NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
VÍZTUDOMÁNYI KAR

Mérőgyakorlatok

A Víztudományi Kar oktatási rendszerében kiemelt szerepe van az elméleti oktatáson megszerzett tudás gyakorlatba történő átültetésének. Ezen felül a gyakorlati képzés rendkívül hatékonyan segíti elő az elméleti anyagok jobb megértését. Mérőgyakorlatainkon eme kettős cél elérése mellett hallgatóink megtanulják és megtapasztalják, hogy külterületi munkaterületeik egyben fontos élőhelyek is, ahol csak mérnökhöz illő módon tevékenykedhetnek. A mérőgyakorlatok tehát a közvetlen tudás- és tapasztalatszerzés helyszínei, ugyanakkor közvetett módon elősegítik a mérnökök számára fontos természet- és környezetvédelemi szemlélet kialakulását.

Mindezek segítésére a hallgatók tanulmányaik során több terepi mérőgyakorlaton vesznek rész. Tanszékünkhöz tartozó kötelezően elvégzendő terepi mérőgyakorlatok a hidrometriai mérőgyakorlat és az árvízvédelem és folyógazdálkodás gyakorlat.

 

Hidrometriai mérőgyakorlat:

Építőmérnöki, vízügyi üzemeltetési mérnöki és környezetmérnöki (vízgazdálkodási specializáció esetén) alapszakon 4. félév végén kötelezően végrehajtandó gyakorlat. A mérőgyakorlat a Kar magyaregregyi Lászlóffy Woldemár Hidrometriai Mérőtelepén kerül megrendezésre. Az oktatáson intézményünk oktatói mellett a Vízügyi Ágazat neves szakemberei is részt vesznek, ezzel is támogatva a hallgatók hidrometriai képzését.

A gyakorlat célja, hogy a hallgatók megismerjék az alapvető hidrometriai mérések módszereit és készség szintjén begyakorolják azokat. Emellett a Völgységi-patak magyaregregyi kisvízgyűjtőjén irányítottan végzet méréssorozatokon kereszül megtanulják a hidrometriai vízgyűjtőfeltárás menetét és mikéntjét is. A tananyag részét képezi a vízhozammérés köbözéssel, hordozható mérőbukóval, jelzőanyagos vízhozammérés (hígulásos, integrál), vízhozammérés különböző típusú forgószárnyas vízsebességmérővel, beszivárgás mérés Müntz - Laine készülékkel, beszivárgásmérő parcellán, talajnedvesség-mérés, valamint a talajmutatók meghatározása (vízkapacitás, higroszkóposság, stb.). A program része továbbá forgószárnyas és ADCP-s vízhozammérés a Völgységi-patak befogadóján, a Sión.

A 6 napos mérőgyakorlat alatt a terepi mérések befejeztével a hallgatók az adatok feldolgozásának módszereit is elsajátítják. Az expedíciós mérések eredményeiből pillanatnyi vízhozam hossz-szelvényt készítenek a Völgységi-patakon és mellékvízfolyásain, a beszivárgás mérési vizsgálatok alapján pedig elvégzik a beszivárgási görbe szerkesztését, transzformálását. Munkáikat szabatos, mérnöki módon elkészített dokumentációban foglalják össze.

 

Árvízvédelem és folyógazdálkodás gyakorlat:

Építőmérnöki, vízügyi üzemeltetési mérnöki alapszakon 6. félév végén kötelezően végrehajtandó gyakorlat. A mérési helyszín rendszerint a Duna bajai szakaszán található.

A gyakorlat célja a nagyvízi felmérési technológiák ismertetése. Megtanulják a mederfelmérés, vízhozammérés során alkalmazott helymeghatározások alkalmazását. Jártasságot szereznek a folyamon végrehajtott mérések elvégzéséhez és megtapasztalják a nagyobb vízfelszínen való munkavégzés nehézségeit és szépségét.

Árvízvédelem területén a szükséges tudás elsajátítása is kiemelt cél. Ezt mind védekezési, mind védekezést segítő folyamatok terepi végrehajtásával tanulhatják meg hallgatóink. Diákjaink megismerkednek az árvízvédekezés során -földműből készült védvonalainkon- tapasztalható káros jelenségekkel és az azok ellen való védekezés módszereivel, eszközeivel. A gyakorlat részét képzi például: bordás megtámasztás építése vagy buzgár elfogásásához ellennyomó medence kialakítása.

A 6 napos mérőgyakorlat részét képezi a terepi mérések, munkafolyamatok megismerése és begyakorlása, az adatok feldolgozása, valamint az árvízvédekezés szervezési gyakorlatának és dokumentálásának megismerése. Munkáikat ezen gyakorlat végén is szabatos, mérnöki módon elkészített dokumentációban foglalják össze.