NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
VÍZTUDOMÁNYI KAR

Előadások

13:00 – 14:20    SZEKCIÓÜLÉSEK

INTEGRÁLT TELEPÜLÉSI VÍZGAZDÁLKODÁS SZEKCIÓ
Szekcióelnök: Balatonyi László adjunktus Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi Kar Víz- és Környezetbiztonsági Tanszék
Helyszín: Nagyelőadó Szekciótitkár: Orgoványi Péter

Horváth Bálint (PURECO KFT.)
„Települési csapadékvíz-kezelés műszaki megoldások. Költséghatékony csapadékvíz-elvezetés, -tisztítás és –tározás”

Balatonyi László, Hegyi Zoltán (VIKÖTI Mérnök Iroda Kft., NKE VTK)
„A közút forgalma által okozott szennyeződések terjedésének vizsgálata a közút csapadékvíz elvezetésben”

Nagy Zsuzsanna (DHI KFT.)
„ITVT és vízkárügyek kistelepülés szinten”

Juhász Zoltán (DDVIZIG)
„Települési csapadékvíz gazdálkodás, vagy belterületi csapadékvíz elvezetés?"

 

INFRASTRUKTÚRA-GAZDÁLKODÁS, ÜZEMELTETÉS SZEKCIÓ
Szekcióelnök: Bognár Balázs igazgató, Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Helyszín: Földszint Aula Szekciótitkár: Koch Dániel

Nagy Zoltán András (NKE RTK)
„Kibertámadások a víziközművek ellen”

Priváczkiné Hajdu Zsuzsanna (ATIVIZIG)
„A települési csapadékvíz-gazdálkodás – a pályázati megvalósítás tapasztalatai „

Mrekva László (NKE VTK)
„A klímakockázat és a földhasználat változás hatása a települési infrastruktúrákra”

Hetesi Zsolt, Mrekva László (NKE VTK)
„Szélsőséges csapadékoszlások kezelése az agrotechnikai gyakorlatban”

 

ELŐREJELZÉS, MÉRETEZÉS ÉS TERVEZÉS   
Szekcióelnök: Buzás Kálmán címzetes egyetemi tanár, 
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Helyszín: Török László terem (1. emelet 108.) Szekciótitkár: Goda Zoltán

Bán Beatrix, Zsebeházi Gabriella, Szépszó Gabriella (MET)  ELMARAD
„A jövőre vonatkozó mérnöki tervezés támogatása: klímamodell-eredményeken alapuló éghajlati adatszolgáltatások az Országos Meteorológiai Szolgálatnál”

Lakatos Mónika, Izsák Beatrix, Szentes Olivér, Bihari Zita (MET)
„Csapadékintenzitás szolgáltatás fejlesztése tervezési és méretezési feladatokhoz”

Rácz Tibor (szabadfoglalkozású)
„Hellmann csapadékírók szisztematikus hibájának korrekciója feldolgozott záporadatokban”

Varga Laura
„Kék-Zöld infrastruktúra rendszerek tervezése”


14:20 – 14:40     KÁVÉSZÜNET

14:40 – 16:00     SZEKCIÓÜLÉSEK
 

STRATÉGIA, GAZDASÁGPOLITIKA ÉS OKTATÁS     
Szekcióelnök: Sinka Attila főtitkár, Magyar Víz- és Szennyvíztechnikai Szövetség
Helyszín: Nagyelőadó Szekciótitkár: Orgoványi Péter

Máthé Katalin (NKE VTK)
„A Kulcsvonal módszer alkalmazása vonalmenti struktúrák létesítésére”

Makay Gábor, Balatonyi László (DDVIZIG, NKE VTK)
„Csapadékvíz-gazdálkodás, mint lehetőség és jogi kötelem”

Golarits Gellért, Balatonyi László (OVF, NKE VTK)
„Kockázat elemzésen alapuló beavatkozások kisvízfolyásokon”

Knoch Csaba (Tartályház Kft.)
„Csapadékvízgyűjtő rendszerek típusai, azok beépítése kivitelezői szemmel”


TELEPÜLÉS- ÉS LAKOSSÁGVÉDELEM    
Szekcióelnök: Király Zita főosztályvezető,
BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, Vízügyi és Vízvédelmi Főosztály
Helyszín: Földszint Aula Szekciótitkár: Koch Dániel

Hábermayer Tamás (TMKI)
„Az éghajlatváltozás jövőbeli  hatásai a települési csapadékvízre a tudatos tervezés  – rendkívüli káresemények bekövetkezése szempontjából”

Németh Zsolt (NKE VTK)
 „ A németországi példa: katasztrófa az Ahr mentén”

Márton Attila (KDVVIZIG)
„A Szuha-pataki árvízcsúcs-csökkentő tározó hatásának elemzése Ecseg település villámárvizekkel szemben való védettségére”

Cimer Zsolt, Bene Viktória (NKE VTK)
„Csapadékvízgazdálkodás kontra veszélyhelyzet kialakulása a veszélyes ipari üzemekben”


KUTATÁS, INNOVÁCIÓ ÉS LEGJOBB GYAKORLAT SZEKCIÓ
Szekcióelnök: Nagy Zsuzsanna ügyvezető, DHI Hungary
Helyszín: Török László terem (1. emelet 108.): Goda Zoltán

Bana Zsolt, Balogh Balázs, Rácz Tibor (FCSM ZRT.)
„Neurális hálózat alapú vízállás előrejelző modellek a budapesti kisvízfolyásokon”

Csiszár Endre, Szabó Zsóka, Mádlné Dr. Szőnyi Judit (Bácsvíz Zrt.,ELTE TTK)
„Célzott felszínalatti vízpótlás (MAR) alkalmazása a (csapadék)vizek helyben tartása és hasznosítása céljából”

Kozák Péter (ATIVIZIG)
„Csapadékvíz gazdálkodási kérdések az Alsó-Tisza vízgyűjtőjén”

Goda Zoltán (NKE VTK)
„Az éghajlatváltozás lehetséges hatásai a parti szűrésű vízbázisokra”
 

________________________________________

Tisztelt Előadó!

A rendezvényen lehetőséget biztosítunk előadói jelentkezésre a programban feltüntetett szekciókba. 

Előadói jelentkezésre a csapadek@uni-nke.hu e-mail címen van lehetőség, a következő dokumentumok kitöltésével és visszaküldésével.

Előadói jelentkezés

Absztrakt

Segédlet: NKE műszaki szerzői útmutató (Forrás: Ludovika Egyetemi Kiadó )

A teljes tanulmány beküldésének határideje: 2021. november 30.