NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
VÍZTUDOMÁNYI KAR

A Kari Tanács 2023. évi határozatai

1/2023. (01.24.)  A Víztudományi Kar Kari Tanácsa egyhangúlag (10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) támogatta a Szervezeti és Működési Rend módosításának elfogadását.
2/2023. (01.24.)  A Víztudományi Kar Kari Tanácsa (5 igen, 2 nem, 3 tartózkodás) támogatta a Foglalkoztatási Szabályzat módosításának elfogadását.
3/2023. (01.24.)  A Víztudományi Kar Kari Tanácsa egyhangúlag (10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) támogatta a Víztudományi Kar ügyrendjének módosítását.
4/2023. (01.24.)  A Víztudományi Kar Kari Tanácsa egyhangúlag (10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) támogatta Mrekva László dékáni hivatalvezetői kinevezését.
5/2023. (01.24.)  A Víztudományi Kar Kari Tanácsa egyhangúlag (10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) támogatta Ágfalviné dr. Böröcz Orsolya Víztudományi Kar Dékáni Hivatal Igazgatási Osztály osztályvezetői kinevezését.
6/2023. (01.24.)  A Víztudományi Kar Kari Tanácsa (9 igen, 1 nem, 0 tartózkodás) támogatta Háber Hajnalka Mária Víztudományi Kar Dékáni Hivatal Tanulmányi Osztály osztályvezetői kinevezését.
7/2023. (01.24.)  A Víztudományi Kar Kari Tanácsa (9 igen, 0 nem, 1 tartózkodás) támogatta Dr. Papp Mária részére címzetes egyetemi docensi cím adományozását
8/2023. (01.24.)  A Víztudományi Kar Kari Tanácsa egyhangúlag (10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) támogatta Dr. Lábdy Jenő részére címzetes egyetemi docensi cím adományozását.
9/2023. (02.21.)  A Víztudományi Kar Kari Tanácsa egyhangúlag (11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) támogatta a Szervezeti és Működési Rend módosításának elfogadását.
10/2023. (02.21.)  A Víztudományi Kar Kari Tanácsa egyhangúlag (11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) támogatta a Víztudományi Kar ügyrendjének módosítását.
11/2023. (02.21.)  A Víztudományi Kar Kari Tanácsa (9 igen, 0 nem, 1 tartózkodás) Zsuffa István-emlékérmet adományozott Dr. Szlávik Lajos részére.
12/2023. (03.21.)  A Víztudományi Kar Kari Tanácsa egyhangúlag (9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) támogatta a Szervezeti és Működési Rend módosításának elfogadását.
13/2023. (05.16.) A Víztudományi Kar Kari Tanácsa egyhangúlag (9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) támogatta a Szervezeti és Működési Szabályzat, valamint egyes egyetemi szabályzatok módosításának elfogadását.
14/2023. (06.13.)  A Víztudományi Kar Kari Tanácsa egyhangúlag (10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) támogatta a nemzetközi vízpolitika és vízdiplomácia mesterképzési szak ajánlott tantervének elfogadását. 
15/2023. (06.13.) A Víztudományi Kar Kari Tanácsa (7 igen, 0 nem, 3 tartózkodás) támogatta az építőmérnöki, a környezetmérnöki és a vízügyi üzemeltetési mérnök alapképzési szakokon a területi vízgazdálkodással kapcsolatos specializációk felelőseként dr. Keve Gábor egyetemi docenst megbízását. 
16/2023. (06.13.) A Víztudományi Kar Kari Tanácsa (7 igen, 0 nem, 3 tartózkodás) támogatta a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen adományozható címek, kitüntetések és más elismerések, valamint adományozásuk rendjéről szóló szabályzat módosítását.
17/2023. (06.13.) A Víztudományi Kar Kari Tanácsa (7 igen, 1 nem, 1 tartózkodás) támogatta a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat módosítását.
18/2023. (06.13.)  A Víztudományi Kar Kari Tanácsa (6 igen, 3 nem, 0 tartózkodás) támogatta a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat módosítását.
19/2023. (06.13.)  A Víztudományi Kar Kari Tanácsa egyhangúlag (9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) támogatta az Elismerési Szabályzat módosítását.
20/2023. (06.13.) A Víztudományi Kar Kari Tanácsa egyhangúlag (9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) támogatta a Kollégiumi Szabályzat módosítását.
21/2023. (06.13.)  A Víztudományi Kar Kari Tanácsa egyhangúlag (9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) támogatta a Szervezeti és Működési Rend módosításának elfogadását.
22/2023. (06.13.) A Víztudományi Kar Kari Tanácsa egyhangúlag (10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) támogatta az építőmérnöki alapképzési szak ajánlott tantervének elfogadását. 
23/2023. (06.13.)  A Víztudományi Kar Kari Tanácsa egyhangúlag (10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) támogatta a környezetmérnöki alapképzési szak ajánlott tantervének elfogadását. 
24/2023. (06.13.) A Víztudományi Kar Kari Tanácsa egyhangúlag (10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) támogatta a vízügyi üzemeltetési mérnök alapképzési szak ajánlott tantervének elfogadását. 
25/2023. (06.27.) A Víztudományi Kar Kari Tanácsa titkos szavazással egyhangúlag (7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) támogatta Dr. Cimer Zsolt Víz- és Környezetbiztonsági Tanszékre benyújtott tanszékvezetői pályázatát.
26/2023. (06.27.) A Víztudományi Kar Kari Tanácsa titkos szavazással (5 igen, 1 nem, 1 tartózkodás) támogatta Dr. Keve Gábor Területi Vízgazdálkodási Tanszékre benyújtott tanszékvezetői pályázatát. 
27/2023. (06.27.) A Víztudományi Kar Kari Tanácsa Kari Tanácsi Dicsérő Oklevelet adományozott Moldván Dorina Panna részére. 
28/2023. (06.27.) A Víztudományi Kar Kari Tanácsa Kari Tanácsi Dicsérő Oklevelet adományozott Bense Marcell részére. 
29/2023. (07.11.) A Víztudományi Kar Kari Tanácsa egyhangúlag ( 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) támogatta a Víztudományi Karon a műszaki mérnökasszisztens felsőoktatási szakképzés, környezetvédelem-vízgazdálkodás szakmacsoport szerinti specializáció ajánlott tantervét.  
30/2023. (07.11.) A Víztudományi Kar Kari Tanácsa titkos szavazással egyhangúlag ( 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) támogatta Dr. Bíró Tibor egyetemi tanári pályázatát.  
31/2023. (07.11.) A Víztudományi Kar Kari Tanácsa egyhangúlag ( 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) támogatta az Egyetemi Doktori és Habilitációs Szabályzat módosításának elfogadását.  
32/2023. (09.26.) A Víztudományi Kar Kari Tanácsa titkos szavazással egyhangúlag ( 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)  támogatta Dr. Pálvölgyi Tamás nemzetközi és stratégiai dékánhelyettesi pályázatát.  
33/2023. (09.26.) A Víztudományi Kar Kari Tanácsa titkos szavazással egyhangúlag ( 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)  támogatta Nagy Edit részére címzetes egyetemi docensi cím adományozását. 
34/2023. (09.26.) A Víztudományi Kar Kari Tanácsa egyhangúlag (9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)  támogatta a Szervezeti és Működési Rend módosításának elfogadását.
35/2023. (09.26.) A Víztudományi Kar Kari Tanácsa támogatta ( 6 igen, 1 nem, 2 tartózkodás) a Nemzeti Közszolgálati Egyetem államtudományi képzési területéhez tartozó nappali munkarendű alap-, mesterképzési, valamint az államtudományi osztatlan képzés ajánlott tanterveinek módosítását és a Ludovika Fesztivál Szabadegyetem című tantárgy kritériumkövetelményként történő bevezetését. 
36/2023. (10.25.) A Víztudományi Kar Kari Tanácsa titkos szavazással egyhangúlag (9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)  támogatta Dr. Pálvölgyi Tamás nemzetközi vízpolitika és vízdiplomácia mesterképzési szak szakfelelősi megbízását.
37/2023. (10.25.) A Víztudományi Kar Kari Tanácsa egyhangúlag (10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)  támogatta a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat módosításának elfogadását.
38/2023. (10.25.) A Víztudományi Kar Kari Tanácsa egyhangúlag (9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)  támogatta a Nemzeti Közszolgálati Egyetem új Szenátusi Választási Szabályzatának elfogadását.
39/2023. (10.25.) A Víztudományi Kar Kari Tanácsa egyhangúlag (10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)  támogatta a Szervezeti és Működési Rend módosításának elfogadását.
40/2023. (11.28.) A Víztudományi Kar Kari Tanácsa egyhangúlag (9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) támogatta a Víztudományi Kar ügyrendjének módosítását.
41/2023. (11.28.) A Víztudományi Kar Kari Tanácsa egyhangúlag (9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) támogatta a Víztudományi Kar Kari Tanács ügyrendjének módosítását.
42/2023. (11.28.) A Víztudományi Kar Kari Tanácsa egyhangúlag (9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) támogatta a Felvételi Szabályzat módosításának elfogadását.
43/2023. (11.28.) A Víztudományi Kar Kari Tanácsa egyhangúlag (9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) támogatta a Szervezeti és Működési Rend módosításának elfogadását.
44/2023. (11.28.) A Víztudományi Kar Kari Tanácsa egyhangúlag (9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) támogatta a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat módosításának elfogadását.
45/2023. (11.28.) A Víztudományi Kar Kari Tanácsa egyhangúlag (9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) támogatta a Kollégiumi Szabályzat módosításának elfogadását.
46/2023. (11.28.) A Víztudományi Kar Kari Tanácsa egyhangúlag (9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) támogatta a Hallgatói Önkormányzat új Alapszabályának elfogadását.