NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
VÍZTUDOMÁNYI KAR

Bemutatkozás

A Vízellátási és Csatornázási Tanszék feladatai közé tartozik a víz- és szennyvíztisztítás, a közműves vízellátás és a csatornázás témakörébe tartozó alap- és szakmai tantárgyak oktatása, valamint eseti jelleggel szervezett szaktanfolyamokon és továbbképzéseken előadások megtartása. Emellett a tanszék részt vesz a víz- és szennyvíztisztításhoz kapcsolódó tudományterületek elméleti és gyakorlati képzésében, gondoskodik a tantárgyi programok és tananyagok naprakészen tartásáról, módszertani fejlesztéséről, és folyamatosan figyelemmel kíséri az akkreditációs követelményeket, biztosítva azoknak való megfelelést. Továbbá, a vízellátáshoz és csatornázáshoz kapcsolódó tudományterületeken kutatási és fejlesztési tevékenységet is folytat, amelyet a hazai és külföldi felsőoktatási, állami és vállalkozói szféra szakembereivel együttműködve végez. Ennek érdekében kapcsolatot tart felsőoktatási intézményekkel és kutatóhelyekkel, és részt vesz a szakmai kompetenciájába eső nemzetközi tudományos és szakmai szervezetek munkájában.

Elérhetőség:
Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi Kar
Vízellátási és Csatornázási Tanszék

6500 Baja, Bajcsy-Zsilinszky utca 12-14.
+36 (1) 432-9000 / 19050-es mellék

____________________________________________________________________________

A tanszék múltja:
1963-1979.
Felsőfokú Vízgazdálkodási Technikum Vízellátási és Csatornázási Tanszék

1979-1987.
Pollack Mihály Műszaki Főiskola Vízgazdálkodási Intézetének Vízellátás-Csatornázás munkacsoport

1987-1991.
Pollack Mihály Műszaki Főiskola Települési Vízgazdálkodási Tanszék

1991-1996.
Pollack Mihály Műszaki Főiskola Vízellátás-csatornázás Tanszék
Pollack Mihály Műszaki Főiskola Környezettechnológia Tanszék

1996-2010.
Eötvös József Főiskola Műszaki Fakultás Vízellátás-csatornázás Tanszék
Eötvös József Főiskola Műszaki Fakultás Környezettechnológia Tanszék

2010-2017.
Eötvös József Főiskola Vízellátási és Környezetmérnöki Intézet

2017-2019.
Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi Kar Vízellátási és Környezetmérnöki Intézet

2019-
Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi Kar Vízellátási és Csatornázási Tanszék