NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
VÍZTUDOMÁNYI KAR

Vízrendezési Konferencia előadásai

A Vízrendezési Konferencián, 2018. március 8-án elhangzott előadásanyagok szerzői hozzájárulást követően érhetők el.  (feltöltés folyamatosan)

Belvízzel kapcsolatos kutatások a Szegedi Tudományegyetemen
Dr. Mucsi László
tanszékvezető, dékán, Szegedi Tudományegyetem Természet Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék

Földhasználat és belvízgazdálkodás
Prof. Dr. Tamás János
intézetigazgató, egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Víz- és Környezetgazdálkodási Intézet

A belvízkockázat folyamatalapú modellezése - bizonytalanságok, lehetőségek
Dr. Kozma Zsolt
adjunktus, Budapesti Műszaki Egyetem Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék 

Tájrehabilitáció és vízvisszatartási kérdések a Dráva-mentén
Dr. Dezső József
adjunktus, Pécsi Tudományegyetem Természet- és Környezetföldrajzi Tanszék

Víztestek vizsgálata távérzékeléses módszerekkel a Debreceni Egyetem Földtudományi Intézetében
Dr. Balázs Boglárka
adjunktus, Debreceni Tudományegyetem Természetföldrajzi és Geoinformatikai Tanszék

A belvíz-veszélyeztetettség térképezésének eredményei és újabb módszertani fejlesztései a NAIK ÖVKI-ben
Bozán Csaba
igazgató, NAIK Öntözési és Vízgazdálkodási Önálló Kutatási Osztály