NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
VÍZTUDOMÁNYI KAR

Környezetmérnöki alapképzés Területi Vízgazdálkodási Tanszékhez tartozó tárgyai

Tantárgy neve Tantárggyal kapcsolatos kérdésekkel kereshető oktató:
ALAPOZÓ ISMERETEK  
Természettudományi ismeretek  
      Hidraulika 1. Dr. Keve Gábor
      Geológia Dr. Kovács Péter
Gazdasági és humán ismeretek  
      Közigazgatás és hatósági feladatok Dr. Kozák Péter
SZAKMAI TÖRZSANYAG  
Műszaki mérnöki ismeretek  
      Hidraulika 2.  Dr. Keve Gábor
      Hidrológia 1. Dr. Keve Gábor
      Hidrológia 2. Dr. Tamás Enikő Anna
      Talajtan és mezőgazdaságtan Dr. Bíró Tibor
Környezeti elemek védelme  
      Környezeti állapot- és hatásvizsgálat Dr. Bíró Tibor
      Vízminőség- és talajvédelem Dr. Bíró Tibor
Környezetelemzés, környezetinformatika  
      Térinformatika Dr. Tamás Enikő Anna
      Informatika 3. Dr. Tamás Enikő Anna
      Szakmai gyakorlatok Ficsor Johanna
DIFFERENCIÁLT SZAKMAI ISMERETEK  
Vízgazdálkodás specializáció (VG)  
      Vízgyűjtőgazdálkodás Dr. Kozák Péter
      Hidrometriai mérőgyakorlat Koch Dániel
      Mezőgazdasági vízhasznosítás Dr. Bíró Tibor
      Vizes élőhelyek védelme, kezelése és rekonstrukciója Dr. Tamás Enikő Anna
      Árvízvédelem Dr. Keve Gábor
      Dombvidéki vízrendezés Dr. Engi Zsuzsanna
      Síkvidéki vízrendezés Dr. Bíró Tibor
      Folyógazdálkodás Dr. Tamás Enikő Anna
      Szakdolgozat 1. Dr. Tamás Enikő Anna
      Szakdolgozat 2. Dr. Tamás Enikő Anna
Vízellátás-szennyvíztisztításs specializáció (VSZT)  
      Területi vízgazdálkodás 2. Ficsor Johanna
      Területi vízgazdálkodás 1. Ficsor Johanna
Szabadon választható tantárgyak:  
      Az ár- és belvízi védekezés gyakorlata Dr. Keve Gábor
      Hajózási ismeretek Varga György
      Hazai Nemzeti Értékeink Dr. Keve Gábor
      Helyi Nemzeti Értékeink Dr. Keve Gábor
      Mérnöki meteorológia Dr. Tamás Enikő Anna
      Táblázatkezelés a mérnöki gyakorlatban Dr. Keve Gábor