NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
VÍZTUDOMÁNYI KAR

Szakdolgozati témák

Barna Miklós
- Anaerob rothasztás
- Ivóvíz-szennyvíz-vízminőség
- Levegőtisztaság

Décse Sándor Ferenc
- Vízellátás
- Szennyvízcsatornázás
- Víziközművek
- Csapadékvíz-csatornázás, belvízelvezetés

Dr. Goda Zoltán
- MAR-technológiák, irányított vízpótlás
- Parti szűrésű vízbázisok működési folyamatai és védelmük
- A Duna védett ivóvízbázisait veszélyeztető havária események
- Települési vízellátás
- Körforgásos vízgazdálkodás
- A vízgazdálkodás és az éghajlatváltozás összefüggései

Dr. Karches Tamás
- Áramlástan
- Szennyvíztisztítás
- Transzportfolyamatok
- Wastewater treatment

Orgoványi Péter
- Vízellátó hálózatok hidraulikai modellezése
- Közműtervezés

Papp Tamás
- Vegyszerbekeverés optimalizálása
- Vegyszerelkeveredés vizsgálat

Salamon Endre
- Szennyvíz vagy csapadékvíz elvezető hálózatok hidraulikai számítása
- Vízellátó hálózatok hidraulikai számítása
- Anyagforgalom víz-és szennyvíztechnológiákban
- Víztechnológiai gépészet méretezés és tervezés Revitben és Inventorban