NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
VÍZTUDOMÁNYI KAR

Építőmérnöki alapképzési szak

ÉPÍTŐMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK
(8 féléves nappali és levelező munkarendű képzés)

A képzés célja felkészült, kreatív gondolkodású, az innovációra nyitott építőmérnökök kibocsátása, akik alkalmasak az infrastruktúrák építési, fenntartási, üzemeltetési valamint a vállalkozási és szakhatósági feladatok ellátására, a képzésnek megfelelő tervezési és fejlesztési folyamatok önálló levezénylésére. A végzést követően munkaerőpiaci elhelyezkedésük – mind az állami, mind a vállalkozói szférában – biztosított. A vízügyi ágazat kifejezetten innen várja utánpótlását.

Az alábbi specializációk közül lehet választani:

Területi vízgazdálkodási specializáció

A vízgazdálkodási, vízépítési jellegű tudásanyag főbb részei: árvízvédelem, vízrendezés, vízkészlet-gazdálkodás, vízgyűjtő-gazdálkodás, vízgyűjtőfeltárás, folyószabályozás, vízhasznosítás, ezen belül kiemelten szerepel a mezőgazdasági vízhasznosítás, az öntözés, a tározás, az ármentesítés, a vízrajz és az Európai Unió kapcsolódó irányelveinek ismerete. Az üzemeltetési kérdések mellett a tervezési, monitorozási feladatokkal is megismerkednek a hallgatók. A specializáción a vízkárelhárítás témaköréből az árvizek, belvizek, aszályok kezelésének módszereit, valamint a vízminőség-védelmi kárelhárítás speciális tudásanyagát sajátítják el. A képzésen részt vevők a gyakorlatban, terepen is találkoznak az árvízvédekezés, a geodéziai és a hidrometriai mérések világával.

 Főbb tantárgyak: Mezőgazdasági vízhasznosítás; Árvízvédelem; Síkvidéki és dombvidéki vízrendezés; Folyógazdálkodás; Vízgyűjtő-gazdálkodás.

A specializáción végzett építőmérnökök leggyakrabbanaz államigazgatásban, a területi vízügyi igazgatóságokon vagy a civil szférában tervezéssel és kivitelezéssel foglalkozó cégeknél (például építésvezetőként, fejlesztőmérnökként) kezdik meg szakmai pályafutásukat. A továbbtanulni szándékozók könnyen megtalálják a számukra megfelelő szakirányú továbbképzést, nappali és levelező tagozaton egyaránt.

Vízellátás-csatornázás specializáció

A hallgatók megismerik a települések, az ipari létesítmények vízellátásának, a vizek elvezetésének, kezelésének, hasznosításának eszközrendszerét és folyamatait, valamint gyakorlati feladatait. Elsajátítják a rendszerek működtetéséhez szükséges gépészeti, irányítástechnikai ismereteket, a szakmai szoftverek használatát és a vonatkozó jogi szabályozásokat. A Vízellátás-csatornázás specializációt választó hallgatók megismerkednek az ivóvízbiztonság és a szennyvíztisztítás legfontosabb kérdésköreivel, valamint a vízi ökoszisztémák védelméhez szükséges szakismeretekkel bővítik elméleti tudásukat, szakmai kompetenciájukat.

 Főbb tantárgyak: Vízellátás; Vízszerzés-víztisztítás; Csatornázás; Szennyvíztisztítás tervezése és üzemeltetése; Víz- és szennyvíziszapok kezelése; Víztechnológiai gépek; Számítógépes közműtervezés; Víztechnológiai folyamatok irányítása.

A specializáció elvégzésével többek között területi vagy szakági irányító vezető, víz- és szennyvíztisztító telepvezető, közüzemi ivóvízhálózat vagy szennyvízhálózat üzemeltetését irányító vezető, belső vízminőség ellenőrzését vezető munkakörök tölthetők be. A versenyszférában a közüzemi infrastruktúrákat tervező és kivitelező cégek előszeretettel alkalmazzák az elméleti és gyakorlati tudással rendelkező építőmérnököket.

További információk ITT érhetők el.