NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
VÍZTUDOMÁNYI KAR

Szakdolgozati témák

Dr. Bényi Beáta
Matematikai módszerek a terepmodellezésben
A térinformatikai eszközök matematikai háttere
Statisztikai alkalmazások a hidrológiai kérdésekben

Dr. Fekete Árpád
A Moran-féle eljárás optimális tározóméretezési számításra (optimális komplex vízhasznosítású tározó tervezése valamely választott vízfolyásra)
Csapadékösszegek és aszályosság vizsgálata Markov-láncokkal (választott területen)

Kutassy Emese
Folyók, tavak mederfelvétele
Víziközművek bemérése
Hullámtér felmérés

Dr. Lepsényi Ákos
Építésszervezés, építéskivitelezési ütemtervek, költségvetési kiírás
Építőanyagok, betontervezés, építőanyagok újrahasznosítása
Szerkezet rekonstrukció, építmények rekonstrukciója, élettartam növelés

Pap Miklós
Mélyalapozás tervezése
Munkatérhatárolás tervezése
Földművek tervezése
Munkaterek víztelenítésének tervezése

Horváthné Papp Márta
Alternatív adalékanyagok és adalékszerek használata a betontechnológiában