NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
VÍZTUDOMÁNYI KAR

Építőmérnöki alapképzés Területi Vízgazdálkodási Tanszékhez tartozó tárgyai

Tantárgy neve Tantárggyal kapcsolatos kérdéssel
kereshető oktató:
ALAPOZÓ ISMERETEK  
Természettudományi ismeretek  
      Hidraulika 1. Dr. Keve Gábor
      Hidraulika 2.  Dr. Keve Gábor
      Geológia Dr. Kovács Péter
Gazdasági és humán ismeretek  
      Közigazgatás és hatósági feladatok Dr. Kozák Péter
SZAKMAI TÖRZSANYAG  
Műszaki mérnöki ismeretek  
      Informatika 3. Dr. Tamás Enikő Anna, Dr. Liptay Zoltán
      Térinformatika Abonyi Balázs
      Vízgazdálkodási létesítmények és üzemeltetésük Abonyi Balázs
      Szakterületi speciális ismeret  
      Hidrológia 1. Dr. Zsuffa István, Majer Fruzsina
      Hidrológia 2. Dr. Tamás Enikő Anna
      Hidrometriai mérőgyakorlat Koch Dániel
      Vízkészletgazdálkodás Ficsor Johanna, Majer Fruzsina
      Szakmai gyakorlat Majer Fruzsina 
DIFFERENCIÁLT SZAKMAI ISMERETEK  
Területi vízgazdálkodás specializáció  
       Mezőgazdasági vízhasznosítás Dr. Bíró Tibor
      Árvízvédelem Dr. Keve Gábor
      Árvízvédelem és folyógazdálkodás gyakorlat Dr. Keve Gábor
      Dombvidéki vízrendezés Dr. Engi Zsuzsanna
      Síkvidéki vízrendezés Dr. Bíró Tibor
      Specializáción kötelező fakultatív
      (Hidrodinamikai modellezés 1.)
Ficsor Johanna
      Specializáción kötelező fakultatív
      (Hidrodinamikai modellezés 2.)
Ficsor Johanna
      Tározás Ficsor Johanna
      Vízgyűjtőgazdálkodás Dr. Kozák Péter
      Folyógazdálkodás Dr. Tamás Enikő Anna, Fricsor Johanna
      Vizes élőhelyek védelme, kezelése és rekonstrukciója Dr. Tamás Enikő Anna
      Szakdolgozat 1. Dr. Tamás Enikő Anna
      Szakdolgozat 2. Dr. Tamás Enikő Anna
Szabadon választható tantárgyak:  
      Az ár- és belvízi védekezés gyakorlata Dr. Keve Gábor
      Fizikai folyómodellezési alapismeretek Dr. Tamás Enikő Anna
      Hajózási ismeretek Dr. Keve Gábor
      Hazai Nemzeti Értékeink Dr. Keve Gábor
      Helyi Nemzeti Értékeink Dr. Keve Gábor
      Mérnöki meteorológia Dr. Tamás Enikő Anna
      Táblázatkezelés a mérnöki gyakorlatban Dr. Keve Gábor
      Terepi felmérési módszerek  Dr. Tamás Enikő Anna
       Hidraulikai laborgyakorlat Dr. Keve Gábor
      Hadijáték alapú vízkárelhárítási gyakorlat Ficsor Johanna