NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
VÍZTUDOMÁNYI KAR

Vízellátás-csatornázás szakirányú továbbképzési szak

Vízellátás-csatornázás szakirányú továbbképzési szak

Tájékoztató * Jelentkezési lap

A képzés során a hagyományos és az új víz- és szennyvíztisztítási, víz- és szennyvíziszap-kezelési technológiákat, a megvalósításukat szolgáló műtárgyakat, berendezéseket, valamint azok létesítését, üzemeltetését ismerhetik meg a hallgatók. A képzés kitér a korszerű üzemeltetés irányítástechnikai berendezéseire és a fontosabb irányítási algoritmusokra, az üzemeltetéshez szükséges műszaki-gazdasági, közegészségügyi és jogi ismeretekre, valamint a kapcsolódó elméleti alapokra, ágazati és EU-ismeretekre.

A szakmérnöki képzésben szerzett diplomához jogszabályban (a közcélú ivóvízművek, valamint a közcélú szennyvízelvezető és -tisztító művek üzemeltetése során teljesítendő vízügyi és vízvédelmi szakmai követelményekről, vizsgálatok köréről, valamint adatszolgáltatás tartalmáról szóló 16/2016 BM rendelet 1. melléklet) is rögzített szakmai jogosítványok kötődnek. Az itt végzett szakmérnökök olyan szakági vezető pozíciókat tölthetnek be, amelyek társadalmi presztízse magas, bérezése kiemelkedő.