NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
VÍZTUDOMÁNYI KAR

Bemutatkozás

A Vízellátási és Csatornázási Tanszék feladatai különösen a kémiai, biológiai, ökológiai, valamint a víz- és szennyvíztisztításhoz kapcsolódó tudományterületek elméletéhez és gyakorlatához társuló képzésben való részvétel, ahhoz kapcsolódó tantárgyi programok, tananyagok naprakészen tartása és módszertani fejlesztése, továbbá az akkreditációs követelmények folyamatos figyelése, és az annak való megfelelés biztosítása. A vízellátáshoz és csatornázáshoz kapcsolódó tudományterületeken folytatott kutatás és fejlesztés. Kutatási tevékenységét a hazai és külföldi felsőoktatási, állami és vállalkozói szféra szakembereivel együttműködve végzi. Ennek érdekében kapcsolatot tart felsőoktatási intézményekkel, kutatóhelyekkel, részt vesz a szakmai kompetenciájába eső nemzetközi tudományos, szakmai szervezetek munkájában.

Elérhetőség:
Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi Kar
Vízellátási és Csatornázási Tanszék

6500 Baja, Bajcsy-Zsilinszky utca 12-14.
+36 (1) 432-9000 / 19050-es mellék

____________________________________________________________________________

A tanszék múltja:
1963-1979.
Felsőfokú Vízgazdálkodási Technikum Vízellátási és Csatornázási Tanszék

1979-1987.
Pollack Mihály Műszaki Főiskola Vízgazdálkodási Intézetének Vízellátás-Csatornázás munkacsoport

1987-1991.
Pollack Mihály Műszaki Főiskola Települési Vízgazdálkodási Tanszék

1991-1996.
Pollack Mihály Műszaki Főiskola Vízellátás-csatornázás Tanszék
Pollack Mihály Műszaki Főiskola Környezettechnológia Tanszék

1996-2010.
Eötvös József Főiskola Műszaki Fakultás Vízellátás-csatornázás Tanszék
Eötvös József Főiskola Műszaki Fakultás Környezettechnológia Tanszék

2010-2017.
Eötvös József Főiskola Vízellátási és Környezetmérnöki Intézet

2017-2019.
Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi Kar Vízellátási és Környezetmérnöki Intézet

2019-
Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi Kar Vízellátási és Csatornázási Tanszék