NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
VÍZTUDOMÁNYI KAR

Építőmérnöki alapképzés Területi Vízgazdálkodási Tanszékhez tartozó tárgyai

Tantárgy neve Tantárggyal kapcsolatos kérdéssel
kereshető oktató:
ALAPOZÓ ISMERETEK  
Természettudományi ismeretek  
      Hidraulika 1. Dr. Keve Gábor
      Hidraulika 2.  Dr. Keve Gábor
      Geológia Dr. Kovács Péter
Gazdasági és humán ismeretek  
      Közigazgatás és hatósági feladatok Dr. Kozák Péter
SZAKMAI TÖRZSANYAG  
Műszaki mérnöki ismeretek  
      Informatika 3. Dr. Tamás Enikő Anna
      Térinformatika Dr. Tamás Enikő Anna
      Vízgazdálkodási létesítmények és üzemeltetésük Varga György
      Szakterületi speciális ismeret  
      Hidrológia 1. Dr. Keve Gábor
      Hidrológia 2. Dr. Tamás Enikő Anna
      Hidrometriai mérőgyakorlat Koch Dániel
      Vízkészletgazdálkodás Dr. Tamás Enikő Anna
      Szakmai gyakorlat Ficsor Johanna
DIFFERENCIÁLT SZAKMAI ISMERETEK  
Területi vízgazdálkodás specializáció  
       Mezőgazdasági vízhasznosítás Dr. Bíró Tibor
      Talajtan és mezőgazdaságtan Dr. Bíró Tibor
      Árvízvédelem Dr. Keve Gábor
      Árvízvédelem és folyógazdálkodás gyakorlat Koch Dániel
      Dombvidéki vízrendezés Dr. Engi Zsuzsanna
      Síkvidéki vízrendezés Dr. Bíró Tibor
      Specializáción kötelező fakultatív
      (Hidrodinamikai modellezés 1.)
Ficsor Johanna
      Specializáción kötelező fakultatív
      (Hidrodinamikai modellezés 2.)
Ficsor Johanna
      Tározás Sziebert János
      Vízgyűjtőgazdálkodás Dr. Kozák Péter
      Folyógazdálkodás Sziebert János
      Vizes élőhelyek védelme, kezelése és rekonstrukciója Dr. Tamás Enikő Anna
      Szakdolgozat 1. Dr. Tamás Enikő Anna
      Szakdolgozat 2. Dr. Tamás Enikő Anna
Szabadon választható tantárgyak:  
      Az ár- és belvízi védekezés gyakorlata Dr. Keve Gábor
      Fizikai folyómodellezési alapismeretek Dr. Tamás Enikő Anna
      Hajózási ismeretek Varga György
      Hazai Nemzeti Értékeink Dr. Keve Gábor
      Helyi Nemzeti Értékeink Dr. Keve Gábor
      Mérnöki meteorológia Dr. Tamás Enikő Anna
      Táblázatkezelés a mérnöki gyakorlatban Dr. Keve Gábor
      Terepi felmérési módszerek  Dr. Tamás Enikő Anna