NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
VÍZTUDOMÁNYI KAR

Víz és Biztonság Magyarországon Konferencia előadások

PLENÁRIS ÜLÉS                                                                               

Prof. Dr. Józsa János rektor (BME) Víztudomány és vízbiztonság: kritikus kérdések”
Prof. Dr. Szöllősi-Nagy András (NKE VTK) „A vízbiztonság globális kihívásai
Prof. Dr. Padányi József mk. vezérőrnagy, tudományos rektorhelyettes (NKE) Hivatásrendek szerepe a hazai vízbiztonság megteremtésében és fenntartásában”
Prof. Dr. Ijjas István (BME) „Vízbiztonságos Magyarország”

VÍZKÉSZLETKOCKÁZATOK SZEKCIÓ
Szekcióelnök: Dr. Váradi József elnök (OVF Tudományos Tanács)

Láng István (OVF) „Felszíni víz-készleteink mennyiségi változásának forgatókönyvei”
Prof. Dr. Istvánovics Vera (BME) Felszíni vizeinket veszélyeztető szennyeződések"
Prof. Dr. Szűcs Péter (ME) „Felszín alatti vízkészleteink mennyiségi és minőségi biztonsága”
Ungvári Gábor (BCE) Vízkészleteink tulajdona, díja és ára mint a biztonságban tartás eszközrendszere”

ÁR- ÉS BELVÍZ BIZTONSÁG, MINT A SOK VÍZ KOCKÁZATAI SZEKCIÓ
Szekcióelnök: Dr. Szlávik Lajos elnök (MHT)


Csengeriné Veczán Éva (OVF) „Árvízi kockázat és biztonság”
Dobó Kristóf (OVF) „Differenciált árvízvédelem”
Gombás Károly (ÉDUVIZIG) „Kockázatmegelőző vízkárelhárítás”
Dr. Balatonyi László (NKE VTK) „Települési vízkárok és megelőzésük”


VÍZBIZTONSÁG - HIVATÁSRENDEK SZEKCIÓ 
Szekcióelnök: Dr. Király Zita főosztályvezető (OKF)


Dr. Kovács Sándor r. ezredes (NKE RTK) „A víz védelmének rendészeti eszközei”
Dr. Teknős László tű. százados (NKE KVI) „A hazai hidrológiai eredetű veszélyeztetettségből adódó katasztrófavédelmi feladatok elemzése, kiértékelése”
Dr. Endrődi István tű. ezredes (NKE KVI)A víz mint nemzetbiztonsági kockázat a katasztrófavédelem szempontjából”
Dr. Kirovné Rácz Réka tű. őrnagy (NKE KVI) „Az extrém csapadékhullással összefüggő hidrológiai eredetű káresemények megelőzésének lehetőségei a vízügyi hatósági feladatok tükrében”

IVÓVÍZBIZTONSÁG SZEKCIÓ
Szekcióelnök:
Dr. Bíró Tibor dékán (NKE VTK)

Dr. Vargha Márta (OKI) A környezetegészségügy szerepe az ivóvízbiztonságban – a kockázatalapú ivóvízbiztonsági tervezés Magyarországon”
Major Éva (FVM)Az ivóvízellátás környezetegészségügyi vonatkozásai”
Szeverényi György (Alföldvíz Zrt.) „Ivóvízminőség-javító program tapasztalatai”
Szebényiné Vincze Borbála (DRV) „Biztonságos ivóvízellátás”
Salamon Endre (NKE VTK) Trendek a víztisztítási technológiákban, K+F eredmények”
Dr. Knisz Judit (NKE VTK) „Az ivóvízhálózatok biológiai vonatkozásai"

A VÍZBIZTONSÁG NEMZETKÖZI ASPEKTUSAI SZEKCIÓ
Szekcióelnök: Dr. Mikó János (NKE VTK)


Dr. Baranyai Gábor (NKE VTK) „A nemzetközi vízgyűjtők mint biztonságpolitikai kockázat?”
Heincz Balázs (NKE VTK) „A vízbiztonság kérdése az ENSZ rendszerében”
Horváth Balázs (OVF) „A VKI végrehajtási tapasztalatai az EU tagállamokban”  
Ligetvári Krisztina (NKE HDI) "Az édesvízszűkösség, mint biztonsági kihívás"