NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
VÍZTUDOMÁNYI KAR

A konferencián elhangzott prezentációk

Plenáris előadások

 

Ilaria Perissi, Ph.D., senior researcher, University of Florence

 

Natural resource crisis and the planetary boundaries / Természeti erőforrás-válság és a Föld határai

 

Lt. Gen. Thomas P. Bostick, U.S. Army, Retired, Intrexon Corporation, Chief Operating Officer

 

The global security implications of natural resource scarcity / A természeti erőforrás-szűkösség globális biztonságpolitikai összefüggései

 

Prof. Dr. Kerekes Sándor, egyetemi tanár, Kaposvári Egyetem

 

A társadalmi tervezés dilemmái: a fenntarthatóság "szelíd" és "vad" problémái

 

Daniel R. Brooks, professor, University Of Toronto, visiting senior research fellow, Institute of Advanced Studies Kőszeg

 

A Perfect Storm: Climate Change, Disease, Us / A Tökéletes Vihar: Klímaváltozás, Betegség, Mi

 

1. A természeti erőforrás-válság biztonságpolitikai kihívásai: konfliktusok, természeti katasztrófák, migráció és a globális hatalmi átrendeződés − Elnök: Dr. Hautzinger Zoltán, NKE, RTK

Előadók:

1.      Kirovné Dr. Rácz Réka Magdolna, NKE Katasztrófavédelmi Intézet, adjunktus

Magyarország hidrológiai eredetű katasztrófaveszélyezettségének változásai az extrém mennyiségű és intenzitású csapadékhullás tükrében

2.      Tóth Klaudia, NKE NETK hallgató, Magyary Zoltán Szakkollégium elnök

Egy fal, ami nagy és zöld – az afrikai Nagy Zöld Fal kezdeményezés múltja, jelene és jövője

3.      Dr. Baranyai Gábor, NKE, VTK, FFTI, szervezési igazgató

A nemzetközi folyók biztonságpolitikai vonatkozásai: a háború vagy a béke forrásai?

4.      Heincz Balázs, NKE, VTK, FFTI, munkatárs

A globális vízügyi kormányzás aktuális kérdései

2. From Person to Planet: Scaling Sustainable Practices – Elnök: Mark McCaffrey, NKE, FFTI

Előadók:

1.      Szűcs Krisztina, Pannon Egyetem, Georgikon Kar, Ph.D. hallgató

Sustainable future: building on the study of natural systems (Fenntarthatóság: következtetések a természetes rendszerek tanulságaiból)

2.      Jackovics Péter tű. Ezredes, BM, OKF, Veszélyhelyzet-kezelési Főosztály, főosztályvezető

Social Responsibility: Disasters (Társadalmi felelősségvállalással a katasztrófák ellen)

3.      Bábosik Mária, MNB, PhD hallgató

Regional Response to Climate Change – Climate Financing by the Multilateral Development Banks (A multilaterális fejlesztési bankok válasza a klímaváltozás globális kihívására)

4.      Hosszú Zoltán, Agro-Economist & Rural Development Engineer, Krishna-valley, Hungary

Krishna-valley as a Model for a Hub of a Network of Small and Medium Sized Ecovillages (Krisna-völgy mint a kis és középméretű ökofalvak hálózatának központja)

5.      Dr. Varga Béla, egyetemi docens, Dr. Tóth József, kiemelt gyakorlati oktató, NKE, HHK, KRI (Katonai Repülő Intézet)

Crusade against the carbon dioxide or how the civil aviation industry tries to rein its ever increasing carbon dioxide emission (Keresztesháború a széndioxid ellen, avagy mit tesz a polgári repülés az egyre növekvő széndioxid kibocsátásának megfékezésére)

6.      Matias Mallmann Rohde, NKE, research fellow

Transformation and use of lignin from black liquor as a flocculating agent in wastewater treatment (Fekete lúgból származó lignin átalakítása és felhasználása flokkuláló szerként a szennyvíztisztításban)

·         POSZTER: Muhammad Umar Faruk, Kaposvári Egyetem

Environmental Taxation in Nigeria (Környezeti adózás Nigériában)

3. Társadalmi-gazdasági átmenet lehetőségei – Elnök: Dr. Tóth Gergely, Kaposvári Egyetem

Előadók:

1.      Dr. Győri Zsuzsanna, Budapesti Gazdasági Egyetem, PSZK, főiskolai docens

Vállalati környezetvédelem – megoldva? Az elmúlt évtizedek sikerei és mai kihívások

2.      Nagy Zita Barbara, Pannon Egyetem Georgikon Kar, tanársegéd

A jövedelemegyenlőtlenség a társadalmak világbetegsége

3.      Jakuschné Dr. Kocsis Tímea, Budapesti Gazdasági Egyetem, Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar, Közgazdasági és Módszertani Intézet, egyetemi docens

Az élelmiszeripari termékek környezeti hatásai és számszerűsítésük nehézségei

4.      Zachár János   ECO-Invest Kft., ügyvezető igazgató

Háztartási élelmiszer-pazarlás modellezése

5.       Dr. Tóth Gergely, Kaposvári Egyetem, GTK, egyetemi docens

A gazdasági növekedés hármas határának kiszámítása felé

A Jó Állam Jelentés Fenntarthatóság hatásterülete nyilvános szakmai műhely – (elnök: Dr. Kaiser Tamás, NKE, ÁKK)

Előadók:

 1. Kaiser Tamás, NKE, Államkutatási és Fejlesztési Intézet, tudományos igazgató

  Nyitóelőadás: A Jó Állam Kutatás jelene és jövője (15')
   
 2. Dr. Bóday Pál, Központi Statisztikai Hivatal, főosztályvezető

  A Fenntarthatóság számai: mire jók az indikátorok (15')
   
 3. Petényi Sára NKE, Államkutatási és Fejlesztési Intézet, Mérési és Módszertani Iroda

  Mit és hogyan mérjünk, a fejlesztés támogatása érdekében (15')
   
 4. Czippán Katalin, NKE, Államkutatási és Fejlesztési Intézet, Mérési és Módszertani Iroda

  SDG vs. JAJ – hogyan segíti a hazai célokat a Jó Állam Kutatás - FF horizontális vetület (15')
   
 5. Besenyei Mónika, hatásterületi vezető, NKE, Fenntartható Fejlődés Tanulmányok Intézet

  Az indikátorok fontosságáról - miközben nem vész el a lényeg (15')

5. Ökoszisztéma szolgáltatások: összeomlás vagy alkalmazkodás? - Elnök: Dr. Zlinszky János, Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Előadók:

1.      Szamek Gabriella, Alapvető Jogok Biztosának Hivatala, Jövő Nemzedékek Érdekeinek Védelmét Ellátó Biztoshelyettes Titkársága, ELTE ÁJK Közigazgatási Jogi Tanszék, jogi főreferens, megbízott oktató

Az ENSZ Fenntartható Fejlődési Céljai és a klíma

2.      Fülöp Sándor  NKE, FFTI

Ökoszisztéma szolgáltatások jogi vonatkozásai

3.      Gorliczay Edit, Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Ph.D hallgató

Innovatív állattenyésztési technológia a mezőgazdasági eredetű üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése érdekében

4.      Dr. Koncz Péter, Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, projektmenedzser

Legeltetéssel a szénmegkötésért és az élelmezés-biztonságért

5.      Molnár Tibor János, Pannon Egyetem, Georgikon Kar, Festetics Doktori Iskola, PhD hallgató

Mit üzen a 18. század a 21. századnak? A történeti ökológia által beazonosított fenntartható tájhasználatok és gazdálkodási formák a Kárpát-medencében

         POSZTER: Mészárosné Póss Anett, SZIE, MKK, NVI, PhD hallgató

A modern szervesanyag-gazdálkodástól a komposztálásig

6. Klímaváltozás és közegészségügy − Elnök: Prof. Dr. Petrányi Győző, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja

Előadók:

1.      Dr. Páldy Anna, OKI, ÁNTSz

Környezetegészségügyi epidemiológia, klímaváltozás egészségügyi hatásai

2.      Dr. Vargha Márta, OKI, víz mikrobiológus

Klímaváltozás és ivóvíz

3.      Dr. Farkas Róbert, SZIE, Állatorvostudományi Egyetem

Éghajlatváltozás és ízeltlábúak által terjesztett kórokozók

4.      Dr. Kasza Gyula, NÉBIH

Élelmiszerpazarlás az élelmiszerláncban – látens tartalékok az élelmezésbiztonságban

·         POSZTER: Simonyi, Gyula I., BOCS Civilizációtervezés Alapítvány, elnök

A közegészségügy a 14 leghatékonyabb megoldás-csoport élén a légköri CO2-EQ csökkentésében: a Drawdown elemzés bemutatása

7. Technológia, nyersanyagok és energia a 21. században − Elnök: Hegyi Róbert, GE Power

Előadók:

1.      Dr. Ferencz Zoltán József, MTA, TK, Szociológiai Intézet

Az energiafelhasználást befolyásoló társadalmi folyamatok és igények a klímaváltozás tükrében

2.      Dr. Szigeti Tamás János, WESSLING Hungary Kft.

Az éghajlatváltozás hatása a Föld vízgazdálkodásán tükröződik vissza a legélesebben

3.      Balogh Szabolcs, NKM Mobilitás Kft., ügyvezető

Elektromobilitás – egy új technológiai forradalom hajnalán

4.      Dr. Tóth Zoltán, GE-lightnening

Fenntarthatóság - a Jevons paradoxon a világítástechnikában

5.      Prof. Dr. Földi László, NKE, HHK, KVI, Műveleti Támogató Tanszék

Az ABV védelem egyes elemeinek fejlesztése a globális klímaváltozás következményeinek figyelembe vételével

6.      Dr. Németh Zsolt, NKE, FFTI

Új utakon: termolitikus hulladékhasznosítás az iparban