NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
VÍZTUDOMÁNYI KAR

Munkatársak

  Dr. Korponai János
  egyetemi docens, tanszékvezető

  Iroda: Oktatási Épület 109/A
  E-mail: korponai.janos@uni-nke.hu 

  Önéletrajz
  MTMT

 

 

  Papp Adrienn
  tanszéki referens

  Iroda: Oktatási Épület 109/C
  E-mail: Papp.Adrienn@uni-nke.hu

  Önéletrajz

 

 


  Dr. Maróti Gergely
  tudományos főmunkatárs

  Iroda: Oktatási Épület 109
  E-mail: maroti.gergely@uni-nke.hu

  Önéletrajz
  MTMT
  

 


  Tafner Kitti
  mérnök

  Iroda: VOB
  E-mail: tafner.kitti@uni-nke.hu

  Önéletrajz
  MTMT
  Fogadóóra:
   

 

  Sebő Zsuzsanna
  mérnök

  Iroda: VOB
  E-mail: sebo.zsuzsanna@uni-nke.hu

  Önéletrajz
  

 

 

Víziközmű és Vízipari Kutatócsoport

Kutatócsoport vezető:

  Dr. Karches Tamás 
  egyetemi docens

  Iroda: Oktatási Épület 109/D.
  E-mail: karches.tamas@uni-nke.hu

  Önéletrajz
  MTMT
  Online fogadóóra:
  szerda 08.00-09.00

 

Főbb kutatási területek:

·        Vízellátó hálózatok tervezési és üzemeltetési kérdései, hálózati szivárgáskutatás.
·        Parti szűrésű vízbázisok folyamatai, vízbázisvédelem.
·        Korszerű ivóvíztisztító eljárások.
·        Szennyvízkezelés modellezése, szennyvíztisztítás gépészete és folyamatirányítása.
·        Numerikus áramlástan a víz- és szennyvíztisztításban.
·        Neurális hálók alkalmazhatósága a települési vízgazdálkodásban.

A kutatócsoport tagjai:

  Barna Miklós
  mérnök

  Iroda: Oktatási Épület 208
  E-mail: Barna.Miklos@uni-nke.hu

  Önéletrajz

 

 

 Goda Zoltán
  tudományos segédmunkatárs

  Iroda: VOB
  E-mail: goda.zoltan@uni-nke.hu

  Önéletrajz
  MTMT
  Online fogadóóra:
  szerda 08.00-10.00

 

  Salamon Endre
  egyetemi tanársegéd

  Iroda: Oktatási Épület 109
  E-mail: salamon.endre@uni-nke.hu

  Önéletrajz
  MTMT
  Online fogadóóra:
  kedd 13.00-16:30 (Helyszín: online vagy VOB labor, egyeztetés szükséges e-mailben)

 

  Orgoványi Péter
  mérnök

  Iroda: Oktatási Épület 104
  E-mail: orgovanyi.peter@uni-nke.hu

  Önéletrajz
  MTMT
  Online fogadóóra:
  hétfő 13.00-13.00 (egyeztetés szükséges e-mailben)

 

  Papp Tamás
  egyetemi tanársegéd

  Iroda: VOB
  E-mail: papp.tamas@uni-nke.hu

  Önéletrajz
  MTMT
  Fogadóóra:
  hétfő 14.00-16.00 

 

  Décse Sándor
  mérnök oktató

  Iroda: Oktatási Épület 

  E-mail: Decse.Sandor@uni-nke.hu
  Önéletrajz
  
  

 

 

  Jászai Szandra
  mérnök

  Iroda: Oktatási Épület 
  E-mail: Jaszai.Szandra@uni-nke.hu

  Önéletrajz
  


 

 

Hidrobiológiai Kutatócsoport

Kutatócsoport vezető:

  Prof. Dr. Ács Éva
  kutatóprofesszor

  Iroda: 1083 Budapest, Diószegi Sámuel u. 23 - Tóparti épület
  E-mail: acs.eva@uni-nke.hu

  Önéletrajz
  MTMT
  Fogadóóra:
  szerda 10:00-12:00 (előegyeztetés szükséges e-mailben)

 

Főbb kutatási területek:

·       Kovaalga taxonómia klasszikus és molekuláris módszerekkel.
·       A Víz Keretirányelv elvárásainak megfelelő környezeti DNS alapú monitorozó és minősítő rendszer hazai adaptációjának módszertani kidolgozása a fitobentosz élőlénycsoport vonatkozásában.
·       Vízfolyások és hullámtere állapotértékelésére és ökoszisztéma-szolgáltatására vonatkozó hazai minősítési rendszer kidolgozása és biológiai változókra vonatkozó adaptálása a fitoplankton, fitobentosz és zooplankton vonatkozásában.
·       Klimatikus változások rekonstrukciója üledékanalízissel.

A kutatócsoport tagjai:

  Duleba Mónika
  projekt szakmai főreferens

  Iroda: 1083 Budapest, Diószegi Sámuel u. 23 - Tóparti épület
  E-mail: Duleba.Monika@uni-nke.hu

  Önéletrajz
  

 

 


          Dr. Kiss Keve Tihamér
          Projekt szakmai főreferens (kutatóprofesszor)

          Iroda: 1083 Budapest, Diószegi Sámuel u. 23 - Tóparti épület
          E-mail: Kiss.Keve.Tihamer@uni-nke.hu

          Önéletrajz

 

 

 

 

 

  Dr. Korponai János
  egyetemi docens, tanszékvezető

  Iroda: Oktatási Épület 109/A
  E-mail: korponai.janos@uni-nke.hu

  Önéletrajz
  MTMT
  

 

 

  Dr. Vadkerti Edit 
  egyetemi docens

  Iroda: Oktatási Épület 205
  E-mail: vadkerti.edit@uni-nke.hu

  Önéletrajz
  MTMT
    Trábert Zsuzsa
  projekt szakmai főreferens

  Iroda: 1083 Budapest, Diószegi Sámuel u. 23 - Tóparti épület
  E-mail: Trabert.Zsuzsa@uni-nke.hu

  Önéletrajz
  
   

 

 

 Varga Kinga
 projekt szakmai koordinátor

 Iroda: 1083. Budapest, Ludovika tér, Tóparti épület 007. szoba
 E-mail: Varga.Kinga@uni-nke.hu

 Önéletrajz

 

 

 

Rusanov Alexander
 projekt szakmai főreferens

 Iroda: 1083. Budapest, Ludovika tér, Tóparti épület 007. szoba
 E-mail: alexander.g.rusanov@uni-nke.hu

 Önéletrajz

Környezeti Mikrobiológia Kutatócsoport

Kutatócsoport vezető:         
  Dr. Knisz Judit 
  tudományos főmunkatárs

  Iroda: Oktatási Épület 209/A.
  E-mail: knisz.judit@uni-nke.hu

  Önéletrajz
  MTMT
  Online fogadóóra:
  csütörtök 10.00-11.00
  előtte fél órával jelezni

Kutatási területek:

·       Egyedi szennyvíztisztító kisberendezések tisztítási hatékonyságának vizsgálata, a szennyvíz mikrobiom változásának vizsgálata a szennyvíztisztítás során molekuláris mikrobiológiai módszerekkel.
·       Szerves mikroszennyezők biodegradációja egyedi szennyvíztisztító kisberendezésekben. A tisztított szennyvíz utókezelési alternatíváinak kidolgozása, amelyek lehetővé teszik a szennyvíz újrafelhasználását a 2000LE alatti településeken.
·       Mikrobiálisan befolyásolt korrózió (MIK) azonosítása, kimutatása, alternatív kezelési módszerek kidolgozása.

A kutatócsoport tagjai:


 Dr. Szalontai Tamás
 
Molekuláris biológia laborvezető

 Iroda: Oktatási épület 209/b
            VOB A04-es labor
 E-mail: Szalontai.Tamas@uni-nke.hu

 Önéletrajz

 


 

  Pálné Szén Orsolya
  tudományos segédmunkatárs

  Iroda: Oktatási Épület 109
  E-mail: Palne.Szen.Orsolya@uni-nke.hu

  Önéletrajz
  

 


 

 Kecskés Maconkai Zsuzsanna
 projekt szakmai koordinátor

 Iroda: VOB A04-es labor
 E-mail: kecskes.maconkai.zsuzsanna@uni-nke.hu

 Önéletrajz

 

 

 

 

 Nagy Katalin
 projekt szakmai koordinátor

 Iroda: VOB A04-es labor
 E-mail: nagy.katalin@uni-nke.hu

 Önéletrajz

 

 

 

  Györki Gábor
  mérnök

  Iroda: VOB
  E-mail: gyorki.gabor@uni-nke.hu

  Önéletrajz
  

 

 


  Pécsy Szabolcs
  projekt szakmai főreferens

  Iroda: Oktatási Épület 209/B
              VOB 
  E-mail: Pecsy.Szabolcs@uni-nke.hu

  Önéletrajz
 

 

 

  Kiss János
  projekt szakmai referens

  Iroda: Oktatási Épület 104/B
              VOB
 E-mail: Kiss.Janos@uni-nke.hu

  Önéletrajz