A Kari Tanács 2022. évi határozatai

1/2022. (01.25.)

A Kari Tanács – az előterjesztés szerinti tartalommal – támogatta a Víztudományi Karon oktatott egyes szakok technikai szintű tantervmódosításának Szenátus általi elfogadását.

2/2022. (02.22.)

A Víztudományi Kar Kari Tanácsa egyhangúlag támogatta Dr. Jánosi Imre Miklós pályázatát a Víz- és Környezetpolitikai Tanszék egyetemi tanári beosztás betöltésére.

3/2022. (02.22.)

A Víztudományi Kar Kari Tanácsa egyhangúlag támogatta Dr. Jánosi Imre Miklós nemzetközi vízpolitika és vízdiplomácia mesterképzési szak szakfelelősi megbízását.

4/2022. (02.22.)

A Víztudományi Kar Kari Tanácsa egyhangúlag támogatta Dr. Karches Tamás környezetmérnöki alapképzési szak szakfelelősi megbízását.

5/2022. (02.22.)

A Víztudományi Kar Kari Tanácsa egyhangúlag támogatta a műszaki mérnökasszisztens felsőoktatási szakképzés indítását.

6/2022. (02.22.)

A Víztudományi Kar Kari Tanácsa egyhangúlag támogatta Dr. Cimer Zsolt műszaki mérnökasszisztens felsőoktatási szakképzés szakfelelősi megbízását.

7/2022. (02.22.)

A Víztudományi Kar Kari Tanácsa egyhangúlag támogatta a fürdővezető szakmérnök szakirányú továbbképzési szak indítását.

8/2022. (02.22.)

A Víztudományi Kar Kari Tanácsa egyhangúlag támogatta Dr. Karches Tamás fürdővezető szakmérnök szakirányú továbbképzési szak szakfelelősi megbízását.

9/2022. (02.22.)

A Víztudományi Kar Kari Tanácsa egyhangúlag támogatta a vízminőség-szabályozási szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak létesítését.

10/2022. (02.22.)

A Víztudományi Kar Kari Tanácsa egyhangúlag támogatta Dr. Keve Gábor vízminőség-szabályozási szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak szakfelelősi megbízását.

11/2022. (02.22.)

A Víztudományi Kar Kari Tanácsa egyhangúlag támogatta a Nemzetközi vízpolitika és vízdiplomácia mesterképzési szak tantervének módosítását.

12/2022. (02.22.)

A Víztudományi Kar Kari Tanácsa egyhangúlag támogatta az Építőmérnöki, a Környezetmérnöki és a Vízügyi Üzemeltetési alapképzési szakok tantervének módosítását.

13/2022. (03.21.)

A Víztudományi Kar Kari Tanácsa egyhangúlag támogatta a Szervezeti és Működési Rend módosításának elfogadását.

14/2022. (04.19.)

A Víztudományi Kar Kari Tanácsa egyhangúlag (7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) támogatta a Víztudományi Kar dékánjának 2021. évi beszámolójának Szenátus általi elfogadását.

15/2022. (04.19.)

A Víztudományi Kar Kari Tanácsa egyhangúlag (7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) támogatta az egyes egyetemi szabályzatok módosításának Szenátus általi elfogadását.