NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
VÍZTUDOMÁNYI KAR

A konferencia célja

                                                                               A konferencia indokoltsága

Számos környezeti konfliktus ered a vizek állapotából, ill. a vizekhez kapcsolódó szolgáltatások színvonalából. Ez mind a lakókörnyezet minőségét – és ezen keresztül az életminőséget, továbbá közvetlenül az emberi egészséget is érintő probléma.
A közigazgatás és a közszolgáltatások megfelelő működése meghatározó szükséglete a modern európai társadalmaknak.

A városi vízellátás, a szennyvíz és a csapadékvíz problémája integratív módon szemlélhető, ha a városi területekre, mint vízgyűjtőkre tekintünk. A városi vízgazdálkodás területén jelentkező kihívások száma bőséges. Ugyanakkor a népességnövekedés, a városiasodás és iparosodás tovább folytatódik a vízkészletek szennyezését és kimerülését okozva. A fejlett világban a vízkészletek szennyezettsége a városi vízrendszerek fenntarthatóságát fenyegeti. A klímaváltozás kihatással van minden egyes városi formációra, akár a megnövekedett esőzéseket, akár a hosszantartó szárazságot, akár mindkettőt együttesen vesszük figyelembe. Hogy kezelni tudjuk ezeket a gigantikus kihívásokat, döntő fontosságú a jó szemlélet kialakítása, egy valóban fenntartható városi vízrendszer megvalósítása végett.

A célkitűzéseink elérése nem lehetséges a közigazgatás, illetve a közszolgáltatások hatékonyságának fejlesztése nélkül.

Tudjuk, hogy a mai „városra” az alábbi karakterisztika ismeretes:

●     koncentrálódó lakosság,

●     hatalmas, áthatolhatatlan felületek és építkezések,

●     kezelés nélküli szilárd és folyékony hulladék felhalmozódás,

●     intenzív gazdasági tevékenység,

●     nagy értékű infrastruktúra és tulajdon,

●     higiénia és egészségügyi alapok nélküli lakások,

●     a városok körüli regionális változások.

A csapadékviszonyokkal kapcsolatos kihívások egyre nagyobb veszélyeztetettséget, egyszersmind új erőforrást jelenthetnek. Az előttünk álló legfontosabb feladat a város természetes vízkészleteinek szabályozása, minőségének kezelése. A fenntartható városi vízgazdálkodási rendszer egyik célja, hogy tárolja és megtisztítsa a városi felületekre hulló, amúgy károsnak tekintett  vízlefolyásait, és ezzel a a vízgazdálkodás bárhol megvalósítható legyen, és elősegítse az optimális hidrológiai viszonyok kialakulását.

Tekintve, hogy a jövőben a különböző típusú „városi árvizek” előfordulására kell felkészülnünk és az árvizek okozta károk is változóak lehetnek ezért a különböző országokban és régiókban. A kockázat kezelésére vonatkozó célkitűzéseknek a helyi és regionális adottságokon kell alapulniuk. A kockázatok értékelése üzenet a döntéshozóknak.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem, mint főszervező, multidiszciplináris jellegéből adódóan egyöntetűen vállalja fel a szélsőséges hidrometeorológiai helyzetekből adódó, katasztrófahelyzeteket teremtő települési víztöbbletek hidrológiai, hidraulikai, várostervezési-rendezési kérdéseinek tisztázását és a veszélyhelyzetekhez kötődő elhárítási tevékenységek tudományos igényű vizsgálatát.

A konferencia célja,hogy elősegítse a

●     a hazai és nemzetközi kutatások, a legújabb műszaki megoldások bemutatását,

●     a jó kormányzást megalapozó megfelelő közszolgálati jogi környezet bemutatását,

●     a csapadékvíz-gazdálkodást érintő pályázati lehetőségek bemutatását, felderítését,

●     az átlátható, operatív, közigazgatást támogató döntéshozatalt,

●     az önkormányzati versenyképes infrastrukturális fejlesztések megvalósulását,

●     a közszolgáltatások színvonalának javulását,

●     a veszélyhelyzetek elhárítását.