NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
VÍZTUDOMÁNYI KAR

Bemutatkozás

A tanszék fő tevékenysége a hazai és nemzetközi vízpolitikával kapcsolatos interdiszciplináris képzési és kutatási feladatok ellátása. Kiemelt figyelmet fordítunk többek között a fenntartható fejlődés, az éghajlati reziliencia és a nemzetközi vízdiplomácia szakpolitikai területeire: További prioritás a globális, regionális és lokális vízpolitikákat érintő társadalmi-gazdasági, környezeti hatások elemzése, valamint a fenntartható víz- és energia-gazdálkodás stratégiai kereteinek fejlesztése és oktatása.

A tanszék tágabb kutatási fókuszterülete a környezet (ezen belül kiemelten: a víz) és a társadalom kapcsolata, különös tekintettel a vízpolitika nemzetközi és regionális dimenzióira. A tanszék specifikus kutatási területei közé az alábbi témák sorolhatók:

  • a vízzel kapcsolatos környezeti kilátások,
  • a vízpolitikai irányítás kihívásai elvi, intézményi, politikai és közgazdasági szempontból,
  • nemzeti, európai és nemzetközi vízjog
  • víz- éghajlat kölcsönkapcsolati rendszer vizsgálata,
  • az éghajlati alkalmazkodás fejlesztése
  • Indikátor-alapú szakpolitikai teljesítmény értékelések
  • vízpolitikákkal kapcsolatos társadalmi-gazdasági hatásértékelések

A tanszéken folyó kutatások nemcsak a Víztudományi Kar oktatási igényeit fedik le, hanem egyúttal szorosan illeszkednek a tanszékkel partneri kapcsolatban álló intézmények és külső szakértők gyakorlati tevékenységéhez is. 

A tanszék jelentős kapacitásokat biztosít a nemzetközi vízpolitikai irányítás és vízdiplomácia mesterszak oktatásához. A kétéves angol nyelvű program első éve elsősorban a vízpolitikai irányítás általános kérdéseire fókuszál (hidrológiai, környezetvédelmi alapok, a vízpolitikai fogalma, dimenziói, eszközrendszere), míg a képzés második éve mélységben bemutatja a nemzetközi vízügyi együttműködés és konfliktus-kezelés elméleti, intézményi, eljárási és jogi alapjait.  E képzés gondozásán túlmenően az egyetem más karainak hallgatói számára több szemléletformáló és kompetencia-bővítő tantárgy oktatását látjuk el.

Elérhetőség:
Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi Kar
Víz- és Környezetpolitikai Tanszék

1083. Budapest, Ludovika tér 2., Szárnyépület 232. és 234 szoba.
+36 1 432 9000 (20-240 mellék)