NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
VÍZTUDOMÁNYI KAR

A Kari Tanács 2022. évi határozatai

1/2022. (01.25.)

A Kari Tanács – az előterjesztés szerinti tartalommal – támogatta a Víztudományi Karon oktatott egyes szakok technikai szintű tantervmódosításának Szenátus általi elfogadását.

2/2022. (02.22.)

A Víztudományi Kar Kari Tanácsa egyhangúlag támogatta Dr. Jánosi Imre Miklós pályázatát a Víz- és Környezetpolitikai Tanszék egyetemi tanári beosztás betöltésére.

3/2022. (02.22.)

A Víztudományi Kar Kari Tanácsa egyhangúlag támogatta Dr. Jánosi Imre Miklós nemzetközi vízpolitika és vízdiplomácia mesterképzési szak szakfelelősi megbízását.

4/2022. (02.22.)

A Víztudományi Kar Kari Tanácsa egyhangúlag támogatta Dr. Karches Tamás környezetmérnöki alapképzési szak szakfelelősi megbízását.

5/2022. (02.22.)

A Víztudományi Kar Kari Tanácsa egyhangúlag támogatta a műszaki mérnökasszisztens felsőoktatási szakképzés indítását.

6/2022. (02.22.)

A Víztudományi Kar Kari Tanácsa egyhangúlag támogatta Dr. Cimer Zsolt műszaki mérnökasszisztens felsőoktatási szakképzés szakfelelősi megbízását.

7/2022. (02.22.)

A Víztudományi Kar Kari Tanácsa egyhangúlag támogatta a fürdővezető szakmérnök szakirányú továbbképzési szak indítását.

8/2022. (02.22.)

A Víztudományi Kar Kari Tanácsa egyhangúlag támogatta Dr. Karches Tamás fürdővezető szakmérnök szakirányú továbbképzési szak szakfelelősi megbízását.

9/2022. (02.22.)

A Víztudományi Kar Kari Tanácsa egyhangúlag támogatta a vízminőség-szabályozási szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak létesítését.

10/2022. (02.22.)

A Víztudományi Kar Kari Tanácsa egyhangúlag támogatta Dr. Keve Gábor vízminőség-szabályozási szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak szakfelelősi megbízását.

11/2022. (02.22.)

A Víztudományi Kar Kari Tanácsa egyhangúlag támogatta a Nemzetközi vízpolitika és vízdiplomácia mesterképzési szak tantervének módosítását.

12/2022. (02.22.)

A Víztudományi Kar Kari Tanácsa egyhangúlag támogatta az Építőmérnöki, a Környezetmérnöki és a Vízügyi Üzemeltetési alapképzési szakok tantervének módosítását.

13/2022. (03.21.)

A Víztudományi Kar Kari Tanácsa egyhangúlag támogatta a Szervezeti és Működési Rend módosításának elfogadását.

14/2022. (04.19.)

A Víztudományi Kar Kari Tanácsa egyhangúlag (7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) támogatta a Víztudományi Kar dékánjának 2021. évi beszámolójának Szenátus általi elfogadását.

15/2022. (04.19.)

A Víztudományi Kar Kari Tanácsa egyhangúlag (7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) támogatta az egyes egyetemi szabályzatok módosításának Szenátus általi elfogadását.

16/2022. (06.13.)

A Víztudományi Kar Kari Tanácsa az Egyetemi Fegyelmi Testület tagjaként egyhangúlag (7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) támogatta Dr. Karches Tamást és (6 igen, 0 nem, 1 tartózkodás) támogatta Dr. Keve Gábort.

17/2022. (06.13.)

A Víztudományi Kar Kari Tanácsa egyhangúlag (7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) támogatta az Egyetemi Kártérítési Testület tagjaként Dr. Knisz Juditot és Dr. Karches Tamást.

18/2022. (06.13.)

A Víztudományi Kar Kari Tanácsa posztumusz Zsuffa István-emlékérmet adományozott Dr. Hoffmann Imre részére.

19/2022. (06.13.)

A Víztudományi Kar Kari Tanácsa Kari Tanácsi Dicsérő Oklevelet adományozott Horváth Csongor részére.

20/2022. (06.13.)

A Víztudományi Kar Kari Tanácsa Kari Tanácsi Dicsérő Oklevelet adományozott Nagy Gyöngyi részére.

21/2022. (07.12.)

A Víztudományi Kar Kari Tanácsa egyhangúlag (8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) támogatta a műszaki mérnökasszisztens felsőoktatási szakképzés indítási szakanyagának módosítását.

22/2022. (07.12.)

A Víztudományi Kar Kari Tanácsa egyhangúlag (8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) támogatta a Hallgatói Követelményrendszer egyes szabályzatainak felülvizsgálatának és módosításának Szenátus általi elfogadását.

23/2022. (07.12.)

A Víztudományi Kar Kari Tanácsa egyhangúlag (8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) támogatta a Foglalkoztatási Szabályzat módosításának Szenátus általi elfogadását.

24/2022. (07.12.)

A Víztudományi Kar Kari Tanácsa egyhangúlag (8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) támogatta a Szervezeti és Működési Rend módosításának Szenátus általi elfogadását.

25/2022. (09.27.)

A Víztudományi Kar Kari Tanácsa egyhangúlag (6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) támogatta Dr. Pálvölgyi Tamás egyetemi docensi pályázatát.

26/2022. (09.27.)

A Víztudományi Kar Kari Tanácsa egyhangúlag (6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) támogatta Kőrösi Csaba részére tiszteletbeli doktori cím adományozását.

27/2022. (09.27.)

A Víztudományi Kar Kari Tanácsa egyhangúlag (6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) támogatta Professzor Charles J. Vörösmarty részére tiszteletbeli doktori cím adományozását.

28/2022. (09.27.)

A Víztudományi Kar Kari Tanácsa egyhangúlag (6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) támogatta Dr. Oroszi Viktor György részére címzetes egyetemi docensi cím adományozás.

29/2022. (10.18.)

A Víztudományi Kar Kari Tanácsa egyhangúlag (7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) támogatta az Oktatói Munka Hallgatói Véleményezéséről szóló szabályzat módosításának elfogadását.

30/2022. (10.18.)

A Víztudományi Kar Kari Tanácsa támogatta (5 igen, 0 nem, 2 tartózkodás) a Foglalkoztatási Szabályzat módosításának elfogadását.

31/2022. (10.18.)

A Víztudományi Kar Kari Tanácsa egyhangúlag (7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) támogatta a Szervezeti és Működési Rend módosításának elfogadását.

32/2022. (11.22.)

A Víztudományi Kar Kari Tanácsa egyhangúlag (8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) támogatta a Felvételi Szabályzat módosításának elfogadását.

33/2022. (11.22.)

A Víztudományi Kar Kari Tanácsa egyhangúlag (8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) támogatta a Szervezeti és Működési Rend módosításának elfogadását.

34/2022. (12.14.)

A Víztudományi Kar Kari Tanácsa egyhangúlag (7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) támogatta a Hallgatói Önkormányzat új Alapszabályának elfogadását.

35/2022. (12.14.)

A Víztudományi Kar Kari Tanácsa egyhangúlag (7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) támogatta Szervezeti és Működési Rend módosításának elfogadását.