NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
VÍZTUDOMÁNYI KAR

Vízügyi üzemeltetési mérnök alapképzési szak

VÍZÜGYI ÜZEMELTETÉSI MÉRNÖK ALAPKÉPZÉSI SZAK
(6 féléves nappali és levelező munkarendű képzés)

A 6 féléves képzés célja olyan korszerű műszaki és menedzsment ismeretekkel rendelkező vízügyi üzemeltetési mérnökök képzése, akik képesek a területi, illetve települési vízgazdálkodási létesítmények üzembe helyezési, üzemeltetési feladatainak ellátására, üzemeltetői jogosultság birtokában a megfelelő mérnöki szakterületen vízügyi létesítmények beüzemelési és üzemeltetési feladatainak végzésére.

Az alábbi specializációk közül lehet választani:

Víziközmű üzemeltetési specializáció

A specializáción a víz- és szennyvíztisztítással, a vízi közművek, a fürdők üzemeltetésével kapcsolatos tudásanyag sajátítható el. A hallgatók megismerik a települési vízgazdálkodás fontosabb elemeit, a vízszerzési lehetőségeket, a víz- és szennyvíztisztítási technológiákat, megtanulják a víziközműrendszerek hatékony üzemeltetését. A specializációt választó hallgatók méréstechnikai ismereteket is szereznek a képzés során. Gyakorlati jártasságukat a víztechnológiai-hidroökológiai mérőgyakorlaton bizonyíthatják.

 Főbb tantárgyak: Méréstechnika-monitoring; Vízi közművek üzemeltetése; Vízszerzés-víztisztítás; Szennyvíztisztítás; Fürdők üzemeltetése.

A képzésen szerzett diplomához jogszabályban (16/2016 BM rendelet 1. melléklet) is rögzített szakmai jogosítványok (vízi közművek üzemeltetéséhez fűződő munkakörök) kötődnek.

Hidrogeológia, vízbeszerzés specializáció

A hidrogeológia, vízbeszerzés specializáción az alkalmazott hidrogeológiával, karszt-hidrogeológiával, a felszín alatti vizek hidrodinamikai modellezésével és vízgazdálkodásával ismerkedhetnek meg a hallgatók.

 Főbb tantárgyak: Hidrogeológia; Karszt-hidrogeológia; Felszín alatti vizek vízgazdálkodása; Vízbeszerzés és felszín alatti vizek hidrodinamikai modellezése.

Területi vízgazdálkodás specializáció

Területi vízgazdálkodás specializáción a vízkészlet- gazdálkodás és vízrajz, a sík- és dombvidéki vízrendezés, a mezőgazdasági vízhasznosítás, valamint az árvízvédelem és folyógazdálkodás tárgykörök sajátíthatók el.

 Főbb tantárgyak: Vízgyűjtő-gazdálkodás; Mezőgazdasági vízhasznosítás; Vizes élőhelyek védelme, kezelése és rekonstrukciója; Árvízvédelem; Dombvidéki vízrendezés; Síkvidéki vízrendezés; Folyógazdálkodás.

További információk ITT érhetők el.