NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
VÍZTUDOMÁNYI KAR

Bemutatkozás

English version

A Karunkon 2019. július 1-én lezárult szervezeti átalakítások eredményeként alakult meg a Területi Vízgazdálkodási Tanszék.

Hazánk medence jellegű földrajzi adottságából és a klímatikus viszonyokból eredően a víz térben és időben való, olykor szélsőséges eloszlása mindig is nagy kihívás elé állította az itt élőket. A vízzel való gazdálkodáshoz, az érte vagy kártételei ellen való küzdelemhez a honnak kiművelt emberfőkre van szüksége. Ilyen szakemberek képzése Tanszékünk elsődleges feladata, akik mesterségük értő művelése mellett nyitott módon képesek képviselni a társadalom érdekeit, figyelembe véve a természet- és környezetvédelem szempontjait is.

A Területi Vízgazdálkodási Tanszék feladatai különösen a szakterületéhez kapcsolódó tudományterületek elméletéhez és gyakorlatához társuló képzésben való részvétel, ahhoz kötődő tantárgyi programok, tananyagok naprakészen tartása és módszertani fejlesztése, továbbá az akkreditációs követelmények folyamatos figyelése, és az annak való megfelelés biztosítása. Kutatási és fejlesztési tevékenységét a hazai és külföldi felsőoktatási, állami és vállalkozói szféra szakembereivel együttműködve végzi. Ennek érdekében kapcsolatot tart felsőoktatási intézményekkel, kutatóhelyekkel, részt vesz a szakmai kompetenciájába eső hazai és nemzetközi tudományos, szakmai szervezetek munkájában. Elősegíti a nehezebben elsajátítható tantárgyakhoz kapcsolódóan a hallgatók felzárkóztatását, ugyanígy aktívan közreműködik a kiválósági és tehetséggondozási valamint mentor programokban. Gyakorlati készségek elsajátításához szervezi és lebonyolítja a Tanszék feladatkörébe utalt laboratóriumi munkákat, mérőgyakorlatokokat, terepi foglalkozásokat, tanulmányutakat illetve táborokat.

Elérhetőség:
Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi Kar
Területi Vízgazdálkodási Tanszék

6500 Baja, Bajcsy-Zsilinszky utca 12-14.
+36 1 432 9000 19069 mellék

e-mail: keve.gabor@uni-nke.hu  
Dr. Keve Gábor tanszékvezető