László tagságát az Etikai Bizottságban.

34/2021. (11.22.)

A Víztudományi Kar Kari Tanácsa egyhangúlag támogatta az Etikai Kódex módosításának Szenátus általi elfogadását.

35/2021. (11.22.)

A Víztudományi Kar Kari Tanácsa egyhangúlag támogatta a Felvételi Szabályzat módosításának Szenátus általi elfogadását.

36/2021. (11.22.)

A Víztudományi Kar Kari Tanácsa egyhangúlag támogatta a Gazdálkodási Szabályzat módosításának Szenátus általi elfogadását.

37/2021. (11.22.)

A Víztudományi Kar Kari Tanácsa támogatta a Foglalkoztatási Szabályzat módosításának Szenátus általi elfogadását.

38/2021. (12.14.)

A Víztudományi Kar Kari Tanácsa egyhangúlag támogatta Mrekva László pályázatát a Dékáni Hivatal Igazgatási Osztály osztályvezetői beosztás betöltésére.