NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
VÍZTUDOMÁNYI KAR

Előadás anyagok

PLENÁRIS ÜLÉS 2019. november 21.

Láng István (OVF)
„Települési vízgazdálkodás a klímaváltozás tükrében”

Tóth Ferenc (BM OKF)
„Települések vízkárelhárítási tevékenysége”

Radács Attila (MAVÍZ)
„Belterületi csapadék csatornák üzemeltetési kérdései” 

 

ELŐREJELZÉS, MÉRETEZÉS ÉS TERVEZÉS SZEKCIÓ
Szekcióelnök: Patziger Miklós egyetemi docens (BME)

Kállai Gábor (WAVIN Hungary Kft.)
„A fenntartható csapadékvíz kezelés gyakorlata - Egységes csapadékvízkezelés jelentősége napjainkban”

Szabó Ádám (Aqua Duo Sol Kft.)
„Adatgyűjtési technológiák a csapadékvíz modellezés területén”

Szabó Csaba (Grundfos Kft.)
„Csapadékvíz szivattyúzás modern eszközei”

Pieskó Erzsébet (DHI Kft.)
„Egy település kihívásai csapadékvízgazdálkodással kapcsolatban – Szigetszentmiklós csapadékvíz koncepció az adattól az elemzésekig”

Gőcze Ferenc (Gőcze és Társa Bt.)
„Csatornahálózatok hidraulikai modelljének építése térinformatikai támogatással”

Lakatos Mónika (OMSZ)
„Órás csapadékösszegek elemzése, tervezési értékek becslése automata mérések alapján”

Szűcs Mihály (OMSZ)
„Az Országos Meteorológiai Szolgálat időjárás előrejelző rendszere”

Macháty Péter (CAD+Inform Kft)
„Lefolyáselemzés a C+I Közműhálózat Tervező programban”

 

INTEGRÁLT TELEPÜLÉSI VÍZGAZDÁLKODÁS SZEKCIÓ
Szekcióelnök: Kolossváry Gábor főosztályvezető (OVF)

Vona Márton (Geo Sivo Kft.)
„A dombvidéki víztározás egy tervező szemével - Esettanulmányok Gödöllői-dombsági, Nyugat Cserháti és Külső-Somogyi példákon keresztül”

Bosnyákovics Gabriella (SZIE)
„Települések zöld víznyelői - az esőkertek tisztítási hatékonyságának vizsgálata”

Czikkely Márton (SZIE)
„A települési vízgazdálkodás gazdasági és üzleti struktúrájának fejlesztési lehetőségei”

Oszoly Tamás (FCSM ZRT)
„Többcélú települési csapadékvíz gazdálkodás”

Gerőfi-Gerhardt András (FCSM ZRT.)
„Csapadékvíz elvezető művek fejlesztési lehetőségei városi környezetben”

Korom Annamária (SZTE)
„A szentesi kék és zöld hálózat kezelése, példa a belterületi csapadék- és vízgyűjtő-gazdálkodás nehézségeire és új szempontjaira”

Makó Magdolna (FCSM ZRT.)
„Ráckevei-Soroksári-Dunaág védelme záportározóval”

Németh Tamás (FCSM ZRT.)
„Kisvízfolyások, mint a városi csapadékvíz befogadói”

 

KUTATÁS, INNOVÁCIÓ ÉS LEGJOBB GYAKORLAT SZEKCIÓ
Szekcióelnök: Buzás Kálmán címzetes egyetemi tanár (BME)

Illyés Csaba (ME)
„Csapadék és talajvíz kapcsolatának spektrális vizsgálata”

Csizmadia Dóra (SZIE)
„A városi kék-zöld infrastruktúra fejlesztés lehetőségei Budapesten”

Nagy Zsuzsanna (DHI)
„Smart city: szenzorokkal okosan”

Hürkecz László (CSOMIÉP KFT.)
„A CSOMIÉP Kft. csapadékvizek hasznosításának, kezelésének termékfejlesztése”

Varga Laura (BME)
„Budapesti csapadékok térbeli változékonysága”

Goda Zoltán (NKE VTK)
„Szerves mikroszennyezők eltávolításának hatékonysága a parti szűrés folyamatában”

Salamon Endre (NKE VTK)
„Csapadékvíz gyűjtési és felhasználási tervek a VTK félüzemi víztechnológiai telepén”

Parrag Tamás (NKE VTK)
„A csapadékvíz veszélyes mikroszennyezőinek meghatározása”

 

STRATÉGIA, GAZDASÁG, POLITIKA ÉS OKTATÁS SZEKCIÓ
Szekcióelnök: Novák Gyula elnök (MMK, VVT)

Bíró Tibor (NKE VTK)
„Települési csapadékvíz-gazdálkodási program beépülése az NKE VTK oktatásába”

Kovács Károly (MASZESZ)
„Települési csapadékvíz gazdálkodás műszaki lehetőségei és gazdasági aspektusai”

Muhoray Árpád (NKE KVI.)
„Árvízvédelmi ismeretek oktatása a védelmi igazgatási szakon”

Simon László (TisztaVíz Üzletház)
„A víz, mint éltető elem”

Csizmadia Dóra (SZIE)
„Vízérzékeny tervezés a városi szabadtereken – A budapesti Zöldinfrastruktúra Füzetek új tagjának bemutatása”

Balatonyi László (NKE VTK)
„Csapadékvíz-gazdálkodással összefüggő önkormányzati fejlesztések országos összefoglalása 2016-2019 közötti időszakra vonatkozóan”

Tóth László (OVF)
„Az önkormányzatok települési vízgazdálkodással kapcsolatos feladatainak központi támogatása és azok közgazdasági vonatkozásai”

 

TELEPÜLÉS ÉS LAKOSSÁGVÉDELEM SZEKCIÓ
Szekcióelnök: Király Zita főosztályvezető (BM OKF)

Farkasinszki Lóránt (BÁCS-KISKUN MKI)
„A Bács-Kiskun Megyei települések vízkárelhárítási tapasztalatai ”

Horváth Nándor (PEST MKI)
„Vis Maior káresemények tapasztalatai Pest megyében”

Hábermayer Tamás (TOLNA MKI)
„Ár- és belvíz veszélyeztetettség felmérése elektronikus adatgyűjtéssel”

Kirovné Rácz Réka (NKE RTK)
„Az extrém csapadékhullással összefüggő katasztrófavédelmi feladatok”

Nagy Zoltán András (NKE RTK)
„Szabálysértések és bűncselekmények árvíz idején”

Berger Ádám (NKE VTK)
„Prevenció, avagy a védekezés alappillére”

Cimer Zsolt (NKE VTK)
„Csapadékvíz-gazdálkodás jelentősége a veszélyes ipari üzemeknél”

 

INFRASTRUKTÚRA-GAZDÁLKODÁS, ÜZEMELTETÉS SZEKCIÓ
Szekcióelnök: Sinka Attila főtitkár (MASZESZ)

Országh József (EUTARCIE)
„Csapadékvíz-gazdálkodás a VÍZGAZDA rendszerben”

Szijártó Csilla (EUTARCIE)
„Csapadékvíz-gazdálkodás a VÍZGAZDA rendszerben, Megvalósítás kertes házakban - Homokhátság-Mosolytanya”

Priváczkiné Hajdú Zsuzsanna (ATIVIZIG)
„Síkvidéki települések vízgazdálkodási sajátosságai”

Török László (NKE VTK)
„A rövid idejű nagycsapadékokról”

Szongoth Gábor (GEO LOG KFT.)
„Vizesárok működése a Balaton déli partján” 

Eördöghné Miklós Mária (PTE)
„A zöldtető szerepe a csapadékvízgazdálkodásban”

Lenkovics László (PTE)
„Csapadékvíz hasznosítás a Solar Decathlon PTE MIK épületében”

Mrekva László (NKE VTK)
„A városi árvizek hatásának vizsgálata a kritikus infrastruktúra rendszerben”