NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
VÍZTUDOMÁNYI KAR

Szakdolgozati témák

Dr. Vadkerti Edit
Vízminőség
Szennyvíztisztítás

Dr. Karches Tamás
Szennyvíztisztítás
Szennyezőanyag környezeti terjedése
Áramlástan
Transzportfolyamatok
Wastewater treatment

Dr. Ács Éva
Folyóvizek teljes szélesség kotrásának hatása a fitobenton közösségre és azon alapuló ökológiai állapotértékelésre

Dr. Knisz Judit
Ivóvízbiológia/ Drinking water biology
Szennyvízbiológia/Wastewater biology
Egyedi kisberendezések vizsgálata/On-site (domestic) wastewater treatment systems
Szerves mikroszennyezők a környezetben/Organic micropollutants in the environment
Mikrobiálisan befolyásolt korrózió az épített környezetben/Microbiologically influenced corrosion in the built environment

Dr. Korponai János
Tótörténeti vizsgálatok/Environmental reconstructions from lakes
Vízi ökoszisztémák vizsgálata/Investigation of aquatic ecosystem

Goda Zoltán
A Duna védett ivóvízbázisait veszélyeztető havária események
Parti szűrésű vízbázisok működési folyamatai és védelmük
Szerves mikroszennyezők eltávolítási lehetőségei az ivóvíztisztításban
Települési vízellátás
MAR-technológiák, irányított vízpótlás
A vízgazdálkodás és az éghajlatváltozás összefüggései

Salamon Endre
Vízellátó hálózatok hidraulikai számítása
Szennyvíz elvezető hálózatok hidraulikai számítása
Anyagok átalakulása víz-és szennyvíztechnológiákban
Csapadékvíz elvezetés

Orgoványi Péter
Vízellátó hálózatok hidraulikai modellezése
Közműtervezés

Décse Sándor
Vízellátás
Víziközművek
Csatornázás

Papp Tamás
Vegyszerbekeverés optimalizálása
Vegyszerelkeveredés vizsgálat