NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
VÍZTUDOMÁNYI KAR

Főbb kutatási területek

                                     A téma aktualitásából adódó, a konferencia által érintett főbb kutatási területek:

●     Az éghajlat változása és hatása

●     Éghajlatváltozás és rendkívüli csapadékok előfordulása Magyarországon

●     Nagy csapadékok előrejelzése

●     Rendkívüli csapadékok következményei a településeken

●     A rendkívüli csapadékokból keletkező lefolyások felszíni elvezetése

●     Hálózatüzemeltetés rendkívüli csapadék miatt túlterhelt állapotban

●     Szennyvíztisztító telep üzemeltetés rendkívüli csapadék miatt túlterhelt állapotban

●     Az éghajlatváltozáshoz alkalmazkodni képes csapadékcsatornázás, lefolyás szabályozás a városi vízgyűjtőn

●     Tározóterek hidrológiai, hidraulikai méretezése

●     Lefolyásszámítás komplex rendszerekben

●     Modellezési lehetőségek a városi csapadék levezető rendszerekben

●     Város árvizek kockázatértékelése

●     Veszélyhelyzetek előrejelzése, felkészülés az elhárításra.