NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
VÍZTUDOMÁNYI KAR

Bemutatkozás

Napjaink egyik legnagyobb kihívása a környezet állapotának megóvása a környezeti elemek – többek között a levegő, víz, talaj – megfelelő védelme.

A Víz- és Környezetbiztonsági Tanszék foglalkozik egyrészt a normál technológiai feltételrendszer mellett történő környezetkárosító anyagok kibocsátásának minimalizálásával, azok elemzésével, másrészt a havaria események kezelésével.

A normál üzemi környezetet károsító kibocsátások minimalizálása mellett rendkívül fontos kérdés a működéshez szükséges a természeti erőforrások – elsősorban vízfelhasználás – és az energiafelhasználás optimalizálása, valamint az ehhez kapcsolódó gazdasági kérdések. A fenntartható fejlődés és ezzel párhuzamosan a környezeti állapot minőségének jövőbeni fenntartása érdekében a Víz- és Környezetbiztonsági Tanszék kutatási területei magukba foglalják az ipari technológiák kockázatelemzését, a szennyezőanyag-kibocsátás minimalizálását szolgáló energiahatékony technológiai folyamatok fejlesztését. A Tanszék vizsgálja továbbá a rendkívüli kibocsátások esetén keletkező károk megelőzésére irányuló védelmi tervezés módszertanát, belefoglalva a kapcsolódó infrastruktúra folyamatos korszerűsítésének lehetőségeit.

A Tanszék oktatói szorosan együttműködnek a hazai és külföldi ipari- és állami szereplőkkel a fejlesztések, kockázatelemzések és különböző releváns témájú auditálások területén.

A Tanszék által oktatásképzésben kezelt tématerületek:

- környezeti fizika és kémia,

- környezeti hatásvizsgálatok,

- monitoringrendszerek,

- talajtan- és hulladékgazdálkodás,

- védelmi tervezés és környezeti kárelhárítás,

- kapcsolódó gazdasági kérdések.

 

Elérhetőség:
Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi Kar
Víz- és Környezetbiztonsági Tanszék

6500 Baja, Bajcsy-Zsilinszky utca 12-14.
+36 1 432 9000 / 19090-es mellék