NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
VÍZTUDOMÁNYI KAR

ITDK 2022. ősz

EREDMÉNYEK

Víz és Környezetbiztonság szekció

I. helyezett Kurdi Kristóf
Pályamunka címe: Szennyvíztisztítás modellezése neurális hálóval
Témavezető: Dr. habil Karches Tamás

II. helyezett Bense Marcell
Pályamunka címe: Kis kapacitású szennyvíztisztító telep bővítési lehetőségeinek vizsgálata anyagforgalmi modellezéssel
Témavezető: Dr. habil Karches Tamás

Különdíj Rusznyák Zsófia 
Pályamunka címe: A Gemens talajvízháztartása különböző Duna vízállások esetén
Témavezető: Dr. Tamás Enikő Anna

HÖK különdíj: Fábián Edit 
Pályamunka címe: Halnevelő telep levegőtisztaság-védelmi hatásai
Témavezető: Dr. Bíró Tibor

BESZÁMOLÓ

FELHÍVÁS

a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi Kar Intézményi Tudományos Diákköri Konferenciájának
2022. évi őszi fordulóján való részvételre

A rendezvény helyszíne:
Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi Kar (6500 Baja Bajcsy-Zs. u. 12-14.)

A rendezvény időpontja:
2022. november 30. 

Az ITDK részvétel feltételei:

  • a nevezés személyi feltételei:

Az intézményi TDK konferencián történő részvételre a Nemzeti Közszolgálati Egyetem – elsősorban a Víztudományi Kar – BSc és MSc képzéseiben részt vevő nappali és levelező tagozatos hallgatói, továbbá a határon túli felsőoktatási intézmények hallgatói jogosultak, amennyiben megfelelnek a jelen felhívásban megfogalmazott valamennyi feltételnek.

  • a nevezés tartalmi feltételei:
  • pályamunka rezüméjének benyújtása 1000-2500 leütés terjedelemben magyar és angol nyelven a pályázó nevének, szakjának, évfolyamának és témavezetőjének megjelölésével;
  • a nevezési lap kitöltése és benyújtása annak megjelölésével, hogy melyik (Műszaki Tudományi, Had- és Rendészettudományi, egyéb) OTDK szekcióban kíván indulni, amennyiben a bírálóbizottság a továbbjutást támogatja – Figyelem! Szekciónként eltérőek a formai követelmények, így a dolgozat írása előtt el kell dönteni, hol indulna;
  • máshol még be nem mutatott, kész és teljes pályamunka elkészítése és benyújtása (amely tartalmazza a dolgozat hipotéziseinek felállítását, a dolgozatban vizsgált cél és elvárt eredmények pontos meghatározását, a téma kifejtését, a bibliográfiát és a dolgozat tartalomjegyzékét).

Határidők:

  • a nevezési lap benyújtásának határideje: 2022. november 10. éjfél
  • a rezümé (magyar és angol nyelven) benyújtásának határideje: 2022. november 15. éjfél
  • a pályamunka benyújtásának határideje: 2022. november 23. éjfél

A benyújtás módja:

Minden dokumentum (nevezési lap, rezümé magyar, rezümé angol, pályamunka) elektronikus formában (az aláírt nyilatkozat szkennelve, vagy képként) e-mail mellékletben a VTK_TDK_Konferencia@uni-nke.hu címre megadott határidőig elküldve.

A pályamunkák és kapcsolódó dokumentumok megküldésének rendje:

Nevezési lap
A nevezési lapot szerkeszthető elektronikus formában (DOCX), e-mailben, mellékletként, legkésőbb 2022. november 10. nap éjfélig kell a VTK_TDK_Konferencia@uni-nke.hu e-mail címre megküldeni. Kérjük, hogy a nevezési lap egyértelműen tartalmazza a pályázó és témavezető nevét, a kért adatokat.

Javasolt fájlnevek (ékezet nélkül): teljes név_nevezés (több szerző esetén szerzőnként külön-külön le kell adni).

Rezümé
Az ITDK felhívásnak megfelelően minimum 1.500, maximum 2.500 karakter terjedelemben, magyar és angol nyelven (két külön szövegállományban) szerkeszthető elektronikus formában (DOCX), e-mail mellékletben legkésőbb 2022. november 15. nap éjfélig kell a VTK_TDK_Konferencia@uni-nke.hu e-mail címre megküldeni.

Javasolt fájlnevek (ékezet nélkül): teljes név_rezümé_hu és teljes név_rezümé_en (több szerző esetén a név résznél mindegyik szerző neve szerepeljen, kötőjellel elválasztva).

Pályamunka
A pályamunkákat legkésőbb 2022. november 23.  nap éjfélig kérjük elektronikus formában (PDF) e-mailben a VTK_TDK_Konferencia@uni-nke.hu e-mail címre megküldeni.

A pályamunka külső borítója tartalmazza a szerző nevét, a dolgozat címét, az évszámot.

A belső borítón csak a cím, a jelige és évszám jelenhet meg. A jelige semmilyen formában nem utalhat a szerző személyére, a témavezetőre. A dolgozat belseje semmilyen a szerzőre, témavezetőre, vagy a küldő tanszékre utaló adatot (szövegben, fejlécben, láblécben vagy képként) nem tartalmazhat.

Javasolt fájlnevek (ékezet nélkül): vtk_teljes név (több szerző esetén a név résznél mindegyik szerző neve szerepeljen, kötőjellel elválasztva).

A bírálatnál az anonimitást úgy biztosítjuk, hogy a fedőlapot eltávolítjuk a dolgozatról.

Kérjük, hogy a kari honlapon TDK letölthető dokumentumok rovat alatt található és letölthető (nevezési lap, rezümé, dolgozat és prezentáció) sablonokat használja!

A pályamunka tartalmi és formai feltételeire és a bírálat rendjére vonatkozó további információk elérhetők a kari honlapon: ITT.

Program

Rezümékötet