Környezetmérnöki alapképzési szak

KÖRNYEZETMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK

A képzés célja olyan korszerű természettudományos, ökológiai, műszaki, közgazdasági és menedzsment ismeretekkel rendelkező környezetmérnökök képzése, akik a különböző területeken jelentkező környezeti veszélyeket képesek felismerni és a kárelhárítási tevékenységet irányítani.

Az alábbi specializációk közül választhatsz:

Vízgazdálkodási specializáció

A specializáció hallgatói tanulmányaik során megismerik az ár- és belvízmentesítés, a folyószabályozás, a sík- és dombvidéki vízrendezés, valamint a mezőgazdasági vízhasznosítás létesítményeit, elsajátítják a természetharmonikus vízrendezés és a vizes élőhely-rekonstrukció mérnöki feladatainak ellátását szolgáló módszereket. Terepi mérőgyakorlatokon ismerkedhetnek meg a hidrometria és a hidro-ökológia monitoringmódszereivel.

Víztisztítás-szennyvíztisztítás specializáció

A specializáció hallgatói elsajátítják a vízellátás és a csatornázás szakterületének technológiai és a létesítmények, rendszerek üzemeltetésének gyakorlati ismereteit. Kiemelten kezeljük a víz- és szennyvíz-tisztítás kémiai- biológiai folyamatainak, valamint a szakma gyakorlásához nélkülözhetetlen gépészeti és irányítástechnikai alapoknak a megismertetését a hallgatókkal.

További információk ITT érhetők el.