Kari Tanács tagjai

A Víztudományi Kar Kari Tanácsának tagjai 2021. szeptember 1-től

Szavazati jogú tagok

Ssz. Név Szavazásra jogosultság alapja   
1. Dr. Bíró Tibor dékán, hivatalból tag
2. Dr. Cimer Zsolt oktatási dékánhelyettes, hivatalból tag
3. Dr. Vadkerti Edit tanszékvezető, hivatalból tag
4. Dr. Karches Tamás tanszékvezető, hivatalból tag
5. Dr. Keve Gábor tanszékvezető, hivatalból tag
6. Prof. Dr. Jánosi Imre Miklós tanszékvezető, hivatalból tag
7. Letenovicsné Polyák Andrea dékáni hivatalvezető, delegált tag
8. Dr. Lepsényi Ákos adjunktus, delegált tag
9. Dr. Tamás Enikő Anna egyetemi docens, delegált tag
10. Goda Zoltán tudományos segédmunkatárs, delegált tag
11. Huncsik Dániel HÖK elnök, hivatalból tag 
12. Homoki-Nagy Simon HÖK alelnök, delegált tag
     
Tanácskozási joggal rendelkező tagok
13. Háber Hajnalka Mária  tanulmányi osztályvezető 
14. Mrekva László igazgatási osztályvezető