Kari Tanács tagjai

A Víztudományi Kar Kari Tanácsának tagjai 2022. szeptember 27-től

Szavazati jogú tagok

Ssz. Név Szavazásra jogosultság alapja   
1. Dr. Bíró Tibor dékán, hivatalból tag
2. Dr. Cimer Zsolt oktatási dékánhelyettes, hivatalból tag
3. Dr. Keve Gábor tanszékvezető, hivatalból tag
4. Dr. Vadkerti Edit tanszékvezető, hivatalból tag
5. Prof. Dr. Jánosi Imre Miklós tanszékvezető, hivatalból tag
6. Dr. Tamás Enikő Anna egyetemi docens, delegált tag
7. Dr. Lepsényi Ákos adjunktus, delegált tag
8. Goda Zoltán tudományis segédmunkatárs, delegált tag
9. Orgoványi Péter           mérnök, delegált tag
10. Huncsik Dániel HÖK elnök, hivatalból tag
11. Homoki-Nagy Simon HÖK alelnök, delegált tag 
     
     
Tanácskozási joggal rendelkező tagok
13. Háber Hajnalka Mária  tanulmányi osztályvezető 
14. Mrekva László dékáni hivatalvezető