NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
VÍZTUDOMÁNYI KAR

„Stratégiai oktatási kompetenciák minőségének fejlesztése a felsőoktatásban, a megváltozott gazdasági és környezeti feltételekhez történő adaptációhoz és a képzési elemek hozzáférhetőségének javításáért”

EFOP-3.4.3-16-2016-00003

A projekt célja egy olyan felsőoktatási rendszer létrehozása, amiben a beavatkozások eredményeképpen mind a hallgatók, mind az oktatók, mind az intézmények emelkedő teljesítménnyel képesek reagálni a munkaerő-piaci kihívásokra és a nemzetközi versenyre.

Projekt címe angolul
Developing the quality of strategic educational competences in higher education, adapting to changed economic and environmental conditions and improving the accessibility of training elements
Projekt azonosító
EFOP-3.4.3-16-2016-00003
Kedvezményezett neve
Eötvös József Főiskola
Konzorciumi partner(ek)
Nemzeti Közszolgáltai Egyetem (NKE) Víztudományi Kar
Szakmai vezető
Király Zoltánné (EJF)
Szerződött támogatás összege
397 873 037Ft
Támogatás mértéke
100%
A projekt tervezett befejezési dátuma
2020-12-31 (2021-10-31)

A projekt tartalmának bemutatása

A projekt megvalósításával a konzorciumi partnerek közös, általános célja a 43 hónapos fejlesztés során a dél-alföldi régióban a felsőoktatás képzési kapacitásainak és infrastruktúrájának fejlesztése, a diplomások arányának fenntartható növelése, valamint a kutatás, a technológiai fejlesztés és az innováció megerősítése egymásra épülő, tematikus fejlesztések megvalósításával a magyar felsőoktatási rendszer teljesítményének fokozása és a hatékonyabb hozzáférhetőségének javításra által.

A projekt nyolc, a felhívással tematikusan szinkronban felépülő alprojekt keretében valósul meg.

Az alprojektekben megjelölésre került moduljai képesek hozzá járulni mind az általános, mind pedig az egyes szakok keretében meghatározott potenciálok fejlődéséhez. Az eredmények várhatóan kimutathatóak lesznek mind a hallgatók képzésben történő bennmaradása, a végzős hallgatók gyakorlati ismereteinek bővítése, az új szakok beindítása, vagy akárcsak a külföldi (hallgatói, oktatói, képzési, kutatási) kapcsolatok erősödésében.

A1. KÖZVETELN FELSŐOKTATÁSI RÉSZVÉTELT NÖVELŐ PROGRAMOK

A1.1. Tutori, mentori, tanácsadási programok indítása
A1.2. „Learning By Doing” program keretében a hallgatók számára a szakmai kompetencia fejlesztését segítő mérőgyakorlatok szervezése és megtartása.
A1.3. Felzárkóztató programok, kurzusok indítása nehezen elsajátítható tantárgyakhoz
A1.4. Társadalmi felemelkedési programok indítása
A1.5. Helyi érték Kör
A1.6. Roma asszisztens képzés indítása
A1.7. Szakvizsgás szakirányú továbbképzés kisgyermekkori mozgásfejlesztés és prevenciós torna és gyógytestnevelés céljából
A1.8. Vízügyi közgazdász szakirányú továbbképzés e-learning tananyagainak kidolgozása
A1.9. Speciális német, horvát és angol nyelvű kurzusok (rövidciklusú képzések, summer school- ok) tematikájának kidolgozása, programok elindítása külföldi hallgatók számára
A1.10. Hallgatói ösztöndíj program ösztöndíj 12 hátrányos helyzetű hallgató számára

A2. OKTATÁSI INNOVÁCIÓ

A2.1. Vízügyi Digitális Tudástár tartalomfejlesztése
A2.2. Vízügyi üzemeltetési mérnök BSc alapszak tematikájának és tananyagának kidolgozása
A2.3. Vízrajzi szakmérnöki szak alapítása, tematikájának és tananyagának kidolgozása
A2.4. Államháztartási szakirány kidolgozása a Gazdálkodási és Menedzsment alapszakhoz
          A szakirány dokumentumainak kidolgozása, a tantervi háló kidolgozása, 1 db szakmai fórum lebonyolítása, szóróanyag készítése, eszközbeszerzés
A2.5. Meglévő horvát és német nemzetiségi kabinet fejlesztése és bővítése roma módszertani kabinettel
A2.6. Korai gyermekkori kétnyelvű oktatás módszertani segédanyagainak elkészítése, kiadása
A2.7. Matematika tehetség korai felfedezése kisgyermekkorban, óvodapedagógusok továbbképzése
A2.8. Csecsemő kisgyermeknevelő BA szak nemzetiségi (horvát, német) szakirány alapítása és indítása
A2.9. Szakemberek, csecsemőgondozók képzése nemzetiségi (kétnyelvű bölcsődék számára)
A2.10. E-learning tananyagok kidolgozása a tanító és óvópedagógus illetve a csecsemő- és kisgyermeknevelő BA szakokra
A2.11. A meglévő (építőmérnöki, gazdálkodási és menedzsment) és új szakok (vízügyi üzemeltetési mérnök) angol nyelvű tananyagainak elkészítése

A3. NEMZETKÖZIESÍTÉS

A3.1. Anyanyelvi és nemzetiségi (német, horvát és roma) hálózatok kiépítése együttműködések létrehozása szaknyelvi és szakmódszertani oktatás céljából, felsőoktatási intézményekkel
A3.2. EJF idegen nyelvű képzési kínálatának külföldön történő népszerűsítése

A4. KÁRPÁT MEDENCEI OKTATÁSI TÉR KIALAKÍTÁSA

A4.1. Együttműködések kialakítása és fejlesztése a Kárpát-medencében működő hasonló profilú oktatási intézményekkel

A5. FELSŐOKTATÁSI EGÉSZSÉGNEVELÉS FEJLESZTÉSE

A5.1. A hallgatók rendszeres testmozgásának elősegítése

B2 MTMI KÉPZÉSI TERÜLET FEJLESZTÉSE

B2.1. Az intézmény szellemi kapacitásainak növelése, a vízipari és vízügyi szektor női professzorainak, szakembereinek bevonásával

B4. GAZDASÁGTUDOMÁNYI KÉPZÉSI TERÜLET FEJLESZTÉSE

B4.1. Vízügyi ágazat gazdálkodási területhez kapcsolódó oktatási és K+F igényeinek feltárása
B4.2. Angol nyelvű, vízgazdálkodási szakirányos mesterképzés szerb és horvát intézményekkel közösen
B4.3. Oktatók idegen nyelvi és pedagógiai/ andragógiai kompetenciáinak fejlesztése

B5. PEDAGÓGUSKÉPZÉS KÉPZÉSI TERÜLET FEJLESZTÉSE

B5.1. Multikulturális, többnyelvű centrum létrehozása
B5.2. Két mesterszak elindításához szükséges tartalomfejlesztés mérnöktanári és nemzetiségi tanítói mesterszakon

A 397,87 millió forintos Ft vissza nem térítendő támogatásból fejlesztésre kerülnek a két intézmény hallgatói szolgáltatásai, új képzési programok és e-learning tananyagok kerülnek kidolgozásra. A szolgáltatásfejlesztésen túl fejlesztésre kerülnek a gyakorlati képzési elemek, bővül a Vízügyi Digitális Tudástár, kidolgozásra kerül két mester szak indításához szükséges dokumentáció is.
A Széchenyi 2020 program keretében 2017.06.01.-2021.10.31. között megvalósuló projekt célja a szervezet és képzési szerkezet átalakítása és fejlesztése, tartalomfejlesztése, oktatásmódszertan megújítása és nemzetköziesítési folyamatok bevezetése. Hallgatóinknak gyakorlatorientált és nemzetközi szakértők bevonásával megvalósuló programokkal frissített e-learning tananyagokkal és ösztöndíj programokkal készülünk. A programelemek a szakmai kapcsolati hálózat fejlesztését, a nemzetközi hallgatói, oktatói és kutatási hálózatokba való bekapcsolódást segítik.

A fejlesztés eredményeként bentmaradást támogató programok, gyakorlatorientált táborok valósulnak meg. Tovább bővülnek az Eötvös József Főiskola sport szolgáltatásai, új képzési programok kerülnek kidolgozásra valamint a képzésekhez kapcsolódó eszközök kerülnek beszerzésre, modernizálásra kerülnek a gyakorlati képzést szolgáló helységek, laborok berendezései.