NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
VÍZTUDOMÁNYI KAR

Vízügyi üzemeltetési mérnök alapképzés Területi Vízgazdálkodási Tanszékhez tartozó tárgyai

Tantárgy neve Tantárggyal kapcsolatos kérdésekkel kereshető oktató:
TÖRZSANYAG ISMERETKÖREI  
Természettudományi ismeretek  
      Mérnökgeológia Dr. Kovács Péter
SZAKMAI TÖRZSANYAG  
Műszaki mérnöki ismeretek  
      Informatika 3. Dr. Tamás Enikő Anna
      Hidroinformatika és adatbáziskezelés Ficsor Johanna
      Hidrogeológia Dr. Kovács Péter
      Talajtan és mezőgazdaságtan Dr. Bíró Tibor
      Hidraulika 1. Dr. Keve Gábor
      Hidraulika 2.  Dr. Keve Gábor
      Hidrológia 1. Dr. Keve Gábor
      Hidrológia 2. Dr. Tamás Enikő Anna
      Hidrometriai mérőgyakorlat Koch Dániel
      Magyarország vízgazdálkodása Ficsor Johanna
      Szakmai gyakorlat Ficsor Johanna
TERÜLETI VÍZGAZDÁLKODÁS SPECIALIZÁCIÓ  
      Vízkészletgazdálkodás és vízrajz Dr. Tamás Enikő Anna
      Sík- és dombvidéki vízrendezés Dr. Bíró Tibor
      Mezőgazdasági vízhasznosítás Dr. Bíró Tibor
      Belterületi vízrendezés Dr. Keve Gábor
      Árvízvédelem és folyógazdálkodás Dr. Keve Gábor
      Árvízvédelem és folyógazdálkodás gyakorlat Koch Dániel
      Vízgazdálkodási létesítmények és üzemeltetésük Varga György
HIDROGEOLÓGIA, VÍZBESZERZÉS SPECIALIZÁCIÓ  
      Hidrogeológia 2. Dr. Kovács Péter
      Alkalmazott hidrogeológia Dr. Kovács Péter
      Karszthidrogeológia Dr. Kovács Péter
      Felszín alatti vizek hidrodinamikai modellezése Dr. Tamás Enikő Anna
      Felszín alatti vizek vízgazdálkodása Dr. Keve Gábor
SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉS  
      Szakdolgozat 1. Dr. Tamás Enikő Anna
      Szakdolgozat 2. Dr. Tamás Enikő Anna
SZABADON VÁLASZTHATÓ  
      Az ár- és belvízi védekezés gyakorlata Dr. Keve Gábor
      Fizikai folyómodellezési alapismeretek Dr. Tamás Enikő Anna
      Hajózási ismeretek Varga György
      Hazai Nemzeti Értékeink Dr. Keve Gábor
      Helyi Nemzeti Értékeink Dr. Keve Gábor
      Mérnöki meteorológia Dr. Tamás Enikő Anna
      Táblázatkezelés a mérnöki gyakorlatban Dr. Keve Gábor
      Terepi felmérési módszerek  Dr. Tamás Enikő Anna