NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
VÍZTUDOMÁNYI KAR

Szekciók

  • A települési vízgazdálkodás hidrológiai folyamatai
  • Települési Infrastruktúra és települési vízgazdálkodás
  • Csapadékvíz-gazdálkodás katasztrófavédelmi aspektusai
  • Csatornahálózatokra gyakorolt hatások és a fenntartható csapadékcsatornázás
  • Nemzetközi tapasztalat, hazai jó gyakorlat

Szekcióbeosztás