NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
VÍZTUDOMÁNYI KAR

Környezetmérnöki alapképzési szak

KÖRNYEZETMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK
(7 féléves nappali és levelező munkarendű képzés)

A 7 féléves képzés célja olyan korszerű természettudományos, ökológiai, műszaki, közgazdasági és menedzsmentismeretekkel rendelkező környezetmérnökök képzése, akik a különböző területeken jelentkező környezeti veszélyeket képesek felismerni, valamint a kárelhárítási tevékenységet irányítani. A szak ebben az esetben is a vizet helyezi fókuszba, a globális környezeti problémák mérséklésére összpontosít, különös tekintettel a vízválságra.

Az alábbi specializációk közül lehet választani:

Víztisztítás-szennyvíztisztítás specializáció

A specializáción a hallgatók elsajátítják a vízellátás és a csatornázás szakterületének technológiai és a létesítmények, rendszerek üzemeltetésének gyakorlatorientált ismereteit. Kiemelten kezelik a víz- és szennyvíztisztítás kémiai-biológiai folyamatait, valamint a szakma jellegéből adódó gépészeti és irányítástechnikai alapok megismertetését. A képzéshez kapcsolódó mérőgyakorlatok a korszerű víz- és szennyvíz-technológiai modellberendezésekkel, valamint biológiai és kémiai laboratóriumokkal felszerelt oktatóbázison, illetve külső helyszíneken történnek.

Főbb tantárgyak: Víziközmű-hálózatok; Vízszerzés-víztisztítás; Szennyvíztisztítás tervezése és üzemeltetése; Víz- és szennyvíziszapok kezelése; Víz- és szennyvíztisztító telepek.

A specializáció elvégzésével többek között területi vagy szakági irányító vezető, víz- és szennyvíztisztító telepvezető, közüzemi ivóvízhálózat vagy szennyvízhálózat üzemeltetését irányító vezető, belső vízminőség ellenőrzését vezető munkakörök tölthetők be. A versenyszférában elhelyezkedő mérnökök, környezetmérnöki területen tevékenykedő szakértők rendszerint komoly egzisztenciára tesznek szert. A szakon végzett hallgatók a Magyar Mérnöki Kamarától többfajta jogosultságot (mint például hulladékgazdálkodási, levegőtisztaság-védelmi, víz- és földtaniközeg-védelmi szakértő) kaphatnak.

Vízgazdálkodás specializáció

A hallgatók megismerik az ár- és belvízmentesítés, a folyószabályozás, a sík- és dombvidéki vízrendezés, valamint a mezőgazdasági vízhasznosítás létesítményeit, elsajátítják a vízgyűjtő-gazdálkodás, a természetharmonikus vízrendezés és a vizesélőhely-rekonstrukció mérnöki feladatainak ellátását szolgáló módszereket. Terepi mérőgyakorlatokon találkoznak a hidrometriai és hidroökológiai monitoring módszereivel.

Főbb tantárgyak: Vízgyűjtő-gazdálkodás; Települési vízgazdálkodás; Sík- és dombvidéki vízrendezés; Vízi környezet védelme; Vizes élőhelyek védelme, kezelése és rekonstrukciója.

A specializáción végzett környezetmérnökeink leggyakrabban az államigazgatásban, a területi vízügyi igazgatóságokon vagy a civil szférában tervezéssel és kivitelezéssel foglalkozó cégeknél kezdik meg szakmai pályafutásukat. A szakon végzettek a megfelelő szakmai gyakorlat megszerzése után szakértői, illetve tervezői jogosultságot szerezhetnek a vízvédelem területén. A továbbtanulni szándékozók könnyen megtalálják a számukra megfelelő szakirányú továbbképzést, nappali és levelező tagozaton egyaránt.

További információk ITT érhetők el.