NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
VÍZTUDOMÁNYI KAR

Szakdolgozati témajavaslatok

English version

Dr. Keve Gábor

 • A Sebesség-terület elvű vízhozammérési eljárások vizsgálata
 • Jégvédekezés, jégmegfigyelés
 • Területi Vízgazdálkodás
 • Alkalmazott műszaki hidrológia
 • Vízerőhasznosítás tradicionális lehetőségei
 • Felszíni- és felszín alatti vizek kölcsönhatása

Dr. Bíró Tibor

 • Az öntözésfejlesztés vízellátási, öntözéstechnológiai kérdései
 • A belvízgazdálkodás hidrológiai, műszaki és agronómiai feltételei

Dr. Kovács Péter

 • Talaj-, réteg- és karsztvizek mennyiségének térbeli és időbeli változásai
 • A felszíni és felszín alatti vizek kölcsönhatásainak vizsgálata
 • Lokális és regionális vízgazdálkodási problémák feltárása és megoldási lehetőségei
 • A felszíni és felszín alatti vízrendszerek morfológiai kérdései
 • Hidrometriai mérőeszközök és alkalmazási lehetőségeik
 • Vízszint és vízhozammérési módszerek vizsgálata, elemzése
 • A magyarországi vízfolyások hidrológiai jellemzése
 • A magyarországi vízfolyások vízjárásnak vizsgálata hosszú idejű észlelési adatsorok alapján
 • A hidrológiai és hidrometeorológiai szélsőségek és hatásaik a vízgazdálkodásra – árvíz, belvíz, aszály

Dr. Kozák Péter

 • Mesterséges intelligencia vízgazdálkodási alkalmazási lehetőségei
 • Öntanuló algoritmusok hidrológiai/vízgazdálkodási alkalmazásai
 • Komplex tájhasználatok hatása a vízkészletek területi előfordulására
 • Mérnöki módszerek lehetőségei és korlátai a vízkészletek megőrzésére
 • Vízhálózatok dinamikus üzemeltetési feltételei a területi vízgazdálkodásban
 • Korszerű összegyülekezési elméletek a területi vízgazdálkodásban
 • Mobilfalak tervezési és alkalmazási kérdései

Dr. Engi Zsuzsanna

 • Villámárvizek kialakulása, hatása, települések érintettsége, megoldási javaslatokkal
 • Dombvidéki kisvízfolyásokon levonuló villámárvizek hatásainak elemzése, megoldási javaslatokkal
 • Dombvidéki záportározási lehetőségek vizsgálata
 • Dombvidéki eróziónak kitett vízgyűjtők vizsgálata, megoldási javaslatokkal
 • Dombvidéki kisvízfolyások vízvisszatartási lehetőségeinek vizsgálata, vízvisszatartás kék vagy zöld tározókkal
 • Holtágak rehabilitációja vizes élőhelyként
 • Vízhiánykár elleni védekezési módszerek dombvidéken
 • Természetközeli vízrendezés – műtárgyak átjárhatóvá tételének megtervezése
 • Kisvízfolyások a városi környezetben – árvizek és vízhiányos állapot közötti megoldás
 • Kisvízfolyások parti sávja és a mezőgazdasági területek közötti növény zonáció vizsgálata
 • Dombvidéki vízfolyások, folyók árterének fejlődés vizsgálata, árhullámok levonulásának változása
 • Természetközeli (NBS) megoldások alkalmazása eróziónak kitett domboldalakon
 • Vízvisszatartási lehetőségek vizsgálata dombvidéki kisvízfolyások vízgyűjtőjén természetközeli (NBS) lehetőségek alkalmazásával
 • Csapadékvízelvezető árkok tehermentesítése a hordaléktól természetközeli (NBS) műtárgyak építésével

Dr. Liptay Zoltán Árpád

 • Hidrológiai előrejelzés módszereinek vizsgálata, alkalmazása és továbbfejlesztése
 • Kisvízgyűjtők csapadék-lefolyás folyamatainak szimulációja
 • Hidrodinamikai modellezés: árhullámok levonulásának, műtárgyak létesítésének és üzemelésének, vízkormányzás hatásának, kisvizes időszakok vizsgálata egy, két, és három dimenziós hidrodinamikai modellekkel
 • Morfodinamikai modellezés: hordalékviszonyok rövid és hosszú távú vizsgálata numerikus módszerekkel
 • Hidrodinamikai modellek fejlesztése
 • Hidrológiai előrejelző rendszerek fejlesztése és kiépítése
 • Folyami vízhőmérsékletek és jégviszonyok előrejelzése, módszerek vizsgálata
 • Mesterséges neurális hálózatok alkalmazása a hidrológiában

Dr. Tamás Enikő Anna

 • Sík és dombvidéki halastavak tervezése
 • Hidrológiai statisztikai vizsgálatok
 • Vizes élőhelyek rekonstrukciója/rehabilitációja
 • Folyamhidraulika, folyógazdálkodás
 • Vízfolyások hordalékszállításának vizsgálati módszerei
 • Felszín alatti vizek monitorozása és modellezése

Koch Dániel

 • Kísérletek a magyaregregyi kísérleti vízgyűjtőn
 • Felszíni vizek vizsgálata a magyaregregyi kísérleti vízgyűjtőn
 • Csapadékok vizsgálata a magyaregregyi kísérleti vízgyűjtőn
 • Vízgyűjtők hidrológiai modellezése
 • Folyók hidrodinamikai modellezése
 • Hullámterek rehabilitációja
 • Talajmechanikai vizsgálatok       

Ficsor Johanna

 • Vízfolyásokon levonuló árvizek védekezési lehetőségeinek vizsgálata 1D numerikus modellezéssel
 • Dombvidéki kisvízfolyások vízvisszatartási lehetőségeinek vizsgálata 1D - 2D modellezés támogatásával
 • Holtágak rehabilitációjának vizsgálata modellezés támogatásával
 • Mederfejlődés - medervándorlás vizsgálata
 • Természetközeli folyószabályozás

 

 

Kutatási témák:

Dr. Tamás Enikő Anna
Nagy folyók – elsősorban a Duna - és hullámterek morfológiai és  ökológiai folyamatainak multidiszciplináris szemléletű kutatása. A  folyami hordalékszállítás vizsgálata. 
Műszaki hidrológiai, hidrológiai statisztikai vizsgálatok.
Nádas élőhelyek fenntartható, bölcs használatának megalapozása, az élőhelyi változások és a nádi életközösségek populációdinamikája közötti kapcsolat föltárása, élőhely-kezelési, valamint élőhely – rekonstrukciós javaslatok megfogalmazása. Egyes vizes élőhelyekhez kötődő madárfajok életmódjának, vonulásának kutatása az élőhely-kezelési gyakorlattal összefüggésben.