NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
VÍZTUDOMÁNYI KAR

Szakdolgozati témák

Dr. Ács Éva
- Folyóvizek teljes szélesség kotrásának hatása a fitobenton közösségre és azon alapuló ökológiai állapotértékelésre
- Kiszáradás hatása a fitobenton közösségre és azon alapuló ökológiai állapotértékelésre.
- Felszíni vizek ökoszisztéma-állapot indikátorai.

Barna Miklós
- Ivóvíz-szennyvíz-vízminőség
- Levegőtisztaság
- Anaerob rothasztás

Décse Sándor Ferenc
- Vízellátás
- Szennyvízcsatornázás
- Csapadékvíz-csatornázás, belvízelvezetés
- Víziközművek

Goda Zoltán
- A Duna védett ivóvízbázisait veszélyeztető havária események
- Parti szűrésű vízbázisok működési folyamatai és védelmük
- Szerves mikroszennyezők eltávolítási lehetőségei az ivóvíztisztításban
- Települési vízellátás
- A vízgazdálkodás és az éghajlatváltozás összefüggései
- MAR-technológiák, irányított vízpótlás

Györki Gábor
- Ivóvíz-szennyvíz-vízminőség

Dr. Karches Tamás
- Szennyvíztisztítás
- Áramlástan
- Transzportfolyamatok
- Wastewater treatment

Kecskés Maconkai Zsuzsanna
- Ivóvíz-szennyvíz-vízminőség

Dr. Knisz Judit
- Ivóvízbiológia/Drinking water biology
- Szennyvízbiológia/Wastewater biology
- Egyedi kisberendezések vizsgálata/On-site (domestic) wastewater treatment systems
- Szerves mikroszennyezők a környezetben/Organic micropollutants in the environment
- Mikrobiálisan befolyásolt korrózió az épített környezetben/Microbiologically influenced corrosion in the built environment

Dr. Korponai János László
- Tótörténeti vizsgálatok/Environmental reconstructions from lakes
- Vízi ökoszisztémák vizsgálata/Investigation of aquatic ecosystem

Nagy Katalin
- Ivóvíz-szennyvíz-vízminőség

Orgoványi Péter
- Vízellátó hálózatok hidraulikai modellezése
- Közműtervezés

Papp Tamás
- Vegyszerbekeverés optimalizálása
- Vegyszerelkeveredés vizsgálat

Pécsy Szabolcs
- Ivóvíz-szennyvíz-vízminőség

Salamon Endre
- Szennyvíz vagy csapadékvíz elvezető hálózatok hidraulikai számítása
- Vízellátó hálózatok hidraulikai számítása
- Anyagforgalom víz-és szennyvíztechnológiákban

Dr. Vadkerti Edit
- Vízminőség
- Szennyvíztisztítás