Kari Tanács tagjai

A Víztudományi Kar Kari Tanácsának tagjai

Szavazati jogú tagok

Ssz. Név Szavazásra jogosultság alapja                        
1. Dr. Bíró Tibor Dékán, hivatalból tag
2. Dr. Cimer Zsolt Oktatási dékánhelyettes, hivatalból tag
3. Nagy Andrea Szervezési referens, delegált tag
4. Dr. Lepsényi Ákos Főiskolai docens, delegált tag
5. Varga György Műszaki tanár, delegált tag
6. Ficsor Johanna Egyetemi tanársegéd, delegált tag
7. Kollár Ádám HÖK elnök, hivatalból tag
8. Farkas András HÖK alelnök, delegált tag
     

Tanácskozási joggal rendelkező tagok

9.       KT titkár
10.     mb. tanszékvezető, egyetemi docens
11.     mb. tanszékvezető, főiskolai docens
12.     mb. tanszékvezető, adjunktus
13.     mb. tanszékvezető, adjunktus