Kari Tanács tagjai

A Víztudományi Kar Kari Tanácsának tagjai

Szavazati jogú tagok

Ssz. Név Szavazásra jogosultság alapja   
1. Dr. Bíró Tibor dékán, hivatalból tag
2. Dr. Cimer Zsolt oktatási dékánhelyettes, hivatalból tag
3. Dr. Vadkerti Edit mb. tanszékvezető, hivatalból tag
4. Dr. Karches Tamás mb. tanszékvezető, hivatalból tag
5. Dr. Keve Gábor mb. tanszékvezető, hivatalból tag
6. Dr. Baranyai Gábor mb. tanszékvezető, hivatalból tag
7. Letenovicsné Polyák Andrea dékáni hivatalvezető, delegált tag
8. Dr. Lepsényi Ákos adjunktus, delegált tag
9. Dr. Tamás Enikő Anna egyetemi docens, delegált tag
10. Goda Zoltán tudományos segédmunkatárs, delegált tag
11. Farkas András HÖK elnök, hivatalból tag
12. Homoki-Nagy Simon HÖK alelnök, delegált tag
     
Tanácskozási joggal rendelkező tagok
13. Háber Hajnalka Mária  tanulmányi osztályvezető 
14. Eleki Barbara igazgatási osztályvezető