NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
VÍZTUDOMÁNYI KAR

Kari Tanács tagjai

A Víztudományi Kar Kari Tanácsának tagjai 

Szavazati jogú tagok

Ssz. Név Szavazásra jogosultság alapja   
1. Dr. Bíró Tibor dékán, hivatalból tag
2. Dr. Cimer Zsolt oktatási dékánhelyettes, hivatalból tag
3. Dr. Pálvölgyi Tamás nemzetközi és stratégiai dékánhelyettes, hivatalból tag
4. Dr. Korponai János tanszékvezető, hivatalból tag
5. Dr. Keve Gábor tanszékvezető, hivatalból tag
6. Dr. Tamás Enikő Anna egyetemi docens, delegált tag
7. Dr. Lepsényi Ákos adjunktus, delegált tag
8. Goda Zoltán tudományis segédmunkatárs, delegált tag
9. Orgoványi Péter           mérnök, delegált tag
10. Kozma Tibor Bence HÖK elnök, hivatalból tag
11. Moldván Dorina Panna HÖK alelnök, delegált tag 
     
     
Tanácskozási joggal rendelkező tagok
     
14. Mrekva László dékáni hivatalvezető