NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
VÍZTUDOMÁNYI KAR

Szakdolgozati témajavaslatok

Dr. Balatonyi László, ÉDUVIZIG
Klímaváltozás hatásainak mérséklési lehetőségei (szerkezeti és nem szerkezeti intézkedések)
Települési Vízkárelhárítási segédlet metodikai felülvizsgálata
Hivatásos és önkéntes szervezetek bevonása a vizek kártételei elleni védekezésbe
Új technológiák a vízkárelhárításban
Az önkormányzati védekezés támogatása 
Vízgazdálkodási fejlesztések, mint lehetséges településfejlesztési eszköz
Vízügyi együttműködések
Határvízi vízügyi együttműködések
Dombvidéki tározási lehetőségek
Vízdiplomácia a Duna vízgyűjtőjén
Jégkárelhárítás
Az önkormányzati védekezés támogatása 

Dr. Balatonyi László, Berger Ádám
A helyi vízkárok megelőzése, a települési csapadékvizek hatékony kezelése a polgári védelem érdekében

Dr. Cimer Zsolt
Dunai vízhasználat körfolyamata a Dunamenti Erőműben

Dr. Cimer Zsolt, Berger Ádám
Védelmi tervezés, Környezeti kárelhárítás

Dr. Hetesi Zsolt 
Agrár-energetikai rendszerek tervezése
Országos energia-rendszerek vizsgálata terhelési és termelési adatok alapján
Lokális energia-rendszerek vizsgálata terhelési és termelési adatok alapján
A szennyvíziszap mezőgazdasági kihelyezése és talajtani hatása

Dr. Hetesi Zsolt, Berger Ádám
Talaj- és éghajlati adottságok hatása a terméshozamokra a Dél-Dunántúlon
Éghajlati adatsorok vizsgálata a mezőgazdasági termelés szemszögéből

Dr. Németh Zsolt
Mikroműanyagok a szennyvíztelepeken
Dezintegrációs technikák az iszapkezelésben
Anaerob fermentáció intenzitifikálási technikái

Dr. Tóth László
Fiskális és monetáris politika költségvetésre gyakorolt hatásai 
Menedzsment technikák a vízügyi ágazatban
A költségvetési tervezés legújabb kihívásai
Az államháztartási számvitel speciális szabályai
Magyarország költségvetésének tervezése az Alaptörvény közpénzügyi cikkei tükrében
A pénzügyi ellenőrzés az államháztartás központi szintjén

Mrekva László
Városi árvízi kockázat értékelés és kezelés
Zöld infrastruktúrák szerepe a városi árvízi kockázatkezelésben
Városi árvízgazdálkodás

Goda Zoltán, Mrekva László
Integrált települési csapadékvízgazdálkodás